Przyspieszą przebudowę drogi nr 969?

Fot. 2013.10.30 19:39 / news / czytano 4506 / opinie 0

Lokalni samorządowcy, którym zależy na szybszej przebudowie drogi wojewódzkiej nr 969 spotkali się w Krościenku n/D i podpisali list z prośbą do Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy.

W piątek 25. października w Urzędzie Gminy Krościenko n/D włodarze Miast i Gmin; Stary Sącz, Szczawnica, Łącko, Krościenko n/D, Ochotnica Dolna, Czorsztyn i Nowy Targ spotkali się z dwuosobową delegacją Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Celem spotkania było omówienie możliwości zawarcia porozumienia samorządów, które miałoby przyspieszyć przebudowę drogi wojewódzkiej nr 969 na odcinku od Nowego Targu do Starego Sącza. Urząd Gminy Nowy Targ wystosował pismo do Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy, w którym zawarta została deklaracja zainteresowanych gmin i powiatów - Nowotarskiego i Nowosądeckiego o partycypacji w kosztach przygotowania niezbędnej dokumentacji dotyczącej wielowariantowej koncepcji przebudowy drogi nr 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zadania. 

- Pomysł tego spotkania zrodził się po rozmowie z p.o. Dyrektor ZDW w Krakowie - Martą Maj, którą spytałem o plany remontu drogi z Nowego Targu do Nowego Sącza, której niektóre odcinki są w krytycznym stanie. Dowiedziałem się, że w rankingu dróg wojewódzkich do modernizacji zajmuje ona miejsce w drugiej dziesiątce. Pozycję w rankingu jest szansa podnieść, dzięki porozumieniu samorządowców, o którym tutaj dzisiaj rozmawiamy - nakreślił problem pomysłodawca spotkania Wójt Gminy Nowy Targ Jan Smarduch. 

Zgodnie z dotychczas stosowanymi praktykami, jednostki takie jak gminy i powiaty wspierają Zarząd Województwa w przygotowaniu dokumentacji koncepcji przebudowy dróg wojewódzkich przebiegających przez ich tereny w wysokości 50% kosztów całkowitych. W przypadku drogi nr 969, koszt oszacowano wstępnie na 500 tysięcy złotych, kwota może ulec zmianie po ogłoszeniu wyników przetargu. Porozumienie kilku gmin i dwóch powiatów dotyczące współfinansowania przedsięwzięcia po pierwsze przyspieszy wykonanie niezbędnej dokumentacji - powinna być ona gotowa na koniec 2015 roku. Po drugie umożliwi szybszą modernizację drogi - gdyby wszystko przebiegło zgodnie z planem możliwe byłoby zakończenie prac budowlanych przed końcem 2020 roku. Po trzecie rozłoży koszty - obciążenie z tego tytułu dla budżetów zainteresowanych gmin i powiatów wyniosłoby po około 23 tysiące złotych.

- Każdy kawałek drogi jest ważny dla rozwoju regionu. Przystąpimy do porozumienia pomimo tego, że droga nr 969, która podlega naszej gminie, jest praktycznie wyremontowana lub przekształcona w drogę powiatową z powodu wybudowania obwodnicy - wyraził poparcie dla porozumienia Zastępca Burmistrza MiG Stary Sącz Kazimierz Gizicki. Włodarz MiG Szczawnica Grzegorz Niezgoda odniósł się do wysokości kosztów, udziału procentowego poszczególnych jednostek samorządowych i samego porozumienia: - Z mojego punktu widzenia proporcje kosztów są dobre. Jest to tak niewielka kwota, że nie ma sensu rozpatrywać, kto ma jaki odcinek drogi na swoim terenie, bo Szczawnica na przykład nie ma ani kilometra. Zależy nam jednak na bezpieczeństwie dojeżdżających do naszego miasta.

- Kluczową sprawą jest, czy Zarząd Województwa zgodzi się na współfinansowanie w wysokości 50%. Dla nich jest to dużo większy wydatek, bo rzędu 250 tysięcy złotych. Przygotowaliśmy projekt porozumienia i propozycję wysokości udziału w kosztach, jednak wiążąca będzie rozmowa z Panem Marszałkiem - mówił przedstawiciel ZDW w Krakowie. 

Uczestniczący w rozmowach samorządowcy zwrócili uwagę, że wraz ze wsparciem finansowym opracowania koncepcji zachodzi potrzeba aktywnego uczestniczenia w jej przygotowaniu władz lokalnych, które znają największe "bolączki" drogi. Przykładowo skrzyżowania drogi 969 z drogą prowadząca do Ochotnicy Dolnej w Tylmanowej oraz skrzyżowanie w Zabrzeży z drogą wojewódzką nr 968, gdzie szczególnie to drugie powoduje powstawanie korków do samej Szczawnicy podczas szczytu sezonu turystycznego i długich weekendów. 

- Wszyscy jesteśmy za porozumieniem, lecz chcemy wiedzieć co w tej koncepcji będzie ujęte. Z tego co wiem, ZDW nie jest zbyt skory do zmian skrzyżowań na ronda, co w niektórych przypadkach wydaje się być koniecznością - wyraził swoje obawy Wójt Gminy Ochotnica Dolna Kazimierz Konopka. Przedstawiciele ZDW w Krakowie zapewnili, że w trakcie opracowania koncepcji jest analizowany cały odcinek drogi a głównym celem analizy jest przygotowanie takich planów, które maksymalnie upłynnią i usprawnią ruch. Wiąże się to także z zaprojektowaniem nowych i przebudową obecnych skrzyżowań w razie takowej konieczności.

Pismo z prośbą do Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy podpisali obecni na spotkaniu w Krościenku n/D: Zastępca Burmistrza MiG Stary Sącz Kazimierz Gizicki, Burmistrz MiG Szczawnica Grzegorz Niezgoda, Wójtowie Gmin Nowy Targ Jan Smarduch, Krościenka n/D Stanisław Gawęda, Ochotnicy Dolnej Kazimierz Konopka, Łącka Janusz Klag oraz Zastępca Wójta Gminy Czorsztyn Rafał Jandura.

Pozostałe podpisy Wójta Gminy Podegrodzie Małgorzaty Gromali, Burmistrza Miasta Nowy Targ Marka Fryźlewicza oraz Starostów Powiatu Nowotarskiego Krzysztofa Fabera i Nowosądeckiego Jana Golonki, zostaną zebrane w najbliższym czasie.
Autor: Oprac. red.
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij