Patowa sytuacja czorsztyńskiej gminy

Fot. 2013.08.03 14:18 / news / czytano 2866 / opinie 0

Na Gminę Czorsztyn, po spodziewanej w najbliższym czasie kontroli, może zostać nałożona kara pieniężna sięgająca nawet 50 tysięcy złotych za niezorganizowanie przetargu na wywóz nieczystości.

Zgodnie z art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) jest zobowiązanie wójta, burmistrza, prezydenta miasta do wybrania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w drodze przetargu. Ustawa nie dopuszcza innego sposobu wyboru podmiotu świadczącego te usługi. Gminom, które nie zorganizowały przetargu, grozi kara finansowa.

Gmina Czorsztyn 30. marca 2010 roku otrzymała dofinansowanie w ramach projektu p.n. „Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Czorsztyn”. Wartość całkowita projektu wynosiła 855 851,34 zł w tym dofinansowanie w kwocie 721 027,24 zł. Trwałość projektu kończy się w kwietniu 2017 roku. Otrzymane dofinansowanie umożliwiło na większą skalę prowadzenie segregacji odpadów poprzez: zakup samochodu (śmieciarki) do selektywnej zbiórki odpadów, zakupu ciągnika z przyczepą, 15 kontenerów, wydanie broszury dot. prawidłowego gospodarowania odpadami, organizację konkursów dot. wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów dla uczniów szkół, artykuły promocyjne w prasie, broszury promocyjne, plakaty, zakup worków na odpady segregowane (szkło, plastik, papier), wydruk harmonogramów selektywnej zbiórki odpadów od mieszkańców.

W związku z wejściem w życie nowej Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, zobowiązującej do selektywnej zbiórki i konieczność zorganizowania przetargu na odbiór odpadów komunalnych, znalazła się w bardzo trudnym położeniu, ponieważ w sytuacji przeprowadzenia przetargu i wyłonienia podmiotu odbierającego śmieci innego, niż Zakład Gospodarki Komunalnej nastąpi przerwanie ciągłości projektu (kończącego się w kwietniu 2017 r.). W takiej sytuacji Gmina musiałaby zwrócić otrzymane dofinansowanie wraz z odsetkami w kwocie wynoszącej 971 407,24 zł (na dzień 1 lipca 2013 r.). W sytuacji natomiast, gdy Wójt zlecił odbiór śmieci ZGK przy użyciu tego samego sprzętu i ludzi co dotychczas, ale bez przetargu, na Gminę może zostać nałożona kara w wysokości od 10 do 50 tys. zł.
 
- Bulwersujące jest to, że instytucje nadrzędne nie widzą tego, że jesteśmy pierwsza gminą na Podhalu, która wprowadziła segregację śmieci. Uważam, że powinniśmy być stawiani za wzór za to, że kilkanaście lat temu mieliśmy tak wysoką świadomość ekologiczną. - mówi zaniepokojony sytuacją Tadeusz Wach Wójt Gminy.
 
W październiku 2012 roku gmina wysłała zapytanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, co w tak patowej sytuacji powinna zrobić? Po prawie pół roku Urząd naciskany przez władze gminy poinformował, że skierował zapytanie w tej sprawie do Ministerstwa Środowiska. Do tej pory jednak gmina nie otrzymała żadnej odpowiedzi. 
 
- Nikt nie da nam gwarancji, że w momencie kiedy gmina zorganizuje przetarg, albo nasz ZGK będzie podwykonawcą innej firmy wyłonionej w drodze przetargu, to ciągłość projektu będzie zachowana. Bez takiej gwarancji nie mogę pozwolić na to, aby gmina była narażona na zwrot prawie miliona złotych i stąd nasza decyzja o nieorganizowaniu przetargu. Wybrałem mniejsze zło. - tłumaczy Wójt.
 
Władze gminne mocno akcentują fakt, że gmina była pierwszą na Podhalu, która wprowadziła w życie selektywną zbiórkę odpadów, na długo przed wprowadzeniem ustawy. Nagradzana była w wielu konkursach m.in. w 2002 r. w Ogólnopolskim Konkursie pt. „Szklana Statuetka”, w 2004 r. w konkursie „o puchar recyklingu”, w 2007 r. otrzymała tytuł „Najbardziej Proekologiczna Gmina Małopolski” oraz zdobyła II miejsce w konkursie „Gmina Lider Selektywnej Zbiórki 2010 – 2011”. Wykazała inicjatywę i po dziś dzień gospodarka odpadami funkcjonuje bardzo dobrze. 
 
Organizacja zbiórki odpadów komunalnych na terenie czorsztyńskiej gminy rozpoczęła się już w 1994 roku. Zakład Gospodarki Komunalnej sprowadzał po cenie hurtowej pojemniki na odpady umożliwiając mieszkańcom ich zakup. Po kilku latach zaczęto wprowadzać segregację odpadów. Początki nie były łatwe, jednakże mieszkańcy wykazali dużo chęci współpracy z ich ZGK we wdrażaniu nowych zasad, rozumieli konieczność selektywnej zbiórki odpadów oraz potrzeby dbania o środowisko. 
Autor: Oprac. red.
Źródło: UG Czorsztyn
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij