Na Jarmutę krzesełkiem

Fot. Arch. UMiG Szczawnica 2015.02.02 13:47 / news / czytano 2475 / opinie 0

Opracowanie planu dla Jarmuty do którego przysąpiło Maisto i Gmina Szczawnica obejmuje tereny częściowo już objęte obowiązującymi planami miejscowymi, a częściowo tereny rolno-leśne i będzie dotyczyć wyznaczenia terenów dla budowy stacji narciarskiej Jarmuta.

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Jarmuty zostało poprzedzone w latach 2013-2014 dokonaną i co najważniejsze zaopiniowaną pozytywnie przez wszystkie instytucje zmianą studium uwarunkowań dla miasta Szczawnica w tym zakresie. To był pierwszy krok w kierunku docelowej zmiany przeznaczenia terenu objętego tymi dokumentami strategicznymi.

Opracowanie planu dla Jarmuty obejmuje budowę wyciągu krzesełkowego i tras narciarskich zjazdowych z instalacjami do zaśnieżania i oświetlenia a także dla lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących. Planowana stacja jest przewidziana w terenach stanowiących własność prywatną. Obszar posiada dostęp do istniejącej drogi publicznej powiatowej, dlatego też nie ma problemu dojazdu do niej a tym samym realizacji inwestycji celu publicznego.

- Zgodnie z ustaleniami studium, a zaopiniowanymi pozytywnie przez wszelkie instytucje w tym oczywiście Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska tereny są wskazane jako tereny potencjalnego rozwoju usług i urządzeń turystyki, sportu i rekreacji. Mam nadzieję, że przy uszczegółowieniu w formie planu zagospodarowania przestrzennego nie napotkamy na przeszkody które utrudniłyby tę procedurę. Projekt jest bardzo ważny dla okresu zimowego w  Szczawnicy, a pozwoliłby również wzbogacić letnią ofertę turystyczną- mówi Grzegorz Niezgoda Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.

Już od 2008 roku temat zagospodarowania Jarmuty pojawiał się w pomysłach zimowych Szczawnicy. Wówczas we współpracy z firmą Trans Południe z Dębicy zostały rozpoczęte procedury związane z umowami przedwstępnymi kupna działek prywatnych i zmianami dokumentów planistycznych dotyczących tego terenu. Zarówno zmiana studium, jak i w najbliższym roku przygotowanie planu zagospodarowania jest na podstawie porozumienia miasta Szczawnica z firmą Trans Południe regulowane po połowie przypadających płatności. 

- Nasza współpraca jest datowana faktycznie od 2008 roku, ale z uwagi na pewne kłopoty naszego partnera w tym przypadku były przez pewien okres wstrzymane. Powoli temat nabierze konkretne plany zabudowy i mam nadzieję, że zostanie zrealizowany przez naszego partnera, którego ciągle wspieramy w realizacji pomysłu - podkreśla Niezgoda.

Autor: Anna Szczepaniak
Źródło: UMiG Szczawnica
Zdjęcia: Arch. UMiG Szczawnica
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij