Gmina Krościenko udzieli dotacji z budżetu gminy spółkom wodnym

Fot. Janusz Wojtarowicz 2013.04.12 17:53 / news / czytano 2460 / opinie 0

W tegorocznym budżecie gminy Krościenko n.D znalazło się 15 tysięcy złotych na dofinansowanie spółek wodnych. Spółki mają czas do 30 kwietnia na złożenie odpowiednich dokumentów.

Uchwałą Nr VII/62/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych i związków wałowych, trybu postępowania i sposobu ich rozliczania istnieje możliwości składania wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy w 2013 roku w trybie uchwały. Kwota przeznaczona w budżecie Gminy na pomoc finansową dla spółek wodnych wynosi 15.000,00 zł. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Rynek 35 w terminie do dnia 30.04.2013 roku. Wzór wniosku dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej gminy, na stronie internetowej gminy Krościenko n/D oraz siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 10. Wnioski złożone na niewłaściwych formularzach bądź złożone po terminie lub po wskazanym terminie nie będą rozpatrywanie.

Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

 • pełną nazwę wnioskodawcy,
 • adres wnioskodawcy,
 • data i numer wpisu do katastru wodnego,
 • numer rachunku bankowego wnioskodawcy,
 • dane osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,
 • wielkość wnioskowanej dotacji,
 • szczegółowy opis zadania,
 • termin i miejsce realizacji zadania,
 • harmonogram realizacji zadania,
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji oraz wskazanie źródeł finansowania zadania,
 • podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,
 • aktualny dokument rejestrowy.
Autor: Oprac. red.
Źródło: UG Krościenko n.D
Zdjęcia: Janusz Wojtarowicz
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij