Otwarte Zawody o Puchar Prezesa ZEW Niedzica S.A. (Niedzica 26.01.2019)

Fot. 2019.01.24 15:00 / imprezy / czytano 600

Zapraszamy na Otwarte Zawody o  Puchar Prezesa ZEW Niedzica. Zawody odbędą się w sobotę 26 stycznia w Niedzicy - wyciąg narciarski Polana Sosny.

Regulamin

 

§ 1
Zawody o Puchar Prezesa ZEW Niedzica S.A. są cyklicznymi, amatorskimi zawodami
w narciarstwie alpejskim, organizowanymi corocznie w ośrodku narciarskim Polana Sosny
 w Niedzicy.
§ 2
Głównym organizatorem zawodów jest Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna.
§ 3
Celem zawodów jest upowszechnienie sportów zimowych w szczególności aktywnego
wypoczynku na nartach oraz propagowanie sportów rodzinnych i okolicy.
§ 4
W zawodach uczestniczyć mogą wszystkie osoby wpisane na listę uczestników zawodów, które
nie posiadają licencji zawodniczej oraz nie posiadały jej w ostatnich 5 latach czyli od 2014 roku
włącznie.
§ 5
Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie z podziałem na kategorie wiekowe.
§ 6
1. Zawody odbędą się 26 stycznia lutego 2019 r.( sobota) na stoku ośrodka narciarskiego
Polana Sosny w Niedzicy, na dużym wyciągu. Początek zawodów o godzinie 11:00.
2. Zawody o Puchar Prezesa ZEW Niedzica S.A. są zawodami jednodniowymi. Zawodnicy
startować będą w dwóch przejazdach, w czterech grupach wiekowych, w kategorii kobiet
i mężczyzn:
Grupa I
Urodzeni 2006 i później ( do 13 lat)
Grupa II
Urodzeni 2005 – 1990 (14 –29 lat)
Grupa III
Urodzeni 1989-1970 (30-49 lat)
Grupa IV
Urodzeni 1969 i wcześniej (50 lat i starsi)
§ 7
1. Do dnia 25 stycznia 2019 r. do godz. 20.00 zgłoszenia zawodników przyjmowane są
telefonicznie na numer: 18 334 77 60. Uczestnik zawodów zgłasza swój udział podając
imię, nazwisko oraz rok urodzenia.
2. W dniu zawodów - zgłoszenia w Biurze Zawodów w godzinach 8.30-10.00 Biurem
Zawodów jest pomieszczenie obok kasy wyciągu Górny Szałas na Wójtowym Polu.
§8
Rozdanie nagród nastąpi bezpośrednio po zakończeniu zawodów.
§9
Termin i informacje o zawodach zostaną ogłoszone przez Organizatora na:
 plakatach ,
 na stronach internetowych Organizatora: www.niedzica.pl oraz www.zewniedzica.pl/narty.htm ,
 na portalu Facebook Organizatora, www.facebook.com/zewniedzica
 w wybranych mediach w formie informacji prasowej.
§ 10
1. Opłata startowa wynosi 20 zł od osoby. Opłatę należy uiścić w kasie wyciągu na
Wójtowym Polu najpóźniej do godz. 10.00 w dniu Zawodów. Osoby które nie wniosą
opłaty zostanę wykreślone z listy zawodników.
UWAGA: opłata startowa zawiera: gorący posiłek i napój. Bloczek na posiłek i napój będzie
wydawany wraz z numerem startowym. Opłata nie zawiera ubezpieczenia NNW.
§ 11
Program zawodów:
08:30-10:00 – zapisy w kasie wyciągu
10:30 – rozdanie numerów startowych
11:00 – start – slalom gigant, dwa przejazdy
ok. 15:00 – zakończenie imprezy i rozdanie nagród
§ 12
Zjazd odbywa się wg następujących reguł:
1. Organizator wyznaczy Sędziego Głównego zawodów który będzie sprawował kontrolę nad
prawidłowością przebiegu zawodów.
2. W pierwszym i drugim przejeździe startują w kolejności grupy: I, II, III, IV
3. Aby zaliczyć przejazd należy przejechać światło kolejnych bramek (bramki jednokolorowe,
na przemian niebieskie i czerwone).
4. Ominięcie bramki jest jednoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika (sędziowie będą
rozmieszczeni na trasie).
5. Czas przejazdu będzie mierzony elektronicznie.
6. Dla określenia zajętego miejsca w zawodach, liczony będzie łączny czas z dwóch
przejazdów.
7. Zawody będą organizowane na podstawie Narciarskiego Regulaminu Sportowego.
8. Jazda przed zawodami po trasie przez światło bramki grozi dyskwalifikacją zawodnika.
9. Organizator zastrzega możliwość zmiany reguł przejazdów ze względu na warunki
atmosferyczne.
§ 13
1. Nagrodą główną zawodów w klasyfikacji indywidualnej jest Puchar ufundowany przez
Prezesa Zarządu ZEW Niedzica S.A.
2. Puchar otrzyma zawodnik i zawodniczka, którzy uzyskają najlepszy łączny czas przejazdów,
odpowiednio wśród mężczyzn i kobiet.
3. Zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych i kategoriach w klasyfikacji indywidualnej
otrzymają:
 nagrody: miejsca od 1 do 3
 dyplomy: miejsca od 1 do 6
4. W każdej kategorii Organizator przewiduje możliwość ufundowania dodatkowych nagród
rzeczowych.
5. Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i dyplomów nastąpi do godziny po zakończeniu
ostatniego zjazdu i jest planowany na godzinę 15:00. Czas ten może ulec wydłużeniu w
przypadku zgłoszenia protestów.
§ 14
Koszty udziału i ubezpieczenie:
1. Organizator ma prawo do pobierania od uczestników opłaty startowej, przeznaczonej na
cele organizacyjne imprezy od strony sportowej (sędziowie, biuro zawodów) i oprawy
zawodów (zakończenie, poczęstunek). Wysokość opłaty ustalono na kwotę wymienioną w
paragrafie 11, pkt.1.
2. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 lat muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub
opiekunów na udział w zawodach.
3. Organizator ma prawo do pobierania kaucji za numery startowe, zwracanej po oddaniu
numerów.
4. Organizator zapewnia ubezpieczenie imprezy OC a uczestnicy we własnym zakresie
ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
§ 15
Protesty:
1. Protesty muszą być zgłoszone pisemnie w biurze zawodów i dostarczone w ciągu 30 minut
po zakończeniu zawodów.
2. Protesty rozpatrywane będą w kolejności ich zgłoszenia.
3. Sędzia Główny, po rozstrzygnięciu protestu, przedstawi do wiadomości zebranych osób
stosowną informację z decyzją dotyczącą protestu.

 


Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij