Budżet Powiatu Nowotarskiego w roku 2014 będzie trudny

Fot. 2013.12.30 11:05 / news / czytano 2601 / opinie 0

Stanowisko Klubów Radnych Razem dla Podhala i Solidarne Podhale, Spisz, Orawa w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Nowotarskiego na 2014 rok. Powiat wyda ponad 144 miliony złotych.

Radni klubów Razem dla Podhala Spisz Orawa i Solidarne Podhale, Spisz, Orawa, ze szczególną wnikliwością analizowali przygotowany przez Zarząd Powiatu budżet na rok 2014. Są ku temu bardzo poważne powody. Przede wszystkim coraz bardziej zauważalne są symptomy spowolnienia rozwoju gospodarczego Polski, które ewidentnie wpływają na sytuację finansową naszego powiatu. Ponadto, w 2014 roku odczujemy następstwa decyzji władzy centralnej, które bezpośrednio uszczuplają nasze dochody lub zwiększają wydatki. Łączne negatywne skutki: podniesienia stawek podatku VAT i składek na ubezpieczenie społeczne, zmian w podatku dochodowym oraz podatku od spadków i darowizn oraz narzucania samorządom dodatkowych zadań bez przekazania na ich realizację wystarczających środków powodują bardzo znaczny uszczerbek w kasie powiatu. 

Jako reprezentanci naszej wspólnoty samorządowej, mając na względzie ustawowy obowiązek kierowania się jej dobrem, mamy zdecydować jakimi dochodami będzie dysponował Powiat Nowotarski w 2014 roku i na co te pieniądze będą wydatkowane. Od tej decyzji zależy na jakim poziomie wykonywane będą określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, a  jest to  ważne i istotne, bo dotyczy podstawowych sfer życia każdego mieszkańca powiatu.

Projekt budżetu Powiatu Nowotarskiego na 2014 rok przyjęty przez Zarząd Powiatu jest budżetem zgodnym z wymogami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Określa dochody w wysokości 143 062 415 zł, natomiast wydatki w kwocie 144 258 547 zł (w tym wydatki majątkowe w wysokości 18 369 419 zł). 

Pomimo trudnej sytuacji finansowej w skali makroekonomicznej i wynikającej z zadłużenia samorządu powiatowego (planowane do spłaty raty kredytów i pożyczek z odsetkami wynoszą w 2014 r. 2 100 004 zł) budżet jest proinwestycyjnym, dającym podstawę dalszego rozwoju powiatu nowotarskiego. Jednocześnie jest budżetem oszczędnym. Wszystkie podległe powiatowi jednostki  oraz ustawowe zadania Powiatu mają zabezpieczone niezbędne środki finansowe na ich płynną realizację.

Budżet Powiatu Nowotarskiego na 2013 rok zawiera zadania inwestycyjne na łączną kwotę 18 369 419 zł. Do najważniejszych inwestycji prowadzonych w 2014 roku należy zaliczyć: przebudowa drogi powiatowej ul. Waksmundzka w Nowym Targu na kwotę 5 100 000 zł, przebudowę dróg powiatowych i likwidację stanów awaryjnych za kwotę 2 610 000 zł, poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych Rabce – 6 000 000 zł . I to co przynosi efekty przy pozyskiwaniu środków poza budżetowych – czyli wykonanie dokumentacji na przebudowy dróg szczególnie dla następnej perspektywy finansowej 2014-2020.

Mamy nadzieję że w ciągu roku zostanie podjęta decyzja o wykonywaniu dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Placówek. 

Analizując poprzednie projekty budżetu powiatu mamy przekonanie, że zarząd po raz kolejny  pozyska środki inwestycyjne w ciągu roku. W budżecie zagwarantowane są środki wynikające z poręczenia kredytowego dla szpitala powiatowego – dotychczas dyrekcja spłacała swoje zobowiązania i liczymy, że w nadchodzącym roku będzie podobnie. Zarząd  pozyskał środki na remont obiektu przy ul. B. Wstydliwego w Nowym Targu – jako obiektu docelowego na jeden budynek starostwa. Zostały wykonane prace w budynku i część płatności za wykonane prace zostanie przelana w 2014 roku. Obiekt  przyczyni się do podniesienia jakości obsługi naszych mieszkańców. 

Kluby Radnych Razem dla Podhala i Solidarne Podhale, Spisz, Orawa Rady Powiatu Nowotarskiego biorąc pod uwagę przedstawione argumenty oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Nowotarskiego, mają pełną świadomość, że budżet roku 2014 będzie  trudny. Uznajemy jednak, że Zarząd Powiatu i Rada Powiatu swym odpowiedzialnym działaniem są w stanie zapewnić jego dobrą realizację i funkcjonowanie organizmu powiatowego na zadowalającym poziomie. Na tej podstawie wynika nasze poparcie zaproponowanego przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego budżetu na 2014 rok i będziemy głosowali za podjęciem uchwały przedłożonej Wysokiej Radzie.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij