Czy uda się uniknąć góry śmieci na cmentarzach?

Fot. Magdalena Wojtarowicz 2013.10.17 16:08 / news / czytano 2786 / opinie 1

Cmentarze, miejsca zadumy chętnie odwiedzane w okolicy świąt a głównie Wszystkich Świętych, niejednokrotnie kojarzą nam się z górą śmieci wysypujących się ze znajdujących się tam kontenerów albo dzikimi wysypiskami zlokalizowanymi w innym miejscu.

Zarządca cmentarza (jednostka gminna, parafia lub związek wyznaniowy) jest zobowiązany do zapewnienia właściwej gospodarki odpadami. Czyni to poprzez właściwe, selektywne zbieranie odpadów w miejscach do tego przeznaczonych, a następnie przekazywanie ich do unieszkodliwiania.

Przypomnieć jednak należy, że osoby przebywające w miejscach pochówku zobowiązane są do zachowania ciszy, porządku i czystości. Jeśli sami nie zadbamy o czystość to nie pomogą kolejne kontenery. Czasem wystarczy tylko odrobina kultury i chęci, aby nie zostawiać śmieci gdzie nam się podoba.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadza nowy system gospodarki odpadami powstającymi na terenie gminy (obowiązuje od 1 lipca 2013 r.), przewiduje możliwość przejęcia przez gminę odpowiedzialności za odpady z terenów niezamieszkałych (a do takich właśnie nieruchomości należą cmentarze) za ustaloną opłatą, w wyniku podjęcia odpowiedniej uchwały. Około 30% gmin, podjęło takie uchwały. W takim przypadku odpowiedzialność zarządcy cmentarza za gospodarkę wytworzonymi odpadami koncentruje się na zapewnieniu możliwości selektywnego zbierania odpadów i uiszczaniu opłaty śmieciowej.

Większość gmin w Polsce podjęła uchwały, w których nie skorzystała z możliwości odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych. W takim przypadku odpady powstające na cmentarzu – jego zarządca przekazuje uprawnionym podmiotom, na dotychczas obowiązujących zasadach. Takim uprawnionym podmiotem jest firma posiadająca zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów z zakresie kodów odpadów, które podlegają przekazaniu.

Odpady zielone powstające z pielęgnacji roślin na terenie cmentarzy, powinny być kompostowane (wyłączając trudno kompostowalne odpady z drzew iglastych). Najwłaściwiej byłby – jeżeli istnieje taka możliwość – na terenie cmentarza wydzielić specjalne miejsce do kompostowania, a uzyskany w ten sposób – wysokiej jakości kompost wykorzystać do pielęgnacji zieleni na terenie cmentarza. Jest to zasadne z tego powodu, że cenne składniki pobierane z gleby przez rośliny do budowania swoich tkanek, byłyby zwracane glebie w postaci dobrej jakości nawozu.

Odpady na cmentarzach pochodzą z dwóch źródeł. Pierwszym z nich są same cmentarze, drugim rzeczy przynoszone przez odwiedzających, które z reguły, w dość krótkim czasie, stają się śmieciami. Do pierwszej grupy zaliczymy odpady powstające w wyniku działalności cmentarza, tj. głównie odpady z pielęgnacji drzew i krzewów oraz niewielkie, z reguły, ilości gleby, ziemi i kamieni. Do drugiej – wypalone znicze, zniszczone kwiaty z tworzyw sztucznych, stare wiązanki i wieńce, zniszczone naczynia ceramiczne, kamienne, czy też kompozytowe, tj. donice, wazony itp. Poza tym jeszcze opakowania z tektury, folii, szkła, metalu.

Gospodarka odpadami na cmentarzu podlega ogólnym zasadom postępowania, wynikającym z ustawy o odpadach. Z uwagi na to, że odpady z cmentarzy zaliczane są do odpadów komunalnych, postępowanie z nimi jest uszczegółowione w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Postępowanie z odpadami powinno uwzględniać ochronę zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.
Autor: Oprac. red.
Źródło: polskaizbapogrzebowa.pl
Zdjęcia: Magdalena Wojtarowicz
Dodaj do:


Ostatnie komentarze

mieszkaniec2013.10.18 08:10
W Krościenku jest odwieczny problem z dzikimi wysypiskami, wystarczy przejść po trasie procesji cmentarnej w dzień wszystkich świętych, żeby zobaczyć gdzie ludzie wyrzucaja śmieci, bo za daleko mają do kontenerów. moze trzebaby postawic jeden kontener po drugiej stronie cmentarza, pod skarpą?
1

reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij