Wyprawka szkolna dla dzieci i młodzieży z Gminy Krościenko n/D oraz Ochotnica Dolna

2014.08.13 17:07 / news / czytano 1798 / opinie 0

Na stronach gminnych można znaleźć informację o możliwości pozyskania dofinansowania zakupu podręczników przez uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2014/2015.

Pomocą mogą zostać objęci uczniowie , którzy uczęszczać będą do klas II, III lub VI szkół podstawowych oraz  klas III zasadniczych szkół zawodowych, techników i liceów ogólnokształcących, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 539 złotych netto.

Ponadto pomocą mogą zostać objęci, bez względu na sytuację materialną i życiową, uczniowie:

1)słabowidzący,
2)niesłyszący,
3)słabosłyszący,
4)z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
5)z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6)uczniowie z niepełnosprawnoścą ruchową, w tym z afazją,
7)z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8)z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży.
 
Wsparcie finansowe mogą uzyskać również uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie tylko na zakup podręczników, ale również zakup materiałów edukacyjnych, tj. materiałów zastępujących lub uzupełniających podręcznik, umożliwiających realizację programu nauczania, mających postać papierową lub elektroniczną.
 
Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Krościenko n/D oraz Ochotnica Dolna należy składać do dnia 5 września 2014 r. do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Więcej informacji oraz niezbędne formularze do pobrania na stronach internetowych gmin.

Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij