Duże pieniądze do wzięcia z Unii

Fot. 2015.03.01 12:37 / news / czytano 1984 / opinie 0

Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” Bogusław Waksmundzki mówi o perspektywie i nowym okresie finansowania w Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Do podziału jest 155 mln euro.

Zasady gospodarowania środkami w Euroregionie Tatry określiła w połowie lutego Komisja Europejska zatwierdzając program współpracy w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” pod nazwą Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Kwota 155 mln euro będzie przeznaczona na realizację dużych projektów w ramach trzech osi priorytetowych:  

  • 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza,
  • 2. Zrównoważony transport transgraniczny,
  • 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie. 
Najwięcej środków będzie przeznaczonych na oś priorytetową  1 w kwocie 77,5 mln. EUR, na oś priorytetową  2-55,8 mln EUR, a na oś priorytetową 3-12,4 mln EUR. Wsparciem objęta będzie część Słowacji i m.in. po stronie polskiej powiat nowotarski.
 
- Wnioskodawcami mogą być następujące podmioty: organy administracji rządowej i samorządowej (ich związki i stowarzyszenia), jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych, instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe, organizacje pozarządowe non-profit, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej oraz kościoły i związki wyznaniowe. Nie mogą z tego programu korzystać osoby prywatne i instytucje dochodowe. To wsparcie nie jest również skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą korzystać z innych programów - podkreśla Bogusław Waksmundzki.
 
Na tak zwane małe projekty (mikroprojekty) niezwykle popularne w powiecie nowotarskim, przeznaczona jest kwota 23,248 mln EUR z czego do dyspozycji Euroregionu Tatry to kwota 5 mln EUR. - Nowością będą wspólne projekty z partnerem wiodącym, które mogą otrzymać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w wysokości 70.000,00 EUR. Nie zmieni się też poziom dofinansowania: 85% z  EFRR oraz 15% wkładu krajowego, z czego 10% dofinansuje budżet państwa z rezerwy celowej. Czyli per saldo  beneficjent będzie musiał wnieść wkład własny w wysokości 5%. Fundusz Mikroprojektów będzie realizowany tylko w pierwszej  (ochrona dziedzictwa) i trzeciej  osi priorytetowej (rozwój edukacji) - mówi Waksmundzki.
 
Pieniądze pochodzące z UE w Euroregionie Tatry przeznaczone będą na realizację zadań zapisanych w strategii działania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY na lata 2014-2020. Kiedy będzie można starać się o dofinansowanie? Jak zapewnia przewodniczący Euroregionu: - Sądzimy, że po przygotowaniu dokumentów przez Instytucję Zarządzającą i partnerów pierwsze wnioski będzie można składać w czwartym kwartale tego roku. Natomiast w pierwszej kolejności będą realizowane projekty flagowe - strategiczne dla całego programu, które będą miały odrębną procedurę zatwierdzenia. Dzisiaj już można, na podstawie programu, przygotować projekty, a koszty przygotowawcze tych projektów są kwalifikowane od 2014 roku.  Oczywiście Instytucja Zarządzająca, Wspólny Sekretariat Techniczny i euroregiony będą prowadziły szeroką akcję promocyjną i szkoleniową o czym będziemy naszych potencjalnych beneficjentów informować. Wszelkie pytania w sprawie programu prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: pwt@euroregion-tatry.eu lub telefonować po numer: 18 266 99 81.
Autor: Oprac. red.
Źródło: mat. prasowe
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij