Dzieci krzywdzone z rodzin wieloproblemowych tematem konferencji w Krościenku

Fot. Magdalena Wojtarowicz 2019.10.17 17:50 / news / czytano 1293 / opinie 0

W miniony piątek w  siedzibie Pienińskiego Parku Narodowego w Krościenku n.D odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniom związanym ze współpracą interdyscyplinarną na rzecz dzieci krzywdzonych z rodzin wieloproblemowych, w tym z problemem alkoholowym. 

Organizatorem spotkania był Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Krościenko nad Dunajcem, przy współudziale z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 
 
Tematyka spotkania była niezwykle ciekawa i skupiła się na problemach dzieci i młodzieży w kontekście rosnącej liczby zagrożeń, zaniedbań a przede wszystkim uzależnień nie tylko od narkotyków i środków psychoaktywnych ale i od mediów cyfrowych jakim są Internet, telewizja, gry sieciowe i telefony komórkowe.
 
Swoje prelekcje na temat pomocy wobec ofiar przemocy wygłosiła Pani Agnieszka Olszewska trener szkoleniowy, pracownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, współpracownik Komitetu Ochrony Praw Dziecka, mediator rodzinny. Drugim z zaproszonych prelegentów był Pan Bartosz Łukaszewski – doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, specjalizacja – subkultury młodzieżowe, wykładowca akademicki, Przewodniczący Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Warszawa - Bemowo. Swój wykład poświęcił zagadnieniom dotyczącym subkultur młodzieżowych, zachowań dewiacyjnych oraz wychowawczych uwarunkowań środowiska rodzinnego, uwarunkowań procesu wychowania w kontekście subkultur młodzieżowych, marginalizacji i wykluczenia społecznego.
 
Piątkowa konferencja stała się także doskonałą okazją do podsumowania dotychczasowych działań podejmowanych w Kampanii na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom w Rodzinie prowadzonej w Gminie Krościenko n.D. Podsumowania dokonała Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Krościenko nad Dunajcem, Pani Lucyna Jankowska. Uczestnicy konferencji mogli także obejrzeć prace plastyczne wykonane przez uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych, które wpłynęły na konkurs pt. „Przemocy mówię nie!” oraz dwa rodzaje ulotek informacyjnych o tematyce przemocowej. 
 
W konferencji uczestniczyło liczne grono zaproszonych gości, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych realizują zadania związane z problematyką przemocy domowej i uzależnień, tj. pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z sąsiednich gmin, członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  dyrektorzy i pedagodzy ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przedstawiciele policji i służby zdrowia, kuratorzy zawodowi oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu. Na konferencję zaproszeni zostali również przedstawiciele władz samorządowych z Gminy Krościenko nad Dunajcem, radni i sołtysi.
Źródło: UG Krościenko n.D
Zdjęcia: Magdalena Wojtarowicz
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij