Pola po dwóch stronach granicy – rolnicy zwolnieni z kwarantanny

Fot. 2020.04.04 15:24 / news / czytano 417 / opinie 0

Ograniczenia dotyczące przekraczania granicy państwa, wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa, uniemożliwiały grupie rolników, którzy posiadają pola na granicy Polski z Czechami, Słowacją i Litwą rozpoczęcie prac polowych. 

W związku z tym wprowadzone zostały ułatwienia w przekraczaniu granicy przez rolników, którzy prowadzą działalność rolniczą na polach usytuowanych po obu stronach granicy - stanowiącej granicę wewnętrzną, w południowej i wschodniej części Polski.

Zgodnie z § 4a rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dz.U. 2020 poz. 434 ze zm., w szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Straży Granicznej może wyrazić zgodę na przekraczanie granicy państwowej przez osoby i środki transportu w innych miejscach niż określone w załączniku do rozporządzenia. Na odcinku granicy polsko – słowackiej w Małopolsce, wyznaczonym w rozporządzeniu miejscem jest Chyżne – drogowe przejście graniczne przewidziane dla ruchu osobowego i towarowego.

Informujemy, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 566 ze zm.) zmianie uległy m.in. przepisy dotyczące obowiązkowej kwarantanny. Do katalogu podmiotów zwolnionych z kwarantanny, dodano osoby przekraczające granicę, w celu prac w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach tej granicy (w § 2 ust. 9 pkt 1).

Rolnicy, którzy chcą z takiego ułatwienia skorzystać, powinni postępować zgodnie z poniższą procedurą:

Złożyć wniosek o przekroczenie granicy za pośrednictwem właściwego miejscowo komendanta placówki SG. W terytorialnym zasięgu działania Karpackiego Oddziału SG są to Placówka SG w Tarnowie (rolnicy z powiatów nowosądeckiego i gorlickiego) albo Placówka SG w Zakopanem (rolnicy z powiatów tatrzańskiego, nowotarskiego i suskiego).

Wniosek powinien zawierać dane personalne i korespondencyjne osoby, która chce przekroczyć granicę, datę i miejsce planowanego przekroczenia granicy wraz z uzasadnieniem (np. prace polowe w rejonie znaku granicznego nr …). Wniosek może obejmować określony okres czasu związany z koniecznością wykonania konkretnych prac polowych w danym gospodarstwie rolnym. Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą prawo do dysponowania gospodarstwem rolnym lub prawo wykonywania prac na terenie takiego gospodarstwa.

Straż Graniczna weryfikuje wniosek i wydaje zgodę, o której udzieleniu informowany jest wnioskodawca oraz właściwy miejscowo komendant placówki SG.

UWAGA !
Po uzyskaniu odpowiedniej zgody, osoba wnioskująca powinna każdorazowo - z wyprzedzeniem co najmniej 4 godzin - informować właściwą miejscowo placówkę SG o zamiarze przekroczenia granicy w uzgodnionym miejscu.

W celu szybszego i sprawniejszego obiegu informacji rekomenduje się korespondencję za pomocą poczty elektronicznej albo faxem.
Źródło: SG
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij