Znamy budżety gmin Ochotnica Dolna, Krościenko nad Dunajcem, Łapsze Niżne i Czorsztyn. Czekamy na Szczawnicę

Fot. Magdalena Wojtarowicz 2017.01.04 13:51 / news / czytano 3212 / opinie 10

Okoliczne Gminy czyli Ochotnica Dolna, Krościenko nad Dunajcem, Łapsze Niżne i Czorsztyn ustaliły już, jaki będzie ich budżet na rok 2017.

Najwięcej na inwestycje wyda Czorsztyn. Krościenko w budżecie zaplanowało wkład własny z możliwością powiększenia wydatków o środki z przyszłych dotacji. Gmina Czorsztyn ma budżet o ponad 8mln zł wyższy od roku 2016 i wraz z gminą Łapsze Niżne partycypuje w projekcie budowy ścieżki rowerowej wokół Jeziora Czorsztyńskiego.

Wszystkie gminy wydatki inwestycyjne dzielą między poprawę codziennego funkcjonowania miejscowości ze względu na mieszkańców (budowa dróg, chodników, kanalizacja) jak i podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy: np. budowa ścieżek rowerowych i nowych terenów rekreacji.

W Czorsztynie zaplanowano dochody na kwotę ponad 41 mln zł, zaś wydatki nieco mniejsze. Nadwyżka budżetowa w wysokości 932 078,67 zł przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i wykup obligacji. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016 wyniosło 4,5 mln zł. Wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 12 301 350,00 mln zł. w tym najwięcej, bo ponad 6 mln zł na budowę kolejnych odcinków ścieżki rowerowej dokoła Jeziora Czorsztyńskiego. Uchwałę budżetową Rada Gminy podjęła jednogłośnie.

W Krościenku nad Dunajcem uchwałę budżetową przegłosowano większością głosów podczas sesji, która odbyła się 29 grudnia 2016r. Również w tym dniu debatowano nad uchwałą dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko n.D. i jej realizacją w 2017 roku. Dochody zaplanowano na blisko 26 mln zł, wydatki - 25,6 mln zł. W 2017r. na inwestycje Krościenko wyda jedynie ponad 1,2 mln zł. Wśród zaplanowanych działań są m.in. przebudowa pobocza na chodnik drogi 969 Nowy Targ – Nowy Sącz (wkład własny) - kwota 341 000 tys. zł, budowa parkingu przy drodze wojewódzkiej 969 wraz z infrastrukturą techniczną - kwota 515 000 tys. zł, kompleksowa modernizacja budynku GCK wraz z poszerzeniem dotychczasowej funkcji o kino cyfrowe i izbę regionalną - kwota 40 000 tys. zł, powstanie skate parku w rejonie Krościenko-Zawodzie oraz zakup działek pod teren cmentarza.

Skarbnik Gminy Krościenko Dominika Działowska zaznacza, że: - Gmina realizuje zadania ustawowe, przede wszystkim dokonując wydatków bieżących. Obecnie nie ma określonej górnej granicy środków przeznaczonych na inwestycje. W planowanym budżecie wydatki inwestycyjne wynoszą 4,6 %, jednak w ciągu roku mogą się one zwiększyć, jeśli gmina otrzyma dofinansowania i dotacje, o jakie występuje.

Zadłużenie gminy na początek 2017 roku wyniosło 9 762 000 zł.

Łapsze Niżne zaplanowały dochód w wysokości ponad 36,5 mln zł, zaś wydatki w wysokości w przybliżeniu 39,3 mln zł. W budżecie procent wydatków inwestycyjnych wyniesie 14,29% w stosunku do wydatków ogółem, a 16,67% w stosunku do wydatków bieżących. Gmina jest zadłużona na blisko 10 mln zł. Dług spowodowany jest m.in. pożyczką w kwocie blisko 1,5 mln zł na realizację projektu Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr (II etap) oraz zakupem obligacji w latach poprzednich. Inwestycje gminy obejmą też budowę i naprawę dróg gminnych, modernizację remiz np. w Łapszance oraz doposażenie innych miejscowych jednostek OSP.
 
Ochotnica Dolna stawia na ekologię i planuje wydać prawie 7 mln zł zł na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych na domach prywatnych. Drugą ważną inwestycją gminy będzie kontynuacja budowy przychodni zdrowia w Tylmanowej. Na to zadanie w budżecie zaplanowano ponad półtora miliona zł. Łącznie na inwestycje, wśród których są modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej gminy i termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy, Ochotnica wyda 10 371 426,80zł. Inwestycje zaplanowane na ten rok to 25% całego budżetu.

- Działania proekologiczne Gminy to ukłon przede wszystkim  w stronę mieszkańców i turystów. Rada Gminy przyjmując projekt tegorocznego budżetu pokazała, że zrównoważony rozwój naszej miejscowości to priorytet. Chcemy nadal realizować politykę równowagi i dążyć do rozwoju Gminy zarówno w aspekcie ekologicznym, kulturowym, turystycznym i dbać także o infrastrukturę. Budżet na 2017 rok jest budżetem pro-rozwojowym, który dostrzega wszystkie grupy mieszkańców, od tych najbardziej potrzebujących pomocy, po mających własne działalności gospodarcze – podkreśla Pan Stanisław Jurkowski Wójt Ochotnicy.

Budżet gminy Ochotnica Dolna wyniesie po stronie dochodów 38 980 211,00 mln zł, a po stronie wydatków 43 061 911,00 mln zł. Z tytułu zaciągniętego kredytu gmina dysponuje kwotą większą o 3 865 700 zł. Deficyt budżetowy gminy na dzień sporządzania raportu wyniósł 4 081 700 zł.Uchwałę budżetową radni przyjęli 11 głosami "za" i 3 "wstrzymującymi".

W Szczawnicy nad uchwałą budżetową Rada będzie głosować podczas najbliższej styczniowej sesji. Jej termin nie jest jeszcze znany.

Autor: Agnieszka Stopka
Zdjęcia: Magdalena Wojtarowicz
Dodaj do:


Ostatnie komentarze

Do Karol2017.01.09 00:01
Rodzaje zadłużenia w podziale na konsumpcyjne i inwestycyjne to ciekawa propozycja. Warto jednak dokonać kolejnego podziału w ramach inwestycji na te o charakterze konsumpcyjnym i rozwojowym (dochodo-twórczym). W Krościenku nawet jeśli już pożyczano na inwestycje to niestety tylko na te pierwsze, które niestety powodują tylko kolejne koszty bieżące. Dzięki VeloDunajec można się spodziewać turystyki rowerowej w Krościenku i pieniedzy które Ci turyści tu zostawią. Natomiast o turystyce polegającej na zwiedzaniu sal gimnastycznych nie słyszałem.
Lolek2017.01.09 00:01
Jeśli mógłbym coś doradzić grupie zainteresowanej powrotem byłej wladzy. Lepiej jest się Wam nie odzywać może ludzie prędzej zapomną o tym straconym czasie, zamiast silić się na dyskusje w których zawsze polegniecie bo z faktami nie da się dyskutować. Osiągnięcia poprzedników to dwie sale gimnastyczne, obie problematyczne (jedna bo likwidują gimnazja, druga bo nie ma kto z niej korzystać), rondo z którym są same afery, zamknięte kible za urzędem, pare w ogóle nie uczęszczanych chodników i kilka dróg do pół w Grywałdzie. A wszystko to kosztem 12 straconych lat i 11 mln zadłużenia. Takiej niekompetencji nie da się obronić szczególnie w odniesieniu do obecnej kadencji w której maga dużo dobrego się dzieje.
Do Karol2017.01.09 00:01
Gdyby 11 mln zł długu w Krościenku łączyło się z inwestycjami chociaż w połowie takimi jak np. w Łącku albo Czorsztynie to nikt nie miałby pretensji. Gorzej tylko że zadłużenie 11 mln zł jest a żadna inwestycja zwiększająca atrakcyjność gminy i powodująca rozwój nie powstała. Dlatego pomiędzy zadłużeniem konsumpcyjnym a zupełnie nieefektywnym inwestycyjnym nie ma żadnej różnicy. Zreszta w Kroscienku nie pozyskano żadnych srodkow unijnych oprócz 50% na tylna płytę rynku oraz kort tenisowy w Grywałdzie oraz 30% na stodole na Krośnicy (nie z UE). Więc bez żartów z tym zadłużeniem na pokrycie wkładu własnego. Bo jeśli na pozyskane niecałe 2 mln zł trzeba było rzekomo zadłużyć sie na 11 mln zł to chyba przyjacielu masz problemy z matematyka na poziomie 2 klasy podstawowej.
Do Karol2017.01.08 23:01
1. Twierdzenie że zadłużenie Krościenka powstało w wyniku konieczności pokrycia wkładu własnego do projektów unijnych to zupełna bzdura bo Krościenko pozyskało żałośnie mało środków zewnętrznych. A jeśli już w ogóle to się udało np. poroniona sala na Krośnicy to w stosunku 2/3 swoje do 1/3 pozyskanych czyli bardzo słabo. 2. Astronomiczne zadłużenie Krościenka to przejaw przeżerania pieniędzy a nie inwestycji. A te kilka chybionych za te 12 lat było dodatkowo grubo przepłaconych i realizowanych dziwnie zazwyczaj przez jedną firmę, która aktualnie zniknęła z rynku gdy zaczęła sie liczyć cena i jakość. 3. VeloDunajec to największa inwestycja w infrastrukturę turystyczną w Krościenku - to fakt niepodważalny. 4. Poprzednikom zarzucano że nic dobrego nie robią a nie że inni robią za nich. Zresztą oprócz słynnego już ronda z mostami, które są utrapieniem turystów nic Ci inni też nie wybudowali na terenie gminy. 6. Kontrolowanie wydatków i zadłużenia ma wpływ na jakość życia Kowalskiego gdyż pozwala na zrównoważony rozwoj miejscowości i poprawę jakości życia mieszkancow. Gminy nadmiernie zadłużone w pewnym momencie tracą kontrole nad finansami co znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w panicznym poszukiwaniu pieniedzy w kieszeni podatników - patrz ostatnio przykład Szczawnicy i lawionowy wzrost ceny za wywóz śmieci.
Karol2017.01.08 19:01
Nie popierałem poprzednika jak najbardziej. Obecny kompletnie nie wie co się dzieję. Akurat tutaj widać hipokryzje. Wczesniej było mówienie, że poprzednik nic nie buduję tylko inni to robią za niego. Akurat mówienie o zadłużeniu też jest śmieszne. Proponuję zobaczyć z czego takie zadłużenie wynika. Jeżeli gmina chce przeprowadzić inwestycję np. na 10 mln i Unia mówi, że da 5 mln to gmina musi się zadłużyć by dołożyć swoją część inwestycji bo ona w innym wypadku nie dojdzie, jest to zadłużenie inwestycyjne nie konsumpcyjne. VeloDunajec jako nawjększa inwestycja w historii Krościenka to chyba lekko nad wyrost powiedziane, proponuję zobaczyć plan jak ma to wyglądać. Jeszcze raz odnośnie zadłużenia, w jaki sposób wplynie to na Pana życie, że zadłużenie gminy będzie powiedzmy 50% a nie 60%? Wstaję Pan rano i mówi "Dziś będzie dobry dzień, bo zostanie gotówa w gminie, ufff". Ogólnie są dwie techniki prowadzenia gminy, jedna to budujemy dużo i wtedy ludzie krzyczą, że zadłużenie gminy jest ogromne bla bla bla (wynika to właśnie z tego, że występuję dofinansowanie zewnętrzne) albo, że nic się nie robi ale wtedy redukuję się zadłużenie. Osobiście preferuję pierwszą opcję.
Schauma2017.01.08 14:01
Wydać żeby wybudować potrafi każdy - to żadna chwała. Sukces jest wtedy kiedy się nie wydaje a buduje. Brawo Krościenko! Wreszcie jesteśmy w peletonie rozwoju z innymi gminami Pienin.
Do Obiektywny2017.01.08 14:01
Wydatki na inwestycje z budżetu gminy Krościenko 1,2 mln zł, a w 2017 roku jest kontynuowany oraz rusza front robót za wielokrotność tej sumy. Pewnie trudno to pojąć fachowcom, którzy zadłużyli gminę na 11 mln zł i prawie nic rozsądnego nie potrafili zrobić za te pieniądze, prócz tylnej płyty rynku.
Do Obiektywny2017.01.08 14:01
No cóż, jak poprzednie władze nie potrafił doprowadzić do realizacji wielkich inwestycji na terenie Gminy Krościenko z np. budżetu województwa małopolskiego to wydatki z budżetu gminy musiały być duże. A właściwie to deficyt i zadłużenie były duże. Teraz budżet jest zrównoważony, zadłużenie nie wzrasta, kredyty po poprzednikach są spłacane a parking za 1,5 mln zł z dofinansowania powstaje, chodniki przy drodze wojewódzkiej są budowane, a niebawem wzdłuż bulwarów Dunajca rusza największa inwestycja turystyczna w historii Krościenka (za dziesiątki milionów) - ścieżki pieszo-rowerowa wraz z infrastrukturą VeloDunajec finansowane w 100% ze środków obcych. Pieniądze z podatków mieszkańców gminy i kredytu potrafi wydać każdy pseudo-samorządowiec a sztuka to jest zrobić tak żeby realizować inwestycje o jakich poprzednikom sie nawet nie śniło a wydać z własnych środków tylko 1,2 mln zł.
Stasek2017.01.07 17:01
A gdyby tak podatki od nieruchomosci wszyscy uczciwie placili od tego co maja a nie co deklaruja to budzet bylby o polowe wiekszy....Jak to jest ze jedni placa podatki od nieruchomosci 50/ rok a inni 550/rok.... mimo iz dzialki i domy na nich sa podobne. Moze wszyscy powinni placic za CALA dzialke na ktorej stoi budynek jako budowlana a nie tylko za metry zajete pod dom... czemu sa wyjatki...czemu jednym liczy sie tak, a innym inaczej...
Obiektywny2017.01.07 01:01
Widzę, że w Krościenku inwestycje wielką parą. To 1,2 to na każde sołectwo czy całą gminę?
1

reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij