Burmistrz z absolutorium

Fot. Arch. UMiG Szczawnica 2017.06.27 16:15 / news / czytano 1750 / opinie 0

Na poniedziałkowej sesji Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Grzegorzowi Niezgodzie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2016.

Wykonanie budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2016 zostało pozytywnie ocenione zarówno przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej, jak również przez Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, po dokonaniu wnikliwej analizy wyżej wymienionych dokumentów.

Szczawniccy radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi absolutorium.

Wykonanie budżetu Miasta i Gminy Szczawnica na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło po stronie dochodów 29 002 759,15 zł co stanowi 101,34% wykonania w stosunku do planu, po stronie wydatkowej wyniosło ono natomiast 28 537 008,80 zł co stanowi 95,04% planowanych wydatków. Oznacza to że budżet Miasta i Gminy Szczawnica w roku 2016 zamknął się nadwyżką w kwocie 465 750,35 zł.

Przychody roku 2016 zostały zrealizowane w wysokości 4 655 965,75 zł i pochodziły z wolnych środków rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2 655 965,75 zł oraz z kredytu zaciągniętego w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w kwocie 2 000 000 zł.

Rozchody w wysokości 3 250 000 zł zostały przeznaczone na:
•    wykup 5 letnich obligacji komunalnych serii E na kwotę 2 000 000 zł (BGK);
•    wcześniejszą spłatę kredytu w wysokości 1 000 000 zł (Pieniński Bank Spółdzielczy);
•    spłatę II raty pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 250 000 zł.

Autor: Oprac.red.
Źródło: UMiG Szczawnica
Zdjęcia: Arch. UMiG Szczawnica
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij