Radny Ponicki w trosce o bezpłatne doradztwo prawne mieszkańców Krościenka

Fot. AS 2015.11.06 14:45 / news / czytano 2542 / opinie 0

Podczas czwartkowej sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem radny Edward Ponicki interpelował w sprawie bezpłatnego doradztwa prawnego dla mieszkańców miejscowości.

Pytania, które zadawał wójtowi Janowi Dydzie brzmiały następująco:

- Dlaczego Gmina pozwala sobie na rozrzutność i niegospodarność zatrudniając jednocześnie dwóch radców prawnych? Taka sytuacja zaistniała w zeszłym roku przez okres 3 miesięcy, kiedy to wraz z objęciem władzy przez nowego wójta zatrudniono nowego radcę prawnego panią Grażynę Filas. Czy nie można było najpierw poczekać aż minie okres wypowiedzenia poprzedniego radcy, którym był Wojciech Wójcik? Do tego dochodzą koszty spraw sądowych, jakie toczą się pomiędzy gminą a mecenasem Wójcikiem.

- Czy mieszkańcy naszej gminy będą mogli nadal korzystać z bezpłatnych usług radcy prawnego tak jak to miało miejsce do tej pory? Czy pani Filas ma ustalone godziny pracy i w tym czasie może również doradzać mieszkańcom? Krościenczanie pytają mnie o to, bo są przyzwyczajeni, że dotychczas mogli liczyć na taką bezpłatną pomoc w gminie.

- Ponadto, czy mógłbym jako radny uzyskać informację na temat kosztów zatrudnienia nowego radcy prawnego, którym jest pani mecenas Filas?

Radny Ponicki o odpowiedź na swoje interpelacje poprosił na piśmie. Wójt Dyda ma na to dwa tygodnie.

Obecna na sesji mecenas Grażyna Filas zabrała głos w sprawie bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców. - Kwestię doradztwa prawnego regulują przepisy ustawy, która dopiero co weszła w życie. Powiat nowotarski ma prowadzić 8 punktów, z których 4 ma zapewnić jako powiat lokalizując je np. w gminach a prowadzenie pozostałych 4 zleca w trybie konkursu ofert organizacjom pozarządowym, które są do tego uprawione. Powiat jest teraz w trakcie organizacji tej pomocy prawnej - mówiła Fials.

Pani mecenas wspomniała o wymogach, jakie musi spełnić i kosztach, które musi ponieść gmina po to, aby taki punkt doradztwa mógł zaistnieć. Są to m.in. wymogi lokalowe a więc dostępność dla osób niepełnosprawnych. Wyposażenie czyli biurko, komputer, łącze internetowe, inne urządzenia biurowe zapewnia powiat. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, czy w Gminie Krościenko nad Dunajcem taki punkt będzie funkcjonować. Cztery gminy już wybrano, jednak wyniki naboru dla Gminy Krościenko nie są jeszcze ogłoszone. 

-  Zaznaczam, że 97% środków zapewnionych przez Ministerstwo przeznacza się na wynagrodzenie dla radców prawnych, a tylko ok.150 zł zostaje powiatowi na doposażenie biura. Stąd tak duże trudności w zorganizowaniu punktów doradztwa – dodała mecenas. 

Na koniec dyskusji radny Ponicki zwrócił uwagę na to, że pytał o teraźniejszość. Mieszkańcom zależy na bezpłatnej pomocy prawnej w takiej formie jak to było dotychczas czyli w urzędzie gminy w określonych godzinach. W tej kwestii nie uzyskał jednak odpowiedzi.
Autor: AS
Zdjęcia: AS
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij