We wrześniu rusza odbudowa zniszczonego przez powódź mostu

Fot. Arch. UMiG Szczawnica 2015.04.30 13:04 / news / czytano 2774 / opinie 0

We wrześniu ruszy modernizacja murów na odcinku biegnącym od stopnia wodnego poniżej dolnej stacji kolei linowej Palenica do zapory przeciwrumoszowej przy OHP (bez jej modernizacji) oraz odbudowa zniszczonego mostu na potoku Grajcarek w Szczawnicy.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie ponad 4,7 mln zł w tym na remont murów przeznaczone zostanie blisko 3,1 mln zł natomiast na odbudowę obiektu mostowego wydatkowana zostanie kwota ponad 1,6 mln. Termin zakończenia inwestycji zaplanowany został na koniec listopada br. 

W minioną środę, 29 kwietnia br. w sali obrad Remizy OSP w Szczawnicy przy udziale lokalnych władz samorządowych, zaproszonych gości oraz mieszkańców, odbyła się uroczystość oficjalnego podpisania umowy z Podhalańskim Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym S.A. z Nowego Targu - wykonawcą inwestycji pt. „Odbudowa zniszczonego obiektu mostowego nad potokiem Grajcarek łączącego ulicę Szalaya z ulicą Zawodzie, wraz z ochroną przeciwpowodziową miasta Szczawnica polegającą na modernizacji zabudowy potoku Grajcarek”.
 
- W 2012 roku Miasto i Gmina Szczawnica zawarło z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej porozumienie na realizację zadania Ochrona przeciwpowodziowa Miasta Szczawnica – modernizacja zabudowy pot. Grajcarek. Na mocy niniejszego dokumentu Miasto Szczawnica zobowiązało się do opracowania projektu budowlanego dla inwestycji z kolei RZGW zobowiązało się, że będzie czyniło starania o pozyskanie środków finansowych na wykonanie robót budowlanych, m. in. z rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Programu Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły - mówił na wstępie Burmistrz Grzegorz Niezgoda i zaznaczał, że jeszcze w tym samym roku, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, którym została spółka Aqueduct z Wieliczki, a koszt jej sporządzenia oszacowano na blisko 90 000 zł. Władze samorządowe zakładały, iż dokumentacja projektowa powstanie w przeciągu dwunastu miesięcy, ostatecznie jednak prace nad projektem zakończyły się dopiero po dwóch latach, albowiem związane one były z koniecznością prowadzenia licznych uzgodnień m.in. z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz z Polskim Związkiem Wędkarskim. W uzgodnieniach projektu paradoksalnie pomogła ubiegłoroczna powódź, ponieważ skala zniszczeń oraz bardzo duże ryzyko zagrożenia życia i mienia ludzi zamieszkałych wzdłuż potoku Grajcarek sprawiły, że instytucje działające na rzecz ochrony przyrody, zaakceptowały zaproponowane w opracowanej dokumentacji zapisy, które uprzednio budziły wiele kontrowersji.
 
Pozytywna opinia w/w instytucji doprowadziła do wydania przez Wojewodę Małopolskiego pozwolenia na remont murów. Mimo jednak przekazania do RZGW kompletu dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia prac remontowych, instytucja ta nie podjęła się realizacji inwestycji i jej finansowania. Wówczas uzasadniając konieczność realizacji przedmiotowego zadania, szczawnickie władze samorządowe zwróciły się do Wojewody Małopolskiego o przyznanie środków finansowych w ramach budżetu przeznaczanego na usuwanie skutków powodzi. Skuteczność władz przełożyła się na pozyskanie dotacji w wysokości 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych związanych z odbudową obiektu mostowego oraz dotacji, która w 100% poryje koszt remontu murów bulwarowych. 
 
Podpisanie umowy poprzedziła dyskusja. Uczestniczący w spotkaniu mieszkańcy oraz zaproszeni goście mieli możliwość podzielenia się spostrzeżeniami odnośnie rozpoczynającej się inwestycji jak również zadawania pytań dotyczących jej przebiegu. 

Prezes  Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego S.A. z Nowego Targu Władysław Głód, w krótkim wystąpieniu przedstawił informacje na temat przedsiębiorstwa i jego dotychczasowej działalności, a także zapewnił, że firma dołoży wszelkich starań, aby inwestycja była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców terenu objętego pracami.
Źródło: UMiG Szczawnica
Zdjęcia: Arch. UMiG Szczawnica
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij