Durbaszka w sądzie

Fot. Arch. UMiG Szczawnica 2013.06.04 13:46 / news / czytano 3159 / opinie 0

Procedura uzgadniania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczawnica dla Jaworek rozpoczęła się w 2009 roku i nadal trwa.

Pierwsza próba ze strony miasta uzgodnienia planu zakończyła się niepowodzeniem, postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2010 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie odmówił uzgodnienia tego projektu wskazując jednak szereg uwag do tego dokumentu.

Uwagi dotyczyły głównie propozycji miasta związane z lokalizacją na górze Durbaszka wyciągu narciarskiego, wielkości terenu przewidzianego pod górną stację kolei, możliwości lokalizacji usług gastronomicznych w sąsiedztwie górnej stacji, konieczności wykonania dodatkowych inwentaryzacji przyrodniczych oraz prognoz oddziaływania tej inwestycji na florę i faunę z uwzględnieniem obszarów przyległych, w tym obszarów chronionych jak rezerwat Wąwóz Homole, Obszar Natura 2000 „Małe Pieniny” oraz integralność tych obszarów z obszarami wytyczonymi dla podkowca. 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w dalszym ciągu nie wyrażała zgody na poszerzenie terenów wyciągu narciarskiego „Arena Jaworki” argumentując brak swojej zgody przede wszystkim faktem występowania puchacza „Bubo Bubo” w rejonie rezerwatu na Zaskalskiem. Postulowano również wyłączenie terenów budowlanych w sąsiedztwie rezerwatu „Biała Woda” oraz na wschód od wyciągu na Zaskalskiem. Kontrowersje budził również zapis umożliwiający stosowanie na terenie Jaworek przydomowych oczyszczalni biologicznych.

- Po kilku spotkaniach i sugestiach przede wszystkim Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w większości spraw problematycznych zgodziliśmy się z RDOŚ. Ustąpiliśmy w wielu tematach i zleciliśmy dodatkowe dokumenty, przede wszystkim związane z wpływem kolei na Durbaszkę na przyrodę. Obserwacje i inwentaryzacja trwały ponad rok czasu i kosztowały nas nie małe pieniądz. Zleciliśmy pracę fachowcom którzy znają Durbaszkę jak własną kieszeń. Profesor Ryszard Kostuch i jego syn Pan Jacek zaangażowali się bardzo w obronę swojej pracy, a przecież Pan Profesor jest osobą znaną, która miała udział w wykształceniu wielu przyrodników w tym nawet pracowników Regionalnej Dyrekcji -mówi Burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda.

Wreszcie, w związku ze stwierdzeniem możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, czyli na stronę słowacką wszczęto postępowanie transgraniczne z udziałem strony Słowackiej. Po długim procesowaniu za pośrednictwem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie z Ministerstwem Ochrony Środowiska w Bratysławie Słowacy poinformowali, iż nie zamierzają uczestniczyć w dalszym postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie, ponieważ przesłana dokumentacja dostarczyła wystarczających informacji na temat potencjalnego szkodliwego oddziaływania na środowisko Republiki Słowackiej, którego oni nie dostrzegają.

- Chciałbym, aby procesowanie z naszymi instytucjami związanymi z przyrodą przebiegało tak jak ze stroną słowacką. Niestety u nas przyrodnicy nigdy nie liczyli się zbytnio z samorządami i prędko się to nie zmieni – dodaje Niezgoda.

Po uwzględnieniu wszystkich uwag Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica we wrześniu 2012 roku przekazał do RDOŚ w Krakowie powtórnie do zaopiniowania i uzgodnienia projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczawnicy dla Jaworki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

- Wielkie nasze zdziwienie wzbudził fakt, że pismem z dnia 28 września 2012 r. a więc w ostatnim dniu ustalonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica terminu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, na podstawie przepisu art. 36 § 1 KPA, w związku z art. 106 § 6 KPA oraz art. 24 ust. 1 ustawy o planowaniu, poinformował Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica o tym, że zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie wymaga uprzedniego przeprowadzenia wyjaśniającego i nie jest możliwe dotrzymanie ustawowego terminu załatwienia sprawy oraz, że rozstrzygnięcie nastąpi nie później niż do dnia 31 stycznia 2013 roku. Uważamy, że Dyrektor RDOŚ złamał przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i że mamy pełne prawo uznać projekt planu za uzgodniony, gdyż RDOŚ spóźnił się o 184 dni, jednocześnie zlecając dodatkowe ekspertyzy mające ewidentnie na celu uniemożliwienie realizacji kolei na Durbaszkę i całkowicie podważającą dokumentację przyrodniczą przygotowaną przez Pana Kostucha. – przedstawia Burmistrz Szczawnicy.

Burmistrz zwrócił się do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, który jest organem kontrolującym m.in. poprawność przeprowadzonej procedury planistycznej przy sporządzaniu planu zagospodarowania przestrzennego o interpretację prawną zaistniałej sytuacji. Z przedstawionego stanowiska Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wynika, iż Burmistrz w myśl art. 25 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ma pełne prawo do uznania powyższego planu za uzgodniony, czyli interpretacja zapisów ustawy o planowaniu przez RDOŚ jest błędna.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska po wykonaniu własnej ekspertyzy zgodnie z przewidywaniami postanowieniem z dnia 31 stycznia 2013 r. odmówił uzgodnienia przedmiotowego projektu planu. Dodatkowo zarządzeniem Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w dniu 30 stycznia 2013 r. ustalono strefę ochronną ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania puchacza „Bubo Bubo” wokół ścian skalnych, znajdujących się na terenie rezerwatu przyrody Wąwóz Homole. Utworzono 2 miejsca lęgowe i kołowe strefy ochrony całorocznej, oraz strefy ochrony okresowej w odległościach odpowiednio 200m i 500m, które swoim zasięgiem obejmują w całości centralną część północnych stoków Durbaszki. Ustanowienie powyższego skutecznie uniemożliwia realizację budowy kolejki linowej, oraz trasy narciarskiej, zgodnie z założeniami projektu planu dla Jaworek. Powyższa nieprawomocna decyzja została również użyta, jako argument do odmowy uzgodnienia planu dla Jaworek.

- Jest to ewidentny przykład, że prawo obowiązuje, ale nie przyrodników. Miałem wrażenie, że dyskutujemy aby stworzyć możliwość realizacji kolejki a nie aby wydać pieniądze i odwlekać temat w nieskończoność. Szkoda, że Wojewódzki Konserwator Przyrody swobodnie ustala np. strefę ochronną puchacza w Homolach, a przez ostatnie 10 lat blokował rozwój wyciągu na Zaskalskiem, gdyż puchacz był w rezerwacie Zaskalskie. Teraz tym samym puchaczem blokuje Durbaszkę a przy okazji spisuje na straty ruch turystyczny w rezerwacie Homole, gdyż zgodnie z zarządzeniem ten ruch powinien być ograniczony - podkreśla Niezgoda.
 
Zostały złożone zażalenia do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, celem wyeliminowania postanowienia dotyczącego odmowy uzgodnienia planu dla Jaworek z obrotu prawnego, gdyż zostało ono wydane z naruszeniem obowiązującego prawa, oraz w sprawie zarządzenia dotyczącego strefy ochronnej dla puchacza, gdyż materiały na podstawie których podjęto decyzję są co najmniej wątpliwe tj. e-maile przyrodników zaświadczających o jego obecności w Homolach oraz bardzo złej jakości zdjęcia sowy na wierzchołkach drzew.

- Sprawa puchacza jest jeszcze o tyle kontrowersyjna, że Wojewódzki Konserwator powinien wystąpić do Rady Miasta o opinię. Co prawda ta opinia nie jest wiążąca ale pośpiech w tym temacie jest widoczny, a cel jasny – mówi Grzegorz Niezgoda.

W dniu 23 maja 2013 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowił utrzymać w mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o odmowie uzgodnienia planu zagospodarowania przestrzennego dla Jaworek, oraz nie dopuścił Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot do postępowania. 

- Praktyka pokazuje, że większość odwołań do GDOŚ kończy się po myśli RDOŚ. Fakt nie dopuszczenia Stowarzyszenia odbieram jako doraźne działanie. Stowarzyszenie jest już dobrze zorientowane i na pewno wkroczy tylko w odpowiednim momencie. Zostanie złożona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Utrzymanie w mocy postanowienia, które zostało wydane z przekroczeniem terminu, gwarantowanego ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest precedensem na skalę całego kraju i zdaniem Burmistrza oraz zgodnie z opinią Wojewody godzi w podstawowe zasady sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego. Działania podejmowane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, wobec  pominięcia oczywistej regulacji art. 25 ust. 2 wskazanej ustawy nie mają prawnego znaczenia, co znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. Mieszkańcy nie rozumieją dlaczego tego typu sprawy trwają tak długo i kosztują tak wiele. Jako Burmistrz mogę sobie planować przedsięwzięcia i czasem potrzebuję dyskusji również z przyrodnikami, ale z drugiej strony nie jestem w stanie przewidzieć intencji i interpretacji przepisów przez przyrodników – podsumowuje włodarz Miasta i Gminy Szczawnica.
 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie odmówiła komentarza do tekstu Durbaszka w sądzie, który został zamieszczony na stronie UMiG Szczawnica w dniu 29 maja br. Stanowisko RDOŚ w Krakowie odnośnie obszaru Natura 2000 na terenie Szczawnicy zostało zawarte w artykule pt. "Kilka faktów o podkowcu w Szczawnicy" z dnia 31 maja br. 
Autor: Oprac. red.
Źródło: UMiG Szczawnica
Zdjęcia: Arch. UMiG Szczawnica
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij