Konkurs na dyrektora SP w Szlachtowej

Fot. Magdalena Wojtarowicz 2015.05.05 17:11 / news / czytano 3286 / opinie 0

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlachtowej. Termin składania niezbędnych dokumentów upływa 12. maja br.

Do konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlachtowej ul. Jana Pawła II 25, mogą przystąpić nauczyciele, którzy spełniają kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.10.2009 r. z późn. zm. w sprawie „wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek” /Dz. U. Nr 184 poz. 1436 z 2009 r.; zm. Dz. U. z 2011 r. Nr 254, poz. 1526/

Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlachtowej składają w ZEAO – osobiście w pok. 10 – lub na adres: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty Szczawnica ul. Główna 12, 34 – 460 Szczawnica – w terminie do 12.05.2015r. /decyduje data wpływu do ZEAO/ dokumenty wyszczególnione w ogłoszeniu na stronie Urzędu. 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Szlachtowej”. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Autor: Oprac. red.
Zdjęcia: Magdalena Wojtarowicz
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij