Polityka prywatności i regulaminPieniński Portal Informacyjny Pieninyinfo.pl wydawany jest przez firmę MAPI, której siedziba znajduje się przy ulicy Biały Potok 13C, 34-450 Krościenko n.D. 

Redakcja Pienińskiego Portalu Informacyjnego zastrzega sobie prawo do odmówienia zamieszczania ogłoszeń i reklam, których treść jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego, jeżeli ich treść lub forma jest sprzeczna z linią programową redakcji. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i ogłoszeń. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za opublikowane opinie czytelników będące prywatnymi komentarzami użytkowników portalu. Opinie zawierające wulgaryzmy, obrażające uczucia religijne i narodowościowe, propagujące alkohol lub środki odurzające, atakujące bezpośrednio autorów publikacji, wzywających do łamania prawa lub naruszających chronione prawem interesy osób trzecich, zawierające niesprawdzone informacje obarczające zarzutami inne osoby, będą usuwane. Usuwane będą także wszystkie komentarze z elementami reklamy, linkami do stron www lub pisane w całości wielkimi literami.

Czytelnik przesyłając do naszej redakcji wiadomości, filmy, zdjęcia lub inne materiały, wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i geograficznie publikacje materiału. Jednocześnie oświadcza, że przesłany przez niego materiał nie jest obciążony w jakikolwiek sposób prawami osób trzecich wynikającymi z ustawy o prawie autorskim lub z innych regulacji prawnych oraz że ma nieograniczone prawo do rozporządzania materiałem. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych materiałów oraz do odmowy ich publikacji bez podania przyczyny. Materiały można przesyłać na adres e-mail: redakcja@pieninyinfo.pl lub przy pomocy specjalnego formularza pieninyinfo.pl/formualarz. Telefon do redakcji +48 72 363 70 72.

Wszelkie naruszenia Ustawy Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 roku i Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku, związane z treścią zamieszczaną przez naszą redakcję na portalu Pieninyinfo.pl będą odnotowywane i przekazywane do odpowiednich organów ścigania celem wyjaśnienia. Firma s.m.art zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu.

RODO zasady przetwarzania danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu realizacji usług związanych z przedmiotem naszej działalności tj. usługi w zakresie prowadzenia Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl.

W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:

Administratorem danych osobowych jest firma MAPI z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem przy ul. Biały Potok 13C, numer identyfikacji podatkowej NIP: 735-217-10-52.

W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się mailowo pod adresem redakcja@pieninyinfo.pl.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa w celu podjęcia działań w celach księgowych, informacyjnych i marketingowych, wyłącznie na podstawie zgody.

Państwa Dane osobowe powierzamy do przetwarzania w naszym imieniu Google Analitycs, celem tworzenia statystyk ruchu na stronie. Poza tym pozyskanych danych osobowych nie udostępniamy i nie przekazujemy innym podmiotom. W szczególnych przypadkach (wykroczenia lub przestępstwa) dane mogą być udostępnione organom ścigania.

Jak chronimy dane osobowe:
Bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Państwa danych, które przetwarzamy. Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające zapewnić poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem danych.

Chronimy Państwa dane przede wszystkim poprzez stosowanie najnowocześniejszych technologii, przestrzegając nie tylko obowiązujących przepisów prawa, ale również stosując dodatkowe rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo danym. Podstawowym środkiem ochrony jest stosowanie bezpiecznych połączeń (np. protokołów SSL), szyfrowanie danych oraz stosowanie innych rozwiązań technicznych, programistycznych lub organizacyjnych (np. ograniczenie i kontrola dostępu do danych).

Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, na podstawie których Państwa dane są przetwarzane.

Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez MAPI z siedzibą przy ul. Biały Potok 13C, 34-450 Krościenko n.D.

Definicje

Administrator oznacza MAPI z siedzibą Biały Potok 13C, 34-450 Krościenko n.D.  REGON: 492832742, NIP: 735-217-10-52, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach użytkownika.

Cookies oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Cookies Administratora oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze Świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Serwis oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.pieninyinfo.pl

Urządzenie oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu

Użytkownik oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik
  • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.

Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Google (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch Poxitel
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © MAPI
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij