Usuwanie szkód spowodowanych przez gwałtowne opady w 2014 r.

Fot. 2014.08.23 08:26 / news / czytano 2317 / opinie 0

Szczawnica wciąż czeka na podpisanie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w maju 2014 r.

W dniach 15-17 maja 2014 r. na terenie miasta i gminy Szczawnica doszło do gwałtownych opadów atmosferycznych. W dniu 15 maja br. Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego ustalając w urzędzie miasta i gminy dyżur całodobowy i powołując  Sztab Kryzysowy.Sztab składający się z pracowników urzędu i zakładu gospodarki komunalnej – ściśle współpracował z  Komendą Ochotniczej Straży Pożarnej i przedsiębiorcami z naszego terenu, dysponującymi sprzętem budowlanym - możliwym do wykorzystania podczas prowadzonych akcji ratowniczych. 

Łącznie w tym czasie straż pożarna interweniowała 117 razy, sztab przyjął 90 zgłoszeń kierując w miejsca zagrożone niezbędny sprzęt i koordynując prowadzenie akcji ratowniczych. Do ochrony miejsc zagrożonych zalaniem, z magazynu przeciwpowodziowego wydano 4000 worów i zużyto 100 ton piasku do ich napełnienia.  

Od 19 maja miejsko-gmina komisja rozpoczęła szacowanie strat w infrastrukturze komunalnej spowodowanych gwałtownymi opadami deszczu. Łącznie uszkodzonych zostało 48 obiektów. Szacunkowy koszt remontów i odbudowy został wyceniony na kwotę 12,5 mln złotych brutto. W budżecie miasta i gminy zostały zwiększone środki finansowe na usuwanie skutków gwałtownych opadów atmosferycznych. Koszt prowadzonej akcji powodziowej wyniósł ok. 150 tys. zł.  Miasto i gmina przystąpiła do prac remontowych i zabezpieczających w infrastrukturze komunalnej. W pierwszej kolejności, w związku z uszkodzeniem mostu na potoku Grajcarek zlokalizowanym wzdłuż drogi dojazdowej na ulicy Zawodzie, w pierwszym dniu po wystąpieniu oberwania, zostało zlecone opracowanie ekspertyzy o możliwości wykonania przyczółka muru oporowego i mostu technologicznego umożliwiającego tymczasowe korzystanie z przeprawy mostowej. Opracowano ekspertyzę i wyłoniono wykonawcę robót.  Roboty zostały wykonane w przeciągu trzech tygodni. Całkowity koszt robót związanych  z zabezpieczeniem muru oporowego wraz z przyczółkiem, oraz mostu wyniósł 200 tys.  złotych brutto. Miasto i gmina Szczawnica pokryła wykonanie powyższych robót z własnego budżetu. W związku z tym, że utrzymanie murów oporowych i zabezpieczenie koryta Grajcarka należy do obowiązków Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej, miasto i gmina wystąpiła do RZGW o zwrot poniesionych kosztów. 

W następnej kolejności przystąpiono do udrażniania kanalizacji burzowej, zabezpieczania korpusów i nawierzchni dróg uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. Zostały zlecone do wykonania następujące zadania:
- wyrównanie 400 mb nawierzchni żwirowej ulica Maćka Zza Ławy na odcinku w km 0+380 do 0+780,
-zabezpieczenie podmytego korpusu drogi ulica Staszowa na odcinku w km 0+800 do 0+855,
-odtworzenie nawierzchni żwirowej ul. Słona Młaka w Szlachtowej na odcinku 160 mb,
- ułożenie przepustu drogowego Ø500 na dł. 8 mb na drodze Sielska w Szlachtowej wraz z uzupełnieniem podbudowy i przełożeniem płyt drogowych,
- zabezpieczenie korpusu drogi ulica Sopotnicka na odcinku w km 0+592 do 0+630 koszami siatkowo kamiennymi i podniesionym krawężnikiem,
- zabezpieczenie oberwanego korpusu ul. Aleja Parkowa na odcinku 40 mb, 
- zabezpieczenie oberwanego korpusu drogi ul. Partyzantów na odcinku 50 mb,
- usunięcie osuwiska skalnego na ulicy Pienińskiej przed wjazdem do schroniska Orlica,
- udrażnianie przepustu i fosy na Białej Wodzie, czyszczenie dróg i udrożnienie krat kanalizacji burzowej na terenie miasta i gminy.

Koszt powyższych robót wykonywanych do początku sierpnia br. wyniósł 70 tys. złotych. 

Obecnie trwają roboty związane z zabezpieczeniem podmytego korpusu drogi ul. Języki na odcinku w km 0+275 do 0 + 330 wraz z wykonaniem odwodnienia. Szacunkowy koszt robót został wyceniony na 40 tys. zł. 

W ramach robót gwarancyjnych zlecono Wykonawcy zabezpieczenie i odtworzenie nawierzchni chodnika na ulicy Czarna Woda w Jaworkach. Do 20 września br. w ramach uzyskanych środków na usuwanie strat w infrastrukturze komunalnej mają zostać zakończone roboty związane z remontem ujęć wody na „Pokrzywach” oraz ujęcia wody na „Sewerynówce” wraz z pompownią. Koszt wyniesie ok. 350 tys. złotych i w 80% pokryty zostanie ze środków skarbu państwa.  

Obecnie miasto i gmina Szczawnica oczekuje na podpisanie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w maju 2014 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórki obiektów budowlanych. Szczawnica jest zaliczona do powyższych gmin. Pozwoli to  jeszcze w bieżącym roku na wykonanie mostu żelbetowego nad potokiem Sopotnickim w ciągu ulicy Staszowa na który to most, miasto posiada  opracowaną dokumentację.
Źródło: UMiG Szczawnica
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij