Kolejna gmina przystąpiła do realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

Fot. 2014.07.02 09:57 / news / czytano 2115 / opinie 0

Gmina Czorsztyn informuje mieszkańców o przystąpieniu do realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Duża Rodzina”, zmierzający do poprawy warunków życiowych rodzin mających troje lub więcej dzieci.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci do ukończenia 18 lub 25 roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

Jak wygląda Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólnopolski wzór. Ma wymiary 54x85,6 mm (takie, jak np. karta płatnicza lub kredytowa). Karta jest spersonalizowana. Oznacza to, ze znajduje się na niej imię i nazwisko oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo podana jest data ważności karty, jej numer, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille’a oraz elementy zabezpieczające przed jej podrobieniem.

Aby ją otrzymać, należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Czy Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie?
Tak, Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.

Jakie zniżki przysługują posiadaczom karty?
Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie: rodzina.gov.pl. Lista jest aktualizowana na bieżąco. Ogólnopolska Karty Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy.

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?
Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest złożenie wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny.
Druk wniosku dostępny jest na stronie Gminy Czorsztyn w zakładce Dla mieszkańców > Karta Dużej Rodziny. Wraz z wnioskiem należy przedstawić do wglądu następujące dokumenty:
  • w przypadku rodziców lub opiekunów – dowód tożsamości ze zdjęciem;
  • w przypadku dzieci w wieku szkolnym – aktualną legitymację szkolną;
  • w przypadku dzieci do 6 lat – akt urodzenia;
  • w przypadku studentów do 25 roku życia – legitymację studencką;
  • w przypadku osób powyżej 18 roku życia do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o kontynuowaniu nauki;
  • w przypadku osób studiujących pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ponowne zaświadczenie z uczelni nie jest wymagane;
  • w przypadku osób niepełnosprawnych w wieku od 18 do 25 lat należy przedstawić do wglądu aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
  • w przypadku rodzin zastępczych należy przedstawić do wglądu postanowienie sądu  o ustanowieniu rodziny zastępczej.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach ul. Gorczańska 3 – pokój Nr 8 w godzinach pracy Urzędu. 

Co zrobić w przypadku utraty lub zniszczenia karty ?
Właściciel karty lub przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun) jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach ul. Gorczańska 3 wraz z prośbą o wydanie duplikatu karty.
 
Do programu przystąpiła także Gmina Ochotnica Dolna o czym informowaliśmy naszych czytelników. Do tej pory na karty dla dużych rodzin zdecydowało się 200 gmin w Polsce.

Więcej informacji na ten temat na stronie: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/informacje/
Autor: Oprac. red.
Źródło: UG Czorsztyn
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij