Szczawnica nie zgadza się na zakup nieruchomości przez Polskie Koleje Górskie

Fot. 2014.07.09 09:13 / news / czytano 3489 / opinie 0

Urząd Miasta i Gminy Szczawnica zaopiniował negatywnie w sprawie wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, wszczęte na wniosek Polskie Koleje Górskie S.A.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w kontekście otrzymanego pisma Ministra Spraw Wewnętrznych o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zwrócił się do Burmistrza Szczawnicy z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, wszczęte na wniosek Polskie Koleje Górskie S.A z siedzibą w Zakopanem /kraj pochodzenia kapitału zagranicznego w wysokości 99,77 % Luksemburg/. 
 
UMiG Szczawnica w odpowiedzi wysłał pismo do Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera;
 
"Działając na podstawie art. 2a przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/ Dz. U. z 2004r, Nr 167, poz. 1758 z późn. zm./ OPINIUJĘ NEGATYWNIE złożony przez Polskie Koleje Górskie S.A z siedzibą w Zakopanem / kraj pochodzenia kapitału zagranicznego  w wysokości 99,77 % Luksemburg/ wniosek w sprawie wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości  przez cudzoziemca.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica może spowodować zagrożenie obronności, bezpieczeństwa państwa oraz zagrożenie porządku publicznego.  Nieruchomości położone na terenie Miasta i Gmina Szczawnica   objęte wnioskiem są położone w strefie nadgranicznej i mają znaczenie strategiczne, co niejednokrotnie było szczególnie argumentowane przez poprzedniego właściciela, czyli Polskie Koleje Państwowe na etapie zbierania ofert kupna spółki PKL. Sprzedaż spółce z kapitałem zagranicznym była szeroko komentowana i negowana przez odpowiednie strony postępowania jako zagrożenie dla dalszego funkcjonowania spółki PKL.

Kolejno podnoszę, że sam sposób w jaki spółka PKG SA zamierza przejąć wskazane we wniosku z dnia 24 stycznia 2014r nieruchomości budzi poważne zastrzeżenia.  Z treści wniosku wynika, że akcjonariuszami spółki PKG S.A. są:
1/ ALTURA S.a.r.l spółka z o.o. utworzona na podstawie prawa luksemburskiego, mająca swą siedzibę w Luksemburgu posiadająca w kapitale zakładowym spółki PKG S. A . 1 723 000 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda – łącznie o wartości nominalnej 172 300 000 zł co stanowi 99,77 % akcji / głosów/ na  Walnym Zgromadzeniu Wspólników;
2/ Gmina Kościelisko posiadająca w kapitale zakładowym spółki PKG S. A -250 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda – łącznie o wartości nominalnej 25 000 zł co stanowi 0,014 % akcji / głosów/ na  Walnym Zgromadzeniu Wspólników;
3/ Gmina Zakopane posiadająca w kapitale zakładowym spółki PKG S. A -3250 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda – łącznie o wartości nominalnej 325 000 zł co stanowi 0,19 % akcji / głosów/ na  Walnym Zgromadzeniu Wspólników;
4/2/ Gmina Poronin posiadająca w kapitale zakładowym spółki PKG S. A -250 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda – łącznie o wartości nominalnej 25 000 zł co stanowi 0,014 % akcji / głosów/ na  Walnym Zgromadzeniu Wspólników;
5/Gmina Bukowina Tatrzańska  posiadająca w kapitale zakładowym spółki PKG S. A -250 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda – łącznie o wartości nominalnej 25 000 zł co stanowi 0,014 % akcji / głosów/ na  Walnym Zgromadzeniu Wspólników.

W okresie kilku ostatnich miesięcy po ogłoszeniu rozstrzygnięć związanych z prywatyzacją Polskich Kolei Linowych samorząd Miasta i Gminy Szczawnica nie był zapoznawany z dalszymi działaniami zarówno dotyczącymi prywatyzacji PKL S.A jak i działaniami związanymi z utworzeniem spółki PKG S.A i mechanizmami związanymi z jej funkcjonowaniem i strukturą właścicielską, a tym samym nie posiada wiedzy na temat postanowień statutu spółek ani tego w jaki sposób Gminy będące udziałowcami spółki PKG S.A. mają wpływ na późniejsze decyzje spółki dotyczące nieruchomości które stanowią ich majątek. Z doniesień medialnych wynika, że wpływ gmin udziałowców PKG na dalsze funkcjonowanie stacji narciarskich ogranicza się jedynie do infrastruktury położonej na terenie Zakopanego bez szczególnych dodatkowych uwarunkowań dotyczących dalszego rozwoju, czy chociażby funkcjonowania stacji narciarskiej położonej w Szczawnicy na górze Palenica, co z naszej perspektywy może mieć kolosalne znaczenie gdyż dalszy rozwój Miasta i Gminy Szczawnica jest w znacznej mierze uzależniony od funkcjonowania tej stacji narciarskiej.

Dodatkowo należy wskazać, że część działek wskazanych we wniosku a położonych w Szczawnicy – dz. ewid.  nr 1220/34, 1220/35, 1220/36 i 1220/33  jest objęta postępowaniem administracyjnym dotyczącym stwierdzenia nieważności decyzji dot. przejęcia przedsiębiorstw uzdrowiskowych Rabka Zdrój, Szczawnica i Żegiestów Zdrój na własność Państwa. Obecnie stronom postępowania została doręczona skarga kasacyjna  z dnia 30 maja 2014r wniesiona przez PKL S.A/ sygn.. akt WSA w Warszawie Wydział I – I Sa/ Wa 1452/13/ . Należy podkreślić, że zgodnie z literalnym brzmieniem art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2014, poz. 518 z późn. zm./ „ Zbycie nieruchomości nie może nastąpić, jeżeli toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”. 

Mając na uwadze powyższe wnoszę jak we wstępie."
Źródło: UMiG Szczawnica
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij