Podsumowanie spotkań konsultacyjnych LGD Gorce-Pieniny

Fot. Arch. Organizatora 2015.09.28 20:29 / news / czytano 1473 / opinie 0

24 września w gminach wchodzących w skład LGD. tj. w Czorsztynie, Krościenku nad Dunajcem, Ochotnicy Dolnej i Szczawnicy odbyły się spotkania konsultacje w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD Gorce-Pieniny.

W spotkaniach udział wzięli mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów działający na obszarze LGD. Wypracowane wnioski i rozwiązania zostaną wykorzystane przy opracowaniu strategii.

Spotkania konsultacyjne były kolejnym etapem w procesie prac nad strategią opracowywaną w sposób partycypacyjny, czyli z szerokim zaangażowaniem mieszkańców. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” kontynuuje prace nad nową lokalną strategią rozwoju. Serdecznie zapraszamy mieszkańców do włączania się w proces  przygotowywania strategii poprzez  udział w badaniach ankietowych, w spotkaniach w MOBILNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM zorganizowanym w każdej gminie wchodzącej w skład LGD oraz wypełnienie fiszki projektowej.

Zapraszamy również na KONSULTACJE PRZY KAWIE w biurze stowarzyszenia w Krościenku, Rynek 32 (budynek strarej plebanii). Zachętą do udziału w konsultacjach niech będzie gadżet niespodzianka, który Państwo otrzymacie.
 
W ramach planowanej strategii na lata 2016-2023 LGD Gorce-Pieniny będzie dysponowało środkami na rozwój społeczny i gospodarczy obszaru m.in.: premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dofinansowanie na rozwój mikro i małych przedsiębiorstw, zachowanie dziedzictwa lokalnego, rozwój infrastruktury turystycznej, promocję obszaru objętego LSR.
 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkań za aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych. Szczególne podziękowania składamy Wójtom Gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna i Burmistrzowi Szczawnicy za pomoc w zorganizowaniu spotkań i udostępnienie sal.
 
Spotkanie zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.1 „Wsparcie przygotowawcze".
Źródło: leadergorce-pieniny.pl
Zdjęcia: Arch. Organizatora
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij