W Maniowach uroczyście otwarto kotłownię na biomasę

Fot. Magdalena Wojtarowicz 2015.10.23 14:05 / news / czytano 3436 / opinie 0

Po niemal dwuletniej realizacji projektu pn. „Budowa centralnego systemu ciepłowniczego obiektów użyteczności publicznej Gminy Czorsztyn, wykorzystującego odnawialne źródła energii”, uroczyście oddano do użytku jedną z nielicznych w Polsce kotłownię na biomasę.

W uroczystości wzięli udział m.in. Posłowie na Sejm RP; Anna Paluch, Andrzej Gut-Mostowy, Edward Siarka, a także Bogusław Waksmundzki urzędujący członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego, gospodarze Gminy tj. Tadeusz Wach Wójt Gminy Czorsztyn, Rafał Jandura Zastępca Wójt Gminy, radni oraz sołtysi Gminy Czorsztyn dyrektorzy placówek oświatowych a także przedstawiciele wykonawców, koordynatorzy projektu oraz inspektor nadzoru Jan Jarosz.
 
Modernizacja systemu ciepłowniczego w Maniowach jest przykładem modelowego rozwiązania, którego celem jest ograniczenie niskiej emisji. Modernizacja systemu ciepłowniczego w Gminie Czorsztyn przy wykorzystaniu biomasy została dofinansowana 
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dotacją w kwocie 3 932 510,16 zł, natomiast wkład własny Gminy Czorsztyn wyniósł 693 972,38 zł. Całkowity koszt zadania zamknął się w kwocie 4 677 130,00 zł.

Tadeusz Wach Wójt Gminy Czorsztyn oraz Stanisław Chmiel Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn uroczyście przecięli wstęgę sygnalizując tym samym gotowość kotłów do pracy. Uroczystość otwarcia inwestycji rozpoczęła się przed budynkiem magazynu przy Zespole Placówek Oświatowych w Maniowach, gdzie ks. proboszcz Tadeusz Dybeł pobłogosławił miejsce stanowiące niejako serce całego projektu tj. kotłownię, (o mocy 1,5 MW) zasilanej pelletem z możliwością spalania paliw zastępczych. 

O technicznych parametrach kotłów opowiedział zebranym Marcin Kopeć- dyrektor  firmy, która dostarczyła kotły. Podstawowym źródłem ciepła zastosowanym w kotłowni są kotły na biomasę o łącznej mocy 1,5 MW. Urządzenia te charakteryzują się niewielkimi wymiarami zewnętrznymi, co umożliwiło ich zabudowę w ograniczonej przestrzeni istniejącej kotłowni.
 
Po przybliżeniu zasad funkcjonowania zamontowanych urządzeń oraz obejrzeniu ich przez zaproszonych gości dalsza część uroczystości przeniesiona została do Zajazdu Czorsztyńskiego w Maniowach. Tam, na ręce wójta Czorsztyna parlamentarzyści złożyli listy gratulacyjne, a koordynatorzy projektu przedstawili zebranym prezentację multimedialną.
 
W ramach projektu opracowano pełną dokumentację projektową oraz audyty energetyczne. Projekt polegał na kompleksowej modernizacji systemu ciepłowniczego obiektów użyteczności publicznej Gminy Czorsztyn w miejscowości Maniowy. W ramach projektu przebudowano istniejącą kotłownię na centralną kotłownię biomasową, która poprzez sieć preizolowaną zapewnia energię cieplną dla 6 budynków użyteczności publicznej. W ramach projektu zamontowano także instalacje solarne oraz wykonano prace termomodernizacyjne.

Projekt zrealizowany został w ramach projektu osi priorytetowej 7. „Infrastruktura ochrony środowiska” realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 7.2. „Poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Gmina Czorsztyn jest jedną z niewielu Gmin, która zdecydowała się wdrożyć tak nowoczesne rozwiązanie z wykorzystaniem biomasy, zaś moc zainstalowanych kotłów jest w chwili obecnej największą w całym powiecie nowotarskim. Kotłownia dostarcza ciepło do 6 budynków: ośrodka zdrowia, urzędu gminy, mieszkań socjalnych, remizy OSP, szkoły podstawowej i gimnazjum.
 
- Na dzień dzisiejszy ogranicza nas pięcioletni okres trwałości projektu. Ciepłownia jest w stanie dostarczyć ciepło do większej ilości obiektów - zapewnia Rafał Jandura wicewójt Czorsztyna i nie wyklucza, że po upływie trwałości kolejne budynki zostaną podłączone do centralnego systemu ciepłowniczego.
Autor: Aneta Markus /Oprac. red.
Zdjęcia: Magdalena Wojtarowicz
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij