Polsko - Słowacka wymiana młodzieży

Fot. 2018.05.09 08:27 / news / czytano 986 / opinie 0

W dniach od 7 maja- 13 maja 2018 r. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy- Jabłonce wspólnie ze Słowackim partnerem – Spojena Szkoła Niżna realizują projekt wymiany międzynarodowej pn. „Szlakiem tradycyjnych zawodów” w ramach programu ERASMUS+.

W wymianie bierze udział 30 uczestników zafascynowanych kulturą innych narodów, obyczajami, tradycyjnymi zawodami, poszukiwaniem elementów wspólnej kultury europejskiej oraz różnorodności. 

Celem głównym projektu jest promowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego, dialogu międzykulturowego, międzyreligijnego, międzypokoleniowego oraz wartości wolności, tolerancji i poszanowanie praw człowieka. W ramach projektu zaplanowany został cykl międzypokoleniowych warsztatów z przedstawicielami tradycyjnych zawodów, podczas których młodzież nabędzie nowe umiejętności i kompetencje. Dzięki animacją językowym, grą integracyjnym, symulacyjnym, terenowym oraz warsztatom twórczym uczestnicy projektu rozwiną swoje umiejętności językowe, skutecznego komunikowania się. Wspólne poszukiwanie śladów mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych, różnorodności kulturowej w Parku Etnograficznym, Miasteczku Galicyjskim, Muzeum Pienińskim oraz w Cerkwi grekokatolickiej zwiększy wiedzę uczestników dotyczącą uwarunkowań kulturowych i ich wpływu na nasze postrzeganie świata. Działania w ramach projektu będą prowadzić do wykształcenia postawy szacunku i tolerancji dla odmienności. Jednym z działań w ramach projektu będzie poszukiwanie elementów składających się na wspólną kulturę europejską, poznanie tajników wyrobu tradycyjnego Oscypka, który posiada certyfikat Unii Europejskiej oraz wizyta w Kopalni Soli w Bochni wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, wspólne warsztaty z pewnością zwiększą świadomość i ekspresje kulturową uczestników oraz pomogą w wykształtowaniu postawy przynależności do wspólne kultury europejskiej. 

Podsumowaniem wymiany będzie zorganizowanie wieczoru międzykulturowego, na którym zostaną zaprezentowane prace stworzone wspólnie z przedstawicielami tradycyjnych zawodów.
Autor: Kinga Tokarczyk
Źródło: CKiW OHP w Szczawnicy-Jabłonce
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij