Szczawnicki Urząd Miasta w rozbudowie

Fot. 2014.04.08 09:07 / news / czytano 2700 / opinie 0

Niedługo ruszą prace przy rozbudowie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, na co miasto pozyskało ponad 800 tys. złotych dofinansowania. Rozbudowa ma zakończyć się w II kwartale 2015 roku.

Jesienią ubiegłego roku podpisana została umowa na dofinansowanie Projektu pn. Poprawa warunków działalności MGOPS w Szczawnicy poprzez rozbudowę istniejącego budynku przy ul. Szalaya w Szczawnicy. Wspomniany projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6. 3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w tym socjalnego i zdrowotnego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Zgodnie z zapisami umowy, całkowita wartość Projektu wynosi 1 159 504,00 PLN, z czego kwota dofinansowania to 811 653,00 PLN, natomiast wkład własny miasta Szczawnica wynosi 347 851,00 PLN.

4. kwietnia br. podpisana została umowa z wykonawcą na realizację zadania w ramach przedmiotowego projektu na kwotę: 952 338,64 zł brutto. Głównym celem robót budowlanych jest rozbudowa istniejącego budynku UMiG o pomieszczenia dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także o pomieszczenia sanitarne, biurowe oraz techniczno – magazynowe, jak również przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych. W chwili obecnej MGOPS zajmuje kilka pomieszczeń w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawnicy przy ul. Szalaya 84. Po zakończeniu budowy nowego skrzydła Urzędu MiG Szczawnica cały ośrodek zostanie przeniesiony do nowo wybudowanego skrzydła, gdzie będzie się znajdować  jego siedziba. Zgodnie z projektem budowlanym przewidziana została rozbudowa pozioma istniejącego budynku UMiG poprzez bezpośrednią dobudowę do ściany północnej tego budynku – w miejscu istniejących sanitariatów i klatki schodowej. Projektowaną rozbudowę w formie wydłużonego prostokąta usytuowano przy północnej ścianie budynku istniejącego, co umożliwi funkcjonalne połączenie części istniejącej obiektu z zaprojektowaną. W ramach inwestycji przewidziano również wykonanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych oraz dodatkowe stanowiska postojowe dla petentów Urzędu. Główne wejście wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych do już całego budynku zlokalizowane będzie bezpośrednio od ul.  Św. Krzyża. Przez cały okres realizacji umowy Urząd Miasta i Gminy Szczawnica funkcjonował będzie nieprzerwanie, zarówno dla pracowników, jak też dla petentów. 

- Budynek Urzędu Miasta w Szczawnicy zostanie rozbudowany o drugie skrzydło, a główne wejście będzie znajdować się od strony ulicy Św. Krzyża i cała ściana zachodnia będzie ścianą frontową. Cały układ komunikacyjny się zmieni, a sam budynek będzie dostosowany nie tylko do obecnych wymogów ale również znacząco odnowiony, łącznie z wymianą pokrycia dachowego na całości. Przyznane zewnętrzne środki finansowe pozwalają zmierzyć się z tego typu inwestycją. Zawsze były ważniejsze sprawy wymagające przeznaczenia finansów na inne priorytety, które powodowały dotychczas coroczne odkładanie tej inwestycji - zaznacza Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda.

Autor: Oprac. red.
Źródło: UMiG Szczawnica
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij