Ochrona przyrody w Polsce i na Słowacji, ze szczególnym uwzględnieniem form ochrony przyrody w Przełomie Dunajca

Fot. Arch. szkoły 2013.11.24 21:08 / news / czytano 2771 / opinie 0

Polsko-słowacka prelekcja na temat ochrony przyrody w ramach projektu „Dunajec - wspólna rzeka - wspólna sprawa” miała miejsce 20. listopada br. w Spojenej Skole w Spiskiej Starej Vsi i Zespole Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych.

Łącznie 200 uczniów tych szkół, podczas ciekawego i bogato ilustrowanego wykładu, miało okazję poznać i utrwalić wiedzę na temat zasad ochrony przyrody w Polsce i na Słowacji. Prelekcja odbyła się dwujęzycznie i została wygłoszona, po polsku - przez przedstawiciela PPN - panią Teresę Ciesielkę i po słowacku - przez pracownika PIENAP-u - panią Margaretę Malatinovą. Każda z pań mówiła o formach ochrony przyrody w swoim kraju, ale szczególnie interesujące i ważne okazały się różnice w tym zakresie w Przełomie Dunajca.
 
Jak wiadomo, jest to teren dwóch przygranicznych parków narodowych: PPN i PIENAPU, dla których wspólnym mianownikiem jest Dunajec. Okazało się, że sposób korzystania z części polskiej parku jest odmienny, niż w części słowackiej. Np. na teren PPN nie wolno wprowadzać psów, nie można też jeździć tu na rowerze. Te zasady nie obowiązują natomiast na terenie PIENAP-u. Na Drodze Pienińskiej, która biegnie wzdłuż Dunajca po stronie słowackiej i jest częścią PIENAP-u -  można poruszać się na rowerze, można też wprowadzać tam psy, pod warunkiem, że są na smyczy. Wspólne natomiast dla obydwu parków są zakazy zrywania na ich terenie roślin, łowienia zwierząt, używania sygnałów dźwiękowych, głośnego słuchania muzyki, śmiecenia czy biwakowania. Ważne dla turystów, którzy chcą obcować z przyrodą na Słowacji, są też oznaczenia stref ochrony przyrody. Szczególnie istotna jest tzw. zona A, która jest odpowiednikiem polskiego rezerwatu ścisłego. Należy pamiętać, że na tym terenie obowiązuje zakaz wstępu. 
 
Temat ochrony przyrody, choć bliski uczniom, okazał się dla nich trudnym, kiedy omawiany był w obcym dla nich języku. Prelegentki stanęły jednak na wysokości zadania i kiedy było to konieczne, wspierały się nawzajem językowo, tłumacząc niezrozumiałe zwroty i wyrazy. Bardzo pomocny okazał się też w tym względzie materiał zdjęciowy wyświetlany na ekranie. 
 
Prelekcja z ochrony przyrody to kolejny element projektu „Dunajec - wspólna rzeka - wspólna sprawa” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 w Zespole Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" i trwa od 1 kwietnia 2013 r. Obejmuje szereg działań, które mają umacniać więzi młodych ludzi z pogranicza polsko-słowackiego z regionem oraz kształtować poczucie współodpowiedzialności za jego rozwój. Dzięki współpracy z w/w Spojeną Skolą w Spiskiej Starej Vsi, która będąc partnerem zagranicznym, aktywnie realizuje wszystkie zadania wynikające z projektu, więzi zacieśniają się nie tylko w stosunku do regionu, ale też między ludźmi . 
 
W projekcie, jako partner, współuczestniczy również Gmina Czorsztyn, do zadań której należą działania promocyjno- informacyjne na rzecz projektu. Więcej o projekcie można przeczytać na www.projektdunajec.czorsztyn.pl.
Autor: Oprac. red
Zdjęcia: Arch. szkoły
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij