Wójt z absolutorium, nauczyciele bez podwyżek

Fot. Magdalena Wojtarowicz 2015.06.29 12:16 / news / czytano 1985 / opinie 0

Wójt Gminy Czorsztyn Tadeusz Wach otrzymał jednogłośne absolutorium. Na ostatniej sesji radni poparli wykonanie budżetu w 2014 roku. Jak podkreślił wójt, otrzymane poparcie cieszy, jednak jest to wynik zaangażowanie wielu osób.

 Wykonanie budżetu Gminy Czorsztyn za rok 2014 zostało pozytywnie ocenione przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy oraz przez Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ubiegłoroczny dochód gminy zamknął się kwotą ponad 27,6 mln. zł, a wydatki wyniosły ponad 25,6 mln. zł. Zadłużenie gminy na koniec 2014 roku to kwota ponad 6 mln. złotych.
 
Ponadto radni przyjęli projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2 mln. złotych na rok bieżący. - Kredyt wzięty zostanie na inwestycje, budowę szkoły podstawowej w Kluszkowcach i wkład własny gminy w realizację schetynówki na terenie gminy - tłumaczy skarbik Małgorzata Grywalska.
 
Podczas sesji radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia oraz regulaminu nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli. Wcześniej radny Bogumił Zachara odczytał list Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału w Czorsztynie skierowany do Rady Gminy. W liście usłyszeć można było, że związek nie zgadza się z przedstawionym projektem na rok szkolny 2015/2016, ponieważ nie zmienia on sytuacji finansowej w oświacie na terenie gminy. Autorzy listu zaoponowali radnym, aby Ci rozpatrzyli możliwość zmiany dodatku funkcyjnego za wychowawstwo w klasach i zwiększenie wynagrodzenia z tego tytułu o 100%. Według autorów listu obecne stawki w żaden sposób nie rekompensują nakładu pracy nauczycieli. Drugą proponowaną przez związek zmianą miał być procentowy podział środków z funduszu na nagrody przyznawane nauczycielom z rąk dyrektora i wójta. Związek zaproponował podział środków - 80% do dyspozycji dyrektora szkoły, 20% do dyspozycji organu prowadzącego (obecnie 60%-40%).
 
- Pismo wpłynęło w związku z tym, że Związki zgodnie z przepisami muszą zaopiniować projekt uchwały dotyczący regulaminu wynagrodzenia nauczycieli - tłumaczyła skarbnik Jadwiga Fudala.
 
- Gminy nie stać w tej chwili na podwyżki, budżet jest taki jaki jest. Przed chwilą słyszeliście Państwo, że gmina musi zaciągnąć kredyt na 2 mln. złotych. Budujemy szkołę i nauczyciele powinni się wstrzymać na 2-3 lata do czasu zakończenia tej inwestycji - podkreślał radny Zachara.
 
Ostatecznie po krótkiej dyskusji projekt uchwały został przyjęty przez radnych bez zmian zaproponowanych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. 
 
Podczas sesji Radzie przedstawiony został nowy kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Tomasz Bodziarczyk, który dotychczas kierował GOPS w Krościenku n.D.
Autor: mw
Zdjęcia: Magdalena Wojtarowicz
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij