Łapsze z nowymi drogami

Fot. Arch. UG Łapsze Niżne 2015.11.09 17:05 / news / czytano 1902 / opinie 0

Gmina Łapsze Niżne zakończyła realizację inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych poprzez przebudowę drogi gminnej ul. Jana Pawła II..."

Gmina Łapsze Niżne zakończyła realizację inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych poprzez przebudowę drogi gminnej ul. Jana Pawła II w km 0+000÷1+039; 0+000÷0+092 oraz dróg dojazdowych: ul. Leśnej w km 0+000÷3+275, ul. Spółdzielców w km 0+000÷0+162, ul. Wiśmierskiego w km 0+000÷0+314 w miejscowości Łapsze Niżne”. 

Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu było Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A., ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ. 

Gmina Łapsze Niżne uzyskała dofinansowanie z budżetu Państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Dotacja w kwocie 551 362,00 zł. stanowiła 50% kosztów realizacji zadania.

W ramach przedmiotowej inwestycji zrealizowano:
1) Remont ul. Jana Pawła II w regionie skrzyżowania z ul. Długą z kierunku  miejscowości Trybsz  w zakresie:
remontu nawierzchni jezdni,
wykonania wysepki zawężającej i kierunkującej ruch,
remontu nawierzchni chodników,
remontu oznaczenia pionowego i poziomego z montażem znaków panelowych D-6,
remontu konserwacyjnego mostku (w kierunku ul. Nadwodniej), 
remontu konserwacyjnego istniejącej kanalizacji deszczowej,
wymiana opraw sodowych na oprawy ledowe,
w regionie placu kościelnego w zakresie:
remontu nawierzchni jezdni,
remontu nawierzchni chodników,
remontu oznaczenia pionowego i poziomego,
wymiana opraw sodowych na oprawy ledowe,
w zakresie skrzyżowania z ul. Wiśmierskiego w zakresie:
wykonania skrzyżowania podniesionego,
remontu nawierzchni chodników,
remontu oznaczenia pionowego i poziomego,
remontu konserwacyjnym istniejącej kanalizacji deszczowej 
i odwodnienia,
wymiana opraw sodowych na oprawy ledowe,
w regionie skrzyżowania z ul. Długą z kierunku miejscowości Niedzica w zakresie:
remontu nawierzchni chodników,
remontu oznaczenia pionowego i poziomego,
wymiana opraw sodowych na oprawy ledowe.
2) Remont ul. Leśnej na odcinku od km 0,000 (od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II) do km 1,607 w zakresie:
remont oznaczenia pionowego i poziomego, 
remontu konserwacyjnego mostku,
na odcinku od km 1,607 w zakresie:
remontu nawierzchni jezdni i poboczy, 
remont odwodnienia z konserwacją przepustów oraz czyszczenie rowów,
remontu konserwacyjnego mostku (w km 2+324),
budowa oświetlenia ulicznego.
3) Remont ul. Wiśmierskiego  wraz ze skrzyżowaniem z ul. Długą w zakresie:
remontu nawierzchni jezdni,
remontu nawierzchni chodników,
remont oznaczenia pionowego i poziomego, 
remontu konserwacyjnym istniejącej kanalizacji deszczowej 
i odwodnienia.
4) Remont ul. Spółdzielców wraz ze skrzyżowaniem z ul. Długą w zakresie:
remontu nawierzchni jezdni,
remontu nawierzchni chodników,
remont oznaczenia pionowego i poziomego z montażem znaków panelowych D-6,
remontu konserwacyjny istniejącego odwodnienia.
5) W ramach budowy linii oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej zaplanowano:
budowę napowietrznej linii oświetlenia: 20m trasy/25m przew.,
budowę słupa strunobetonowego z oprawa oświetleniową: 1 kpl.,
budowę kablowej linii oświetlenia: 460m trasy/536m kabla,
budowę słupa stożkowego na fundamencie z oprawą oświetleniową: 12 kpl.,
budowę szafy oświetlenia ulicznego: 1 kpl.,
budowę przyłącza kablowego do zasilania szafy: 15m trasy/30m kabla,
demontaż napowietrznej linii oświetlenia: 150m.

Przebudowa i remont dróg gminnych oraz remont skrzyżowań przedmiotowych dróg, jak również budowa brakującej linii oświetlenia ulicznego, przyczynią się do znacznej poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego.
Źródło: UG Łapsze Niżne
Zdjęcia: Arch. UG Łapsze Niżne
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij