Nowe warianty dla VeloDunajec - decyzję podejmie Marszałek

Fot. 2019.05.27 16:22 / news / czytano 3209 / opinie 0

Sprzeciw właścicieli części nieruchomości po których zaplanowana została trasa VeloDunajec, przebieg fragmentu ścieżki przez tereny leśne, zagrożone ewentualnymi ruchami osuwiskowymi, nieuregulowany stan prawny niektórych nieruchomości - to powody dla których nie jest powadzona praca przy kontynuacji ścieżki VeloDunajec w Krościenku n.D.

W Gminie Krościenko nad Dunajcem prace związane z budową odcinka trasy VeloDunajec rozpoczęły się 17 października 2018 roku, po przerwie zimowej wykonawca czyli firma Eurovia, wznowił prace w marcu 2019 roku. Po kilku jednak dniach prace zostały przerwane i do dzisiaj w Krościenku n.D przy ulicy Zdrojowej nic się nie dzieje. O powodach przerwania prac przez wykonawcę pisaliśmy TUTAJ
 
Dalsza kontynuacja odcinka Velo stanęła pod znakiem zapytania, bowiem pojawiły się nowe pomysły na przebieg trasy, która pierwotnie miała przebiegać od Krościenka przez os. Królowo do Tylmanowej, tam tez miała być wybudowana kładka na Dunajcu.
 
Jak sytuacja wygląda dzisiaj? Dlaczego wykonawca nie kontynuuje prac? Jaka będzie ostateczna lokalizacja kładki na Dunajcu? O to zapytaliśmy inwestora - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
 
- Firma Eurovia nie będzie kontynuowała prac nad przedmiotowym odcinkiem trasy VeloDunajec, ponieważ wystąpiły okoliczności niezależne od stron umowy, które uniemożliwiły realizację przedmiotu zamówienia w założonym kształcie i terminie. Spowodowane to zostało m.in. sprzeciwami właścicieli części nieruchomości po których zaplanowana została trasa, przebiegiem fragmentu ścieżki przez tereny leśne, zagrożone ewentualnymi ruchami osuwiskowymi, nieuregulowanym stanem prawnym niektórych nieruchomości należących do Skarbu Państwa (działki wodne, działki leśne) oraz do poszczególnych Gmin. Regulacja stanów prawnych okazała się bardzo czasochłonna i skomplikowana, a wycofanie części właścicieli działek ze zgód na prawo dysponowaniem terenu pod trasę rowerową, dodatkowo uniemożliwiło realizację przedmiotu umowy w zaplanowanym terminie. Wydłużeniu uległy także procedury wodno – prawne w związku z wprowadzeniem nowego Prawa Wodnego w 2018 r. i całkowitą reorganizacją organów odpowiedzialnych za wydawanie decyzji  w tym zakresie. Należy pamiętać, że specustawa drogowa nie uwzględnia pozyskiwania gruntów pod budowę ścieżek rowerowych. Obecnie rozważane są różne warianty poprowadzenia trasy VeloDunajec z miejscowości Krościenko nad Dunajcem do Zabrzeży. Głównym celem ZDW w Krakowie jest zachowanie ciągłości trasy, która zaczyna się w Zakopanem i poprzez Sromowce Wyżne , Słowację, Szczawnicę, Krościenko nad Dunajcem i Zabrzeż poprowadzona jest do Nowego Sącza. Obecnie rozważanych jest kilka wariantów budowy kładek w Gminach Krościenko n/Dunajcem, Ochotnica Dolna czy Łącko, a także wariant zakładający rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 969 o ciąg rowerowy. Warianty trasy po przeprowadzonej analizie zostaną przedstawione Zarządowi Województwa Małopolskiego, który podejmie decyzję o wyborze wariantu. W związku z zaistniałą sytuacją, na wybudowanie brakującego odcinka trasy zostanie ogłoszony przetarg - czytamy w piśmie ZDW.
 
Pierwotnie odcinek ze Szczawnicy do Zabrzeży miał być wykonany do końca czerwca 2018 roku. W lutym 2019 roku ZDW przesunął termin realizacji inwestycji na grudzień 2019 roku.
Autor: mw
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch Poxitel
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © MAPI
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij