Szczawnica z 16 strategicznymi zadaniami

Fot. Arch. UMiG Szczawnica 2016.04.27 11:26 / news / czytano 2912 / opinie 0

Na ostatniej poniedziałkowej Sesji Rady Miejskiej w Szczawnicy został jednogłośnie przyjęty Plan Rozwoju Uzdrowiska stanowiący dokument strategicznego planowania rozwoju miasta w najbliższych latach.

Plan Rozwoju Uzdrowiska obejmuje wszystkie trzy strefy uzdrowiskowe w miejscowości Szczawnicy, ze szczególnym uwzględnieniem interwencji w strefie A i B Uzdrowiska.  Obszar objęty planem obejmuje 3 289,79 ha.

W dokumencie przyjęto, iż perspektywa czasowa Planu Rozwoju Uzdrowiska Szczawnica powinna być zgodna z okresem programowania w Unii Europejskiej, a zatem iż będzie on wdrażany począwszy od kwietnia 2016 roku do grudnia 2023 roku.

Schematyczny układ celów strategicznych i operacyjnych to poszczególne cele opisane przez pryzmat głównych działań, których realizacja powinna służyć osiąganiu tak sformułowanych celów oraz konkretnych zadań, których realizacja zbliżać będzie wspólnotę samorządową Szczawnicy do tworzenia nowocześniejszego i jeszcze bardziej konkurencyjnego uzdrowiska.

Cele strategiczne i operacyjne Planu Rozwoju Uzdrowiska Szczawnica:
1. Modernizacja i rozbudowa bazy sanatoryjno-uzdrowiskowej
2. Dostosowanie oferty uzdrowiskowej do zmiany stylu życia współczesnego społeczeństwa
3. Rozwój i rozbudowa urządzeń uzdrowiskowych
4.Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum uzdrowiska
5. Podnoszenia jakości i standardu usług uzdrowiskowych i leczenia sanatoryjnego
6. Budowa markowych produktów turystyczno-rekreacyjnych związanych z turystyką aktywną, rekreacyjną i specjalistyczną w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze, w tym wykorzystujące unikatowe położenie transgraniczne na styku dwóch parków narodowych: PPN i PIENAP
7. Rozbudowa, budowa i modernizacja publicznych oraz komercyjnych obiektów sportowo-rekreacyjnych
8.Podnoszenie jakości i standardu usług hotelowo-gastronomicznych
2.Budowa wewnętrznej sieci powiązań i kooperacji samorządu lokalnego z przedsiębiorstwami turystycznymi i uzdrowiskowymi
9.Aktywny udział Szczawnicy w organizacji letnich i zimowych imprez sportowo-rekreacyjnych (lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych), które przyczyniają się do budowy i popularyzacji Szczawnicy jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji
10.Budowa transgranicznego produktu turystycznego opartego o wartości przyrodniczo-krajobrazowe i wielokulturowe dziedzictwo polsko-słowackiego pogranicza
11.Ochrona dziedzictwa kulturowego i dostosowanie go do nowych funkcji społecznych i gospodarczych
12.Realizacja dużych wydarzeń kulturalno-społecznych promujących Szczawnicę w skali regionalnej i ponadregionalnej oraz tworzącej wartościową ofertę dla turystów i kuracjuszy
13.Znaczące zmniejszenie uciążliwości wynikających z presji ruchu kołowego

14. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska naturalnego

15. Radykalna poprawa jakości powietrza na obszarze uzdrowiska

W ramach Planu Rozwoju Uzdrowiska Szczawnica zaplanowano 16 zadań o charakterze strategicznym, które zostały zgłoszone w procesie naboru i których beneficjenci zadeklarowali wolę ubiegania się o środki w ramach działania 6.3.2. RPO WM – zadania te – na łączną kwotę 113 897 725,25 PLN, w tym 96 874 175,00 PLN stanowią kosztów kwalifikowanych zostały zaprezentowane w poniższej tabeli. Odnosząc się do wartości projektów - 7,02% z nich to projekty, których beneficjentem jest samorząd Szczawnicy, zaś 92,98% stanowią projekty, które zamierzają realizować inni beneficjenci kwalifikowani w ramach działania 6.3.2 (w tym w przeważającej części są to przedsiębiorcy, a w jednym przypadku organizacja pozarządowa).

Ponadto w dokumencie przedstawiono także - w układzie poszczególnych celów strategicznych - szereg innych zadań, które w perspektywie wdrażania PRU (tzn. w latach 2016 – 2023) będą wdrażane przez różne podmioty, z wykorzystaniem różnych źródeł finansowania, w tym środków własnych, które także wpływają na rozwój funkcji uzdrowiskowo-turystycznych Szczawnicy, a zatem mają istotny udział w osiąganiu celów zdefiniowanych na poziomie niniejszego dokumentu. Ich wartość, a także liczba zaangażowanych podmiotów jest znacząco większa niż zdefiniowana w ramach grupy zdań podstawowych.

Niektóre przykładowe kluczowe zadania zgłoszone w ramach Planu Rozwoju Uzdrowiska Szczawnicy:
1. Rewitalizacją przestrzeni publicznych uzdrowiskowego centrum Szczawnicy planowana do realizacji przez Miasto i Gminę Szczawnica,
2. Budowa Tężni Solankowej, a także siłowni zewnętrznej, kwitnących ogrodów i parkingu w Uzdrowisku Szczawnica -  planowana przez Sanatorium Dzwonkówka
3. Rewitalizacja Górnego Parku Zdrojowego w Szczawnicy wraz z elementami małej architektury- zgłoszona przez Fundacje Andrzeja Mańkowskiego.
Autor: Oprac. red.
Źródło: UMiG Szczawnica
Zdjęcia: Arch. UMiG Szczawnica
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij