Krościenko: Konkursy na dyrektorów szkół

Fot. 2017.03.28 09:57 / news / czytano 2948 / opinie 0

Wójt Gminy Krościenko n.D ogłosił konkurs na dyrektorów szkół podstawowych w Krościenku przy ulicy Pienińskiej, w Grywałdzie i Krośnicy.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach (w przypadku składania do kilku konkursów – oddzielnie na każdy konkurs) z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora – nazwa szkoły)”.

Termin składania ofert - do dnia 07.04.2017 r. do godz. 14:30 (data wpływu do Urzędu). Miejsce składania ofert - Urząd Gminy Krościenko nad Dunajcem  34-450, Krościenko n.D, ul. Rynek 35.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu udzielane są w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy Krościenko n.D, ul. Biały Potok 1, tel. 18/262 34 49.

Autor: Oprac.red.
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij