Pies bez nadzoru - wyższa kara

Fot. 2021.04.14 18:17 / news / czytano 1182 / opinie 0

Dotychczas kwestie kar za brak smyczy i kagańca regulował art. 77 kodeksu wykroczeń, mówiący, że za „niezachowanie środków ostrożności przytrzymaniu zwierzęcia” grozi grzywna w wysokości od 50 do 500 zł. W nowym rozporządzeniu ten artykuł został rozbity na dwa paragrafy.

Psy bez dozoru właściciela to obrazek codzienny. W Szczawnicy naruszenie tego przepisu można zgłaszać Straży Miejskiej lub odpowiedniej osobie zatrudnionej w Urzędzie. 
 
10 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Niektóre kary zostały zaostrzone, a wśród zmienionych wysokości grzywien znalazły się także te, które mogą ponieść właściciele zwierząt; szczególnie ci, którzy wychodzą na spacer z psem bez odpowiedniego dozoru.
 
Art. 77 §1 k. w. mówi o „niezachowaniu zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia”. W tym przypadku wprowadzono taryfikator kar w wysokości od 50 do 250 zł.

Art. 77 §2 k. w., w którym mowa o „niezachowaniu zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka”, ustala wysokość grzywny na 500 zł.
Rozporządzenie w sprawie zmian stawek grzywien zostało ogłoszone 26 marca br.

MANDAT RÓWNIEŻ ZA NIEPOSPRZĄTANIE PO SWOIM PSIE!!!

Nie ulega zmianie mandat za niesprzątnięcie odchodów zwierzęcia. Pozostawienie ekskrementów np. na trawniku może skończyć się mandatem w wysokości do 500 zł. Kwestie tą reguluje ustawa z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wyprowadzenie psa na spacer bez zachowania odpowiedniej ostrożności może się skończyć surowym mandatem.
Autor: oprac.red.
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch Poxitel
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © MAPI
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij