Pieniny, książka i ja - konkurs fotograficzny

Fot. 2017.05.25 07:12 / news / czytano 1836 / opinie 0

Pienińska Szkoła Zawodowa w Szczawnicy oraz Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce zapraszają młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie fotograficznym pt.: „Pieniny, książka i ja”.

Patronat nad konkursem objął Pieniński Portal Informacyjny. Termin składania prac trwa do 31 maja br. Szczegółowe informacje TUTAJ
 
Regulamin:

1.Postanowienia ogólne

Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do czytania książek i popularyzowanie regionu Pienin. Zadaniem uczestników jest wykonanie zdjęcia nawiązującego do tematu konkursu. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 3 fotografie własnego autorstwa. W konkursie może brać udział młodzież ze szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.

2.Przepisy dotyczące prac

1. Prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.

2. Minimalny rozmiar fotografii 13x18cm

3. Każde zdjęcie powinno być opatrzone w: imię i nazwisko autora, tytuł zdjęcia i miejsce jego wykonania, nazwę i adres szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna oraz telefon kontaktowy opiekuna.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej, nie spełniających kryteriów tematycznych oraz nie spełniających wyżej wymienionych wymogów.

5. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.

3.Terminarz

1. Termin nadsyłania prac mija 31 maja 2017r.

2. Prace należy składać w sekretariacie Pienińskiej Szkoły Zawodowej w Szczawnicy.

3. Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów.

4. Oficjalne zakończenie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 6 czerwca br. Laureaci zostaną telefonicznie poinformowani o wynikach konkursu oraz terminie i miejscu oficjalnego wręczenia nagród. Prace konkursowe będzie można oglądać na wystawie w Pienińskiej Szkole Zawodowej w Szczawnicy oraz w miejscach wskazanych przez sponsorów.

5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronach internetowych organizatorów: www.szkoly-jg.pl, www.ckiw-szczawnica.ohp.pl oraz patronów.

4.Nagrody

1. Za zajęcie I, II i III miejsca organizator przewiduje nagrody rzeczowe i dyplomy, natomiast wszyscy uczestnicy konkursu i szkoły przez nich reprezentowane otrzymają dyplomy uczestnictwa.

5.Wykorzystanie prac

1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronachwww.szkoly-jg.pl oraz www.ckiw-szczawnica.ohp.pl

2. Organizator uzyskuje prawo do prezentowania zdjęć na okolicznościowych wystawach, materiałach promujących konkurs oraz w artykułach pokonkursowych.

3. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć i akceptację niniejszego regulaminu oraz zgody na publikacje materiałów multimedialnych z przebiegu konkursu (w tym wizerunku fotografowanych osób).

4. Zgłoszenie do konkursu jest traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora w związku z udziałem w konkursie fotograficznym „Pieniny, książka i ja”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2004r. poz.1182).

6. Organizatorzy 

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy - Jabłonce

34-460 Szczawnica ul. Szlachtowska 75b

tel/fax: 18262 27 80

Pienińska Szkoła Zawodowa w Szczawnicy

34-460 Szczawnica ul. Szlachtowska 75b

tel/fax: 18262 15 23

Autor: Oprac.red.
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij