Za pomocą środków łączności - sesja w Krościenku

2020.03.26 10:19 / news / czytano 606 / opinie 0

Już dzisiaj o 13:00 w Krościenku n.D radni spotkają podczas sesji w trybie zdalnym. Osoby zainteresowane zabraniem głosu powinny skontaktować się telefonicznie z Sekretariatem Urzędu Gminy (tel. 18 262 30 77). Osoba taka uzyska wtedy kod umożliwiający włączenie się do zdalnej sesji.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w dyskusji jest zobligowany, zgodnie ze Statutem Gminy zgłosić Przewodniczącemu chęć zabrania głosu w dyskusji, do dnia 26 marca 2020 r. do godziny 13:00.  Zgłoszenia dokonujemy telefonicznie w Sekretariacie Urzędu Gminy (tel. 18 262 30 77). Uzyska on wtedy kod umożliwiający mu włączenie się do zdalnej sesji.
 
Sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem. Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
Interpelacje radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2020.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 7 lutego 2019 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Krościenku nad Dunajcem przy Rynek 34/2 i Rynek 34/3 na okres trzech lat.
Zapoznanie się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem w sprawie rozpatrzenia petycji oraz przyjęcie stanowiska Rady Gminy w przedmiotowej sprawie.
Odpowiedzi na interpelacje.
Wolne wnioski.
Zamknięcie sesji.
 
Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie internetowej Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem i na na portalu kroscienko.sesja.pl
Autor: Oprac. red.
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij