Małe projekty – cykl szkoleń z wypełniania wniosków

Fot. Anna Borkowska 2013.05.28 14:38 / news / czytano 1984 / opinie 0

Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny” prowadzi bezpłatne szkolenia dotyczące zasad ubiegania się i metodologii pisania wniosków o pomoc finansową w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" PROW na lata 2007-2013, „Małe projekty”.

Szkolenia skierowane są do mieszkańców z gmin Czorsztyn, Krościenko n/D oraz Ochotnica Dolna. Pierwsze z zaplanowanych szkoleń odbyło się wczoraj w budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D. Prezes Stowarzyszenia LGD "Gorce-Pieniny" Krystyna Kubik mówiła do zebranych osób: - Naszym zadaniem jest zachęcić Państwa do złożenia wniosków, ale to Państwo sami musicie podjąć tę decyzję. Warunkiem istotnym jest to, że po złożeniu wniosku trzeba utrzymać swój projekt przez 5 lat. W przeciwnym przypadku trzeba będzie zwrócić pomoc finansową.   

Małe projekty to operacje, które przyczyniają się do osiągnięcia takich celów jak poprawa jakości życia lub większego zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD.

- To czwarty i ostatni nabór na dofinansowanie małych projektów, gdyż limit na jednego beneficjenta wynosi 50 tys. zł. Później będzie jeszcze jeden nabór, ale na mniejsze kwoty. Termin składania wniosków trwać będzie od 17 czerwca do 1 lipca 2013 roku. - zachęcała obecnych prezes Krystyna Kubik.

Pomoc mogą otrzymać osoby fizyczne będące obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pełnoletnie i mające miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR (gminy: Krościenko, Czorsztyn, i Ochotnica Dolna) lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze; osoby prawne, albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, kościoły, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, instytucje kultury, fundacje albo 
stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na tym obszarze.

Kolejne planowane spotkania odbędą się 28 maja 2013 roku o godz. 15.00 w Ochotnicy Dolnej w Wiejskim Ośrodku Kultury oraz 04 czerwca 2013 roku o godz. 15.00 w Maniowach w sali obrad Urzędu Gminy Czorsztyn z siedzibą w Maniowach.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu prosimy przesłać na adres: biuro@leadergorce-pieniny.pl, podając: imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania i telefon kontaktowy lub potwierdzić telefonicznie pod nr +48 18 262 35 90. Udział w szkoleniu organizowanym przez LGD jest punktowany zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny”. Na szkoleniach wydawane są zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo.

Program szkolenia:
15:00-15:15 - Przywitanie uczestników szkolenia, omówienie tematyki;
15:15-15:45 - Omówienie Lokalnej Strategii Rozwoju realizacja celów i przedsięwzięć;
15:45-16:30 - Omówienie lokalnych kryteriów wyboru operacji dla małych projektów;
16:30-17:30 - Omówienie Rozporządzenia Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju
  •  zakres małych projektów;
  •  koszty kwalifikowane Małych projektów;
  •  dobre praktyki Małe projekty – przedstawienie zrealizowanych projektów;
17:30-18:00 - Przerwa;
18:00-20:00 - Formularz wniosku aplikacyjnego - Warsztaty.
Autor: Oprac. red.
Zdjęcia: Anna Borkowska
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij