Ochotnica Dolna określiła priorytetowe zadania publiczne gminy na rok 2014

Fot. Magdalena Wojtarowicz 2013.10.21 15:38 / news / czytano 1821 / opinie 0

Rozwój Gminy i poprawa warunków życia, a także zaspokajanie zbiorowych potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców jest nadrzędnym celem działania Gminy Ochotnica Dolna.

Rada Gminy uchwałą przyjęła "Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014". Program ten zrealizowany jest w oparciu o zasady: partnerstwa, jawności, pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji i suwerenności stron.

W roku 2014 do priorytetowych zadań należeć będzie:

  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób;
  • zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania, nauki, szkolnictwa wyższego, 
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

Współpraca pomiędzy Gminą a podmiotami Programu będzie prowadzona w formie finansowej oraz pozafinansowej. W sferze finansowej zabezpieczone na ten cel środki zostaną określone w Uchwale Budżetowej na rok 2014, przy czym wysokość tych środków nie będzie niższa niż 50 tysięcy złotych.

Roczny program współpracy został opracowany po konsultacjach, które odbyły się od 4-17 października br.

Autor: mw
Zdjęcia: Magdalena Wojtarowicz
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij