Który samorządowiec najhojniej nagradza?

Fot. 2021.03.21 22:40 / news / czytano 586 / opinie 0

Wójtowie i burmistrzowie na różne sposoby nagradzają podległych im pracowników urzędu. Sprawdziliśmy jakie kwoty, włodarze pienińskich miejscowości, wydali w roku 2019 i pandemicznym 2020 na dodatkowe nagrody dla osób pełniących kierownicze stanowiska w gminie.

Urzędnicy zatrudnieni w samorządach Miasta i Gminy Szczawnica oraz Gmin Czorsztyn, Krościenko n.D oraz Ochotnica Dolna oprócz comiesięcznych pensji otrzymują „trzynastki”, nagrody jubileuszowe ale też nagrody, których nie mogą otrzymać z jakiegokolwiek powodu. Nagradzać można bowiem nimi, tylko za „szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej” (stanowi o tym art. 36 ust. 6 ustawy o pracownikach samorządowych).
 
Dane zebrane w niniejszym artykule dotyczą nagród dla osób, które pełnią w urzędzie funkcje publiczne, a są to m.in. zastępca burmistrza, zastępca wójta, sekretarz, skarbnik, kierownicy i dyrektorzy podległych jednostek organizacyjnych.
 
Grzegorz Niezgoda burmistrz Szczawnicy w roku 2020 przeznaczył ponad 46 tysięcy na nagrody, rok wcześniej ponad 40 tysięcy złotych.

- Zwyczajowo w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica i jednostkach podległych pracownicy otrzymują w ciągu roku dwie nagrody. Premie dla nich nie były przydawane. Nagrody te związane są z Dniem Samorządowca (dla urzędu miasta), Pracownika Socjalnego (dla MGOPS), czy Dniem Pracownika Komunalnego (MZGK). Nagrody te, jak i nagrody świąteczno-noworoczne, nie są dodatkowo motywowane o osiągniecia w pracy zawodowej - tłumaczy Tomasz Ciesielka sekretarz MiG Szczawnica i dodaje, że zatrudniony w urzędzie radca prawny ma zawartą umowę cywilnoprawną na obsługę prawną i nie otrzymuje nagród.
 
Najniższa z nagród opiewała na kwotę 1900 złotych, najwyższa 3037 złotych. W roku 2019 w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica nie było osoby zatrudnionej na stanowisku kierownika Referatu Oświaty oraz dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury. Stąd różnica w wydatkach w roku 2019 w porównaniu do 2020.
 
Wójt Gminy Czorsztyn nieznacznie "zacisnął pasa" w roku pandemicznym i przeznaczył na nagrody kwotę netto 11 218 złotych. Dla porównania w roku 2019 była to suma 15 016 złotych netto. W 2020 roku najniższe nagrody otrzymali: zastępca wójta, sekretarz, skarbnik i kierownik GOPS - były to kwoty pomiędzy 846 złotych a 705 złotych (połowa tego co w roku 2019). Najwyższą nagrodę wójt przyznał Kierownikowi Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Maniowach - ponad 3700 złotych. Nagrody przyznane zostały za wkład pracy w realizację zadań.
 
Co ciekawe w urzędzie gminy w Czorsztynie jedna osoba zatrudniona jest na dwóch kierowniczych stanowiskach. Tak jest w przypadku sekretarza gminy, który jednocześnie jest kierownikiem Referatu Administracyjnego i Spraw Obywatelskich, skarbnika gminy - tym samym kierownik Referatu Finansowego, a wójt Tadeusz Wach jest także kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego i dlatego nie jest uprawniony do otrzymywania nagród. W czorsztyńskim urzędzie nie ma odrębnego stanowiska kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, a radca prawny nie jest pracownikiem urzędu. 
 
W Gminie Krościenko nad Dunajcem "kierownictwo urzędu" otrzymało łącznie w 2020 roku - 23 800 złotych, w roku 2019 - 25 800 złotych. Rozpiętość nagród uznaniowych mieści się w przedziale 5600 złotych - 700 złotych. Najwyższe nagrody otrzymali od wójta Jana Dydy zastępca wójta, sekretarz, skarbnik i kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Najniższe nagrody przyznane w Krościenku to kwoty 700 złotych, a dalej 1400 złotych. W roku 2019 wójt nie przyznał nagrody kierownikowi Centrum Kultury i Promocji, w roku 2020 nagroda ominęła kierownika SPZOZ. 
 
Dla porównania gorczańska gmina - Ochotnica Dolna. Tamtejszy samorząd w roku 2020 najbardziej zredukował wypłatę nagród. Nie otrzymali jej sekretarz, skarbnik, kierownik zespołu ds. inwestycji, kierownik zespołu ds. zarządzania projektami. Te same osoby w 2019 roku otrzymały nagrody uznaniowe w kwocie pomiędzy 4000 złotych - 1500 złotych. Nagrody nie otrzymał też zastępca wójta Tadeusza Królczyka, mimo że powołany został na stanowisko na początku roku 2020. Pominięty w otrzymaniu nagrody został również kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej, kierownik zespołu ds. Oświaty i Administracji (w 2019 i 2020 roku) a w 2019 roku także kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W gminie Ochotnica Dolna najwyższe nagrody (po 4500 złotych) w dwóch ostatnich latach otrzymali kierownicy Wiejskich Ośrodków Kultury z terenu gminy oraz kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej. Wszyscy oni nagrodzeni zostali za zatwierdzone sprawozdanie finansowe. Łącznie Gmina Ochotnica Dolna na nagrody wydała w 2019 roku - 30 500 złotych, w roku 2020 - 23 tysiące złotych.
Autor: jw
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij