Gaz dla mieszkańców Pienin i Gorców - prace ruszą początkiem 2018 roku

Fot. Magdalena Wojtarowicz 2017.07.15 14:53 / news / czytano 2717 / opinie 0

Do końca 2022 roku Polska Spółka Gazownictwa zgazyfikuje 6 nowych gmin w województwie małopolskim. Będą to Miasto i Gmina Szczawnica oraz Gminy Ochotnica Dolna, Krościenko nad Dunajcem, Słopnice, Kamienica i Łącko.

Po zakończeniu prac w sześciu małopolskich gminach przybędą w sumie 73 kilometry sieci oraz dwie stacje gazowe. Szacowany wolumen dystrybuowanego gazu wyniesie minimum 4,9 miliardów metrów sześciennych rocznie, a z gazu skorzysta minimum 678 nowych odbiorców.

Podczas dzisiejszej konferencji poświęconej tej kwestii, która odbyła się w szczawnickim Dworku Gościnnym udział wzięli Piotr Naimski - pełnomocnik Rządu RP do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, Radosław Bartosik – wiceprezes PGNiG, Jarosław Wróbel prezes Polskiej Spółki Gazownictwa, Bogusław Marzec główny ekonomista PGNiG oraz Władysław Ziomek dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie i gospodarz  Szczawnicy burmistrz Grzegorz Niezgoda.

Gości przywitał burmistrz uzdrowiska i podziękował wszystkim tym osobom, które na przestrzeni ostatnich lat zaangażowane były w organizację spotkań mających doprowadzić gaz do Szczawnicy.

 – Już w latach 60-tych wspominało się o pomyśle gazyfikacji, wówczas było to nierealne ze względów finansowych i odległości związanej z doprowadzeniem gazu. Dzisiaj możemy mówić, że ten projekt o którym marzyliśmy będzie realizowany – mówił Niezgoda, zwracając uwagę na to, że Szczawnica jako uzdrowisko powinna mieć kompleksowe rozwiązania dotyczące niskiej emisji, w tym doprowadzenie do uzdrowiska m.in. gazu.

Minister Piotr Naimski podczas swojego wystąpienia podkreślił, że obecne działania Polskiej Spółki Gazownictwa  mają pełne poparcie Rządu RP, a działania Spółki to konsekwentna i realna inwestycja w rozwój terenów, które czasami czekały na gazyfikację przez dziesięciolecia.

Z kolei Radosław Bartosik zaznaczył, że obecna strategia PSG i całej Grupy Kapitałowej PGNiG to nie tylko deklaracje, ale konkretne działania. Zapewnił, że w ciągu najbliższego pół roku rozpoczną się już prace przy budowie nowych gazociągów w małopolskich gminach i będzie to kolejny ważny etap współpracy z samorządami.

Podczas szczegółowej prezentacji planowanych inwestycji Jarosław Wróbel mówił, że PSG podpisała już ponad 436 listów intencyjnych z samorządami w całej Polsce, a w samej Szczawnicy już w sezonie 2019/2020 popłynie gaz do około 30 odbiorców, głównie domów wczasowych i pensjonatów. Prezes Wróbel dodał, że działania PSG to również realna walka ze smogiem, zwłaszcza w województwie małopolskim, które jest jednym z najbardziej narażonych na zanieczyszczenia powietrza.

Całość prac została podzielona na trzy etapy. Pierwszy to budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Słopnice – Zbludza oraz budowa dwóch stacji redukcyjno-pomiarowych wraz z kotłownią, AKPiA oraz telemetrią, wraz z zagospodarowaniem terenu stacji w miejscowości Zbludza. PSG wybuduje na tym etapie 13,5 km sieci. Obecnie gotowa jest już dokumentacja projektowa i uzyskano prawomocne pozwolenia na budowę. Przetarg na wykonawcę robót planowany jest w trzecim kwartale bieżącego roku, natomiast rozpoczęcie prac na pierwszy kwartał 2018 roku, a ich zakończenie w pierwszym kwartale 2020 roku.

Etap drugi to budowa gazociągu średniego ciśnienia do granicy miasta Szczawnica o długości ponad 30 km oraz budowa sieci rozdzielczej wraz z przyłączami o długości ponad 17 km. Również tutaj obecny stan działań oraz harmonogram prac jest identyczny, jak w przypadku pierwszego etapu.

Etap trzeci to budowa sieci rozdzielczych średniego ciśnienia w miejscowościach Czerniec i Łącko w powiecie nowosądeckim, miejscowościach Tylmanowa i Krościenko nad Dunajcem w powiecie nowotarskim oraz budowa pojedynczych odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Zbludza, Kamienica i Zabrzeż. Łącznie przybędzie ponad 12 kilometrów sieci. Dla tego etapu prac gotowa jest już Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wszczęcie postępowania przetargowego zaplanowano na trzeci kwartał 2017 roku, planowany termin uzyskania decyzji na pozwolenie na budowę to drugi kwartał 2019, a w trzecim kwartale 2019 roku ma się rozpocząć postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę robót. Prace budowlano – montażowe mają się rozpocząć w pierwszym kwartale 2020 roku, a zakończenie przewidziano na pierwszy kwartał 2022 roku.

Tak duży zakres inwestycji jest możliwy dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych. Wnioski o dofinansowanie Polska Spółka Gazownictwa złożyła za pośrednictwem Instytutu Nafty i Gazu. Projekt przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną i formalną I i II stopnia, a 30 czerwca 2017 roku podpisano umowę na dofinansowanie. Planowany całkowity koszt realizacji projektu to niemal 40 milionów złotych. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych to ponad 30 milionów złotych, natomiast wysokość dofinasowania wyniesie prawie 24 miliony złotych.

Pieniądze będą pochodzić z  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet: VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, Działanie: 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.

W konferencji wzięli udział m.in. Anna Paluch Poseł na Sejm RP, Jan Hamerski Senator RP, Bogusław Waksmundzki Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego oraz samorządowcy z Gmin objętych projektem.
Autor: mw, na podst. mat.prasowe
Zdjęcia: Magdalena Wojtarowicz
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij