Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krościenku nad Dunajcem

Fot. Arch.SP w Krościenku n.D 2016.12.22 14:37 / news / czytano 4434 / opinie 2

Krościeńska Szkoła Podstawowa świętowała jubileusz 50-lecia istnienia przy ulicy Pienińskiej 2. Uroczyste obchody 50-lecia szkoły rozpoczęły się od mszy świętej w kościele parafialnym w Krościenku.

Uroczystą liturgię mszy świętej sprawowali: ksiądz proboszcz Henryk Homoncik, ksiądz Stanisław Pachowicz i ksiądz Antoni Mulka. Następnie wszyscy przybyli przemaszerowali do budynku szkoły podstawowej usytuowanej przy ulicy Pienińskiej. Tam gości oraz uczniów przywitała kapela Jaśka Kubika oraz Pani Dyrektor Małgorzata Koterba.

W uroczystości wzięło udział prawie 100 zaproszonych gości, mi.n.  Pan Jan Dyda wójt gminy, Pani Bożena Bryl dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu, Pani Romualda Prośniak Prezes ZNP w Nowym Targu, Pan Jan Komorek radny powiatu nowotarskiego, Pan Bogusław Waksmundzki urzędujący członek zarządu powiatu nowotarskiego, wójt Stanisław Gawęda i wójt Franciszek Jandura, Krystyna Aleksander pienińska poetka ludowa, przedstawiciele Kopalni Węgla Brunatnego Konin, emerytowani Dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy obsługi, Dyrektorzy szkół  z pocztami  sztandarowymi szkół, Pan Tomasz Gabryś przewodniczący rady gminy oraz radni gminy, przewodniczący rady rodziców poprzednich kadencji, kierownicy jednostek administracyjnych, rodzice i uczniowie.

Dyrektor szkoły w swoim przemówieniu nadmieniła, że data dzisiejszej uroczystości nie jest przypadkowa, składają się na nią cztery ważne rocznice.

Następnie Pani Izabela Bąk i Agnieszka Warzecha w rysie historycznym przybliżyły 50 lat historii szkoły. Ta uroczystość była również okazją do wielu retrospekcji. Przemawiający goście dzielili się swoimi wspomnieniami  z lat szkolnych, każdy opowiedział  inną, ważna dla siebie historię zapisaną w murach tej szkoły.

Zwieńczeniem obchodów był występ artystyczny uczniów obrazujący historię pięciu dekad szkoły. Po zakończeniu uroczystości goście mogli obejrzeć historyczne pamiątki zgromadzone w szkole: kroniki, zdjęcia, stare przybory szkolne oraz inne przedmioty używane w czasie zajęć lekcyjnych. Podziwiać można też było prace uczniów nagrodzone w konkursach zorganizowanych z okazji obchodów 50-lecia.

Jubileusz szkoły był także wspaniałą okazją do spotkań, rozmów, życzeń.
 
Jak powstała Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza umiejscowiona przy ul. Pienińskiej 2 w Krościenku nad Dunajcem?

W lutym 1957 roku Pan Stefan Machay objął stanowisko Kierownika Szkoły Podstawowej umiejscowionej w Krościenku przy ulicy Jagiellońskiej. W listopadzie po raz pierwszy zaproponował, by ją rozbudować.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 1958/59 ponownie pojawiły się myśli i marzenia Kierownika Szkoły o rozbudowie szkoły. Do sprawy przyłączył się Komitet Rodzicielski. Kwestią rozbudowy szkoły zainteresowany był również inż. Marian Szela, z którym Pan Stefan Machay wysyłał pisma do różnych zakładów pracy, kopalń z propozycją oddania szkoły na kolonie letnie, względnie letnisko w zamian za pomoc przy rozbudowie szkoły.

Kierownictwo Szkoły i Komitet Rodzicielski zorganizowały Komitet Rozbudowy Szkoły. Obywatele Krościenka ofiarowali wysokie kwotyna rozbudowę szkoły, także materiały i robociznę. W dalszym ciągu szukano fundatora. Sprawa była na dobrej drodze, ale wynikła akcja 1000-lecia, czyli 1000 szkół na 1000- lecie. Szkoła na Tylce zakwalifikowana została przed Krościenkiem i rzeczywiście przy pomocy Kombinatu Skórzanego w Nowym Targu wybudowano szkołę 1000- lecia na Tylce. W Krościenku przekreślono budowę nowej szkoły, ponieważ w jednej gminie nie mogło być dwóch szkół 1000- lecia, a sprawa budowy, czy rozbudowy została oddalona.

W 1960 roku przedstawiciele „Elektrowni Skawina” - mgr Szlezinger oraz Pani Szpakowska spotkali się z Kierownikiem Szkoły. Oświadczyli,że Skawina pomoże przy rozbudowie szkoły w zamian za korzystanie z pomieszczeń placówki w czasie kolonii letnich.
 
W lutym 1961 roku przyjechała delegacja ze Skawiny, by omówić warunki umowy. Elektrownia zadeklarowała wkład 1,5 mln złotych pod warunkiem,że w 1963 roku będą już mogli korzystać z kolonii w szkole.  Tutaj należy wymienić najaktywniejszych członków Komitetu, którzy brali udział w delegacjach, pomagali i działali na rzecz szkoły: Stefan Machay, inż. Marian Szela, Maria Kucharska - sekretarz PRON (Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego)- Maria Ciszkowska, Stanisław Głuc, Piotr Flaga, Stanisław Zaziąbło i Karol Krupczyński.

W 1962 roku sprawa rozbudowy szkoły przybrała nieoczekiwany obrót. Gdy założenia rozbudowy były na ukończeniu, KOPI w Krakowie postawiło warunki, które należało spełnić. W trakcie załatwiania spraw związanych z inwestycją budowy szkoły, Wojewódzki Urząd Rozbudowy Miast  i Osiedli, w osobie inż. Pęcakowskiej odrzucił istniejący plan rozbudowy szkoły i wyznaczył nową parcelę pod budowę tejże placówki.

W roku szkolnym 1962/63 nastąpiły zasadnicze zmiany w budowie nowej szkoły. Komitet nie wywiązał się z terminu i środki pochodzące od Elektrowni Skawina w wysokości 1,5 mln złotych zostały przekazane na rzecz liceum w Krościenku n. D.

Prezydium ORN znalazło nowego kontrahenta - Kopalnię Węgla Brunatnego w Koninie, który przekazał na budowę nowej szkoły 2,7 mln złotych. W dalszych pertraktacjach z Dyrektorem kopalni, Panem Nadarkiewiczem, przekierowano dodatkowe środki na budowę pochodzące z limitu górniczego, który został przełożony na Ministerstwo Oświaty.

W roku szkolnym 1963/64 budowa szkoły utknęła w martwym punkcie. Trudności powstały w powiecie, ponieważ w planie finansowym na rok 1965 nie uwzględniono budowy szkoły. Mimo tego, iż wszystkie dokumenty budowy szkoły zostały przygotowane, trzeba było odczekać, aby się uprawomocniły. Mogło to nastąpić dopiero po zatwierdzeniu planu finansowego.

Przełom nastąpił w grudniu 1964 roku. Wtedy to Kierownik Szkoły z członkami Komitetu Rozbudowy Szkoły, zostali wezwani do DBOR-u w Zakopanem na konferencję z Dyrektorem, dotyczącą uzupełnienia braków formalnych, by wiosną 1965 roku przystąpić do budowy szkoły. W międzyczasie wystąpił także problem braku zgody dwóch właścicieli na dobrowolną wymianę działek.

Kolejny rok, 1965, przyniósł konkretne działania przybliżające rozpoczęcie budowy nowej szkoły. W styczniu przeprowadzono wywłaszczenie parceli pod budowę oraz wybrano przedsiębiorstwo, które zobowiązało się prowadzić budowę szkoły, a było nim Przedsiębiorstwo Nowotarski. Rozpoczęły się prace związane z niwelacją terenu, zwożeniem materiału oraz przygotowaniem do przeprowadzenia kanalizacji.

16 listopada 1965 roku dla wszystkich mieszkańców Krościenka n. D nadeszła bardzo ważna chwila - uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w mury nowej szkoły. Wzięli w niej udział przedstawiciele ówczesnych władz na czele z I sekretarzem Powiatowego Komitetu PZPR (Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej) i zastępcą przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej inż. Korczakiem oraz dużą rzeszą mieszkańców Krościenka n.D.

Akt erekcyjny odczytał inż. Marian Szela- Przewodniczący Komitetu Budowy Szkoły. Wmurowania aktu erekcyjnego dokonał I sekretarz KP PZPR (Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej)- A. Potoczek.

26 listopada 1966 roku odbyła się uroczystość oddania nowej szkoły. W dniu 26 listopada 1966 roku ziściło się największe marzenie Kierownika Szkoły, Pana Stefana Machaya, a młodzi mieszkańcy Krościenka n. D już przez 50 lat uczą się w murach Szkoły Podstawowej Nr 1 imienia Adama Mickiewicza przy ul. Pienińskiej 2 w Krościenku n.D.

Źródło: SP Krościenko
Zdjęcia: Arch.SP w Krościenku n.D
Dodaj do:


Ostatnie komentarze

rodzic2016.12.24 14:12
A co to za pani na zdjęciu nr 1 ?
Henryk2016.12.22 21:12
Cytat: "Tutaj należy wymienić najaktywniejszych członków Komitetu, którzy brali udział w delegacjach, pomagali i działali na rzecz szkoły: Stefan Machay, inż. Marian Szela, Maria Kucharska - sekretarz PRON (Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego)- Maria Ciszkowska, Stanisław Głuc, Piotr Flaga, Stanisław Zaziąbło i Karol Krupczyński." Nie jestem historykiem ale pamiętam, że PRON powstał w stanie wojennym i jego członkowie nie mogli działać w roku 1961.
1

reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij