Spotkanie w sprawie budowy sieci gazociągowej

Fot. 2016.02.22 16:30 / news / czytano 1579 / opinie 0

W miniony piątek, 19 lutego 2016 r., w sali posiedzeń szczawnickiego magistratu odbyło się spotkanie w sprawie budowy sieci gazociągowej średniego ciśnienia na terenie miasta Szczawnica.

W spotkaniu zorganizowanym przez włodarza szczawnickiego kurortu - Grzegorza Niezgodę uczestniczyli przedstawiciele inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., a także właściciele lub zarządcy obiektów dla których zaprojektowano przyłącza w ramach projektu pt. „Gazyfikacja Szczawnicy i gmin ościennych z doprowadzeniem gazociągu od strony Słopnic”.

Na wstępie spotkania Burmistrz Szczawnicy przybliżył zebranym aktualną sytuację związaną z możliwością budowy sieci gazowej. Poinformował iż obecnie wniosek w sprawie gazyfikacji Szczawnicy znajduje się na Liście Projektów Strategicznych dla sektora energetyki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Mówiąc o gazyfikacji gmin pienińskich oraz innych gmin przez które poprowadzony zostanie projektowany gazociąg Burmistrz podkreślił, iż przedsięwzięcie wiąże się również z pewnym ryzykiem i zagrożeniem w zakresie realizacji. Wśród czynników ryzyka wymienił m.in.  trudne warunki terenowe, w których realizowana będzie inwestycja, czy też spadek popytu na usługi dystrybucyjne, jednak do najistotniejszych czynników zaliczył niekorzystną dla inwestora interpretację pojęcia "rozpoczęcia robót budowlanych".  Burmistrz Szczawnicy poinformował, iż obecnie pozytywną interpretację pojęcia wydała instytucja wdrażająca - Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, która stwierdziła, że pobranie dzienników budowy nie oznacza faktycznego rozpoczęcia realizacji inwestycji, niemniej jednak ostateczne zdanie w tej kwestii należeć będzie do Ministerstwa Energetyki.

Kończąc swoje wystąpienie Burmistrz podkreślił, że projektem objętych zostanie 30 obiektów, do których zaprojektowano już przyłącza. W przyszłości jednak inne podmioty czy też gospodarstwa indywidualne będą mogły się przyłączyć do sieci gazowej. Zastosowany zostanie wówczas najprawdopodobniej system zachęty finansowej tzn. miasto dopłaci do wykonywanego przyłącza ze środków pochodzących z tytułu tzw. podatku od infrastruktury gazowej. Stosowne decyzje w tym temacie będą mogły zostać podjęte dopiero gdy inwestycja na terenie Szczawnicy zostanie zrealizowana. 

Przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. podziękował Burmistrzowi za organizację spotkania, albowiem podkreślił, iż ma ono istotne znaczenie dla dalszego przebiegu prac nad realizacją założeń projektu i związanego z nim harmonogramu. Pomimo, iż dofinansowanie inwestycji pozostaje nadal w sferze procedowania, niezbędne jest obecnie weryfikowanie zebranych na etapie projektowania danych i tym samym uzyskanie informacji, ile spośród 30 obiektów, dla których zaplanowane zostały przyłącza gazowe, jest faktycznie zainteresowanych inwestycją. Uzyskane informacje umożliwią rzetelne opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa zaznaczył, iż gazyfikacja Szczawnicy uwarunkowana jest uzyskaniem dofinansowania w przeciwnym razie inwestycja nie będzie realizowana. Odnosząc się z kolei do ewentualnych kosztów wykonania przyłącza poinformował, że 75% pokrywać będzie inwestor czyli PSG natomiast 25% znajdować się będzie po stronie przyłączanego obiektu. Dla przyłączy, które realizowane będą poza projektem montaż finansowy pozostanie bez zmian niemniej jednak pojawią się wówczas dodatkowe koszty związane z opracowaniem dokumentacji formalno-prawnej. 

Na zakończenie spotkania, wszystkim uczestnikom wręczone zostały listy intencyjne, które po podpisaniu przez właścicieli lub zarządców obiektów, stanowić będą pewnego rodzaju deklarację uczestnictwa w projekcie, jednak nie będą one wiążącymi dokumentami, albowiem tego typu aktem będzie w późniejszym etapie umowa przyłączeniowa.
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij