Wywiady z kandydatami na wójta Gminy Ochotnica Dolna

Fot. Arch. kandydatów 2014.11.08 13:49 / news / czytano 21586 / opinie 117

Rozpoczynamy serię  wywiadów z kandydatami na stanowiska wójtów i burmistrza w regionie. Wywiady z obecnie sprawującymi władzę w gminach publikowaliśmy w osobnych artykułach. Dla ubiegających się o tę rolę, przygotowaliśmy ten sam, bądź podobny zestaw pytań i zagadnień. Na początek Gmina Ochotnica Dolna. 

Pieninyinfo.pl: Proszę przybliżyć wyborcom swoją osobę

Stanisław Jurkowski: - Mam 55 lat, urodziłem się i mieszkam w Ochotnicy. Jestem żonaty. Żona Rozalia, mamy trójkę dzieci: Karolinę, Katarzynę i Wojciecha. Ukończyłem krakowską Wyższą Szkołę Pedagogiczną, oraz podyplomowe studia z zakresu fizyki, informatyki i zarządzania. Ponad 30 lat związany jestem z oświatą i edukacją młodzieży. Od 20 lat jestem dyrektorem Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej. Jestem współzałożycielem Stowarzyszenia Agroturystycznego Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne Oddział Ochotnica, oraz byłym prezesem Nowotarskiej Izby Gospodarczej O/Ochotnica Dolna. Od wielu lat pomagam żonie w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w ramach której funkcjonuje biuro turystyczne i pensjonat.

Maciej Mikołajczyk: Nazywam się Maciej Mikołajczyk. Jestem przedsiębiorcą i radnym gminnym obecnej kadencji. Jestem członkiem zarządu Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” i kandydatem na Wójta Gminy Ochotnica Dolna. Prywatnie jestem szczęśliwym mężem i ojcem dwóch córek.
 
 
 
 
 
 
P: Dlaczego zdecydował się Pan wystartować w wyborach? 

S.J.: Uważam się za dobrego menadżera, znam się na turystyce i promocji, potrafię pozyskiwać środki finansowe z Unii Europejskiej. Znam się na sprawach gospodarczych, inwestycyjnych, co pozwala mi na położenie nacisku na rozwój turystyki, dzięki której może polepszyć się zamożność mieszkańców naszej Gminy. Ponadto zadbam o mieszkańców naszej Gminy, którzy borykają się z różnymi problemami losowymi i zdrowotnymi. 
 
M.M.: Po pierwsze, będąc radnym przez cztery lata miałem poczucie, że bije głową w mur w sprawie rozwoju turystyki, promocji gminy, transportu publicznego i jakości wykonania gminnych inwestycji. Dopiero pod koniec kadencji nasza walka przyniosła jakieś efekty. Mam dość bicia głową w mur i zabiegania latami o realizację rzeczy tak oczywistych jak np.  kosze na śmieci. Jest już najwyższy czas na zmiany i chcę je wprowadzić. Po drugie w naszej gminie zorganizowało się środowisko ludzi młodych myślących podobnie jak ja.  Doszło do historycznego zjednoczenia tego środowiska, które wybrało mnie na lidera i jedynego kandydata na Wójta. Podkreślam, że to historyczne wydarzenie, bo rzadko się zdarza, aby kandydat na wójta w imię wspólnego dobra zdecydował się zrezygnować z kandydowania. Mówię tutaj o Tadeuszu Królczyku, który przekazał mi pełne poparcie, a teraz kieruje całą naszą kampanią. Mogę ze spokojnym sercem powiedzieć, że oddając głos na Mikołajczyka głosuje się tak naprawdę na całe środowisko, a nie na pojedynczą osobę.

P: Czy uważa Pan, że rządzenie gminą to trudne zadanie?

S.J.: - Tak jest to zadane trudne, ale przede wszystkim odpowiedzialne. Uważam, że gdybym nie miał ku temu odpowiednich predyspozycji i ogromnego doświadczenia oraz umiejętności słuchania ludzi to nie startowałbym w wyborach.
 
M.M.: Tak, to trudne zadanie. Dlatego do sprawnego rządzenia trzeba mieć ekipę profesjonalistów i dobrych kandydatów na radnych. Gminą nie da się rządzić w pojedynkę, a jeśli ktoś tego próbuje, to z opłakanymi skutkami. Na szczęście mam ekipę fachowców i nawet teraz już na etapie kampanii pokazujemy, że potrafimy ją prowadzić profesjonalnie i uczciwie. Czasami ludzie nas pytają skąd wziął się pomysł na taką kampanię jakiej jeszcze w naszej gminie nie było. Odpowiadam wówczas pytaniem: Ile warta byłaby nasza obietnica, że wypromujemy w przyszłości gminę gdybyśmy sami siebie nie umieli wypromować? Pokazujemy, że jesteśmy profesjonalistami, działamy zespołowo i wychodzimy do ludzi, czego przejawem są liczne spotkania z mieszkańcami. W najbliższy weekend planujemy 5 kolejnych spotkań we wszystkich wioskach. Historia pokazuje, że jakimi metodami ktoś prowadzi kampanię takimi później sprawuje władzę…

P: Co Pana zdaniem powinno się zmienić w gminie Ochotnica Dolna w pierwszej kolejności?

S.J.: - Proszę popatrzeć na Gminę Ochotnica Dolna z punktu widzenia wizerunkowego. Wyremontowane i wybudowane drogi, mosty, gmina skanalizowana w ponad 90 %, odremontowane budynki oświatowe, dobrze wyposażone jednostki OSP, wybudowane nowe boiska sportowe oraz sale gimnastyczne i wiele mógłbym jeszcze przytaczać przykładów dobrej roboty obecnego samorządu na czele z Wójtem Kazimierzem Konopką. Przy tak wysoko postawionej poprzeczce chciałbym kontynuować rozpoczęte inwestycje, w tym ,,Enklawa Aktywnego Wypoczynku w Sercu Gorców…’’, budowę basenu, Ośrodka Zdrowia w Tylmanowej i przebudowę Ośrodka Zdrowia w Ochotnicy Górnej. Rewitalizację centrum Ochotnicy Dolnej, oraz rozpocząć jak najszybciej skuteczną kampanię promocyjną całej Gminy Ochotnica Dolna, dla pokazania jej atrakcyjności turystycznej.
 
M.M.: W pierwszej kolejności trzeba zmienić sposób działania samorządu – to samorząd ma służyć mieszkańcom, a nie mieszkańcy samorządowi. Chcę tworzyć samorząd przyjazny mieszkańcom i turystom. Nie da się rozwijać gminy bez szacunku do każdego człowieka i pełnej współpracy z mieszkańcami. Taka współpraca będzie kluczowa dla pomyślnego zakończenia dużego projektu „Enklawa aktywnego wypoczynku w sercu Gorców”, który spadnie na barki nowego wójta. Równolegle rozpocznę ścisłą współpracę ze wszystkimi organizacjami i klubami sportowymi działającymi na terenie gminy w celu realizacji naszego programu. Te środowiska skupiają najaktywniejszych mieszkańców i ich zaangażowanie jest bezcenne. Wystąpię do rady gminy o powołanie do istnienia młodzieżowej rady gminy, aby włączyć ludzi młodych w budowanie samorządu. Bez zaangażowania ludzi młodych nie można myśleć o przyszłości. Z decyzji bardziej przyziemnych w pierwszej kolejności chciałbym zmienić rozkład jazdy busów i siatkę połączeń, aby busy jeździły wtedy kiedy potrzebują tego mieszkańcy dojeżdżający do pracy i szkół. Kolejną niecierpiącą zwłoki kwestią jest pilnowanie jakości wykonania inwestycji gminnych. To musi ulec radykalnej poprawie.

P: Z czego według Pana gmina może być obecnie dumna?

S.J.: - Przede wszystkim z mieszkańców, którzy bardzo wiele wnoszą w rozwój Gminy. Już ksiądz prof. Józef Tischner doceniał naszych mieszkańców, określając ich jako najbardziej przywiązanych do polskiej i góralskiej tradycji, którą kontynuują Koła Gospodyń Wiejskich, Członkowie Związku Podhalan, członkowie utytułowanej  Orkiestry Dętej OSP w Ochotnicy Dolnej, zespołów regionalnych, np. Zespół ,,Ochotni’’ z Ochotnicy Górnej, Zespół regionalny z Tylmanowej, chóry parafialne z Tylmanowej i Ochotnicy Dolnej,   kluby sportowe, rowerowe, motorowe oraz młodzież szkolna we wszystkich sołectwach gminy. Gdy zostanę wójtem będę wspierał ich działalność.
 
M.M.: To co nas wyróżnia na tle innych gmin, to skala realizacji kanalizacji. Szkoda tylko, że pojawiają się zastrzeżenia do jakość jej wykonania. Drugą sprawą na pewno jest remont szkół, choć zaznaczam są jeszcze szkoły, które wymagają remontu, rozbudowy i dofinansowania. Generalnie można powiedzieć, że na przestrzeni ostatnich lat wybudowano w naszej gminie dużą część infrastruktury, natomiast jakość wykonania tych inwestycji jest niezadowalająca. Dlatego w naszym programie deklarujemy, że chcemy odejść od stosowania zasady najniżej ceny w przetargach, bo w myśl przysłowia „to co tanie to drogie”. Chcemy również zwiększyć kontrolę nad firmami realizującymi inwestycje. 

P: Jakie będą Pana pierwsze kroki jeśli zostanie Pan wójtem, jak gmina będzie wyglądała za 4 lata?

S.J.: - Zadając mi to pytanie, czy Uważa Pani moje dotychczasowe odpowiedzi za niewystarczające?

M.M.: Pierwszym krokiem będzie uzgodnienie z radą gminy realizacji naszego programu wyborczego. Drugim poprawa jakości realizacji inwestycji gminnych i powołanie do istnienia zespołu zajmującego się pozyskiwaniem środków unijnych. Trzecim krokiem będzie zwrócenie się do rady gminy o powołanie wicewójta, bo tak jak powiedziałem gminą nie da się rządzić samemu, a zadań do wykonania jest mnóstwo i to w bardzo krótkim czasie. Nasza gmina ma ostatnie 8 lat szansy na żywiołowy rozwój. Nie stać nas na stracenie tej szansy.

P: Kto zostanie Pana zastępcą?

S.J.: - Czy nie jest to pytanie przedwczesne? Nie mniej, żeby nie unikać nawet tego typu pytania chcę podkreślić, że głównym zadaniem wójta jest takie zarządzanie  Gminą, aby było  ekonomiczne, efektywne i skuteczne.  

M.M.: Jeżeli wygram wybory chcę, aby moim zastępcą został Zbyszek Chlebek z Ochotnicy Dolnej. Współpracujemy razem w zarządzie Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” i ta współpraca układa się bardzo dobrze. Zbyszek jest bardzo doświadczonym pracownikiem samorządowym i ma duży autorytet u ludzi. Mam również nadzieję, że Tadeusz Królczyk uzyska mandat radnego i będzie mógł ubiegać się o przewodniczenie pracom rady gminy. Mówię o tym dlatego, ze jednym z punktów naszego programu jest wprowadzenie zasady równowagi we władzach gminnych, aby żadna z wiosek wchodzących w skład gminy nie dominowała. Jeżeli wybory przebiegną pomyślenie dla nas, to każda wioska będzie miała swoją reprezentację w najwyższych władzach. Uważam, że to jest sprawiedliwe i zapewni równowagę.

P: Jak Pan ocenia swojego kontrkandydata?

S.J.: - Do stanowiska wójta Gminy Ochotnica Dolna startuje jeszcze jeden kandydat. Nie mnie jest oceniać Jego Osobę. Niech to zrobią Wyborcy, do których należy ostateczne słowo. Sprawmy, aby nasz głos przesądził o wyborze osoby kompetentnej, doświadczonej i dobrze służącej całej społeczności lokalnej we wszystkich sołectwach.
 
M.M.: Mam jednego kontrkandydata. Nie lekceważę go i odnoszę się do niego z szacunkiem przynależnym starszym od siebie.

P: Jeśli miałby Pan możliwość zadania pytania swojemu kontrkandydatowi, o co by go Pan zapytał?

S.J.: - Z grzeczności nie będę zadawał żadnego pytania, aby nie utrudniać mu Jego kampanii.
 
M.M.: Miałbym ochotę zadać wiele pytań Panu Stanisławowi Jurkowskiemu… Np. Jaka jest Jego szczegółowa koncepcję rozwoju turystyki w naszej gminie? Jaki jest jego program? Na Jego ulotce wyborczej znajdują się tylko hasła. W związku z tym, że Pan Jurkowski kandyduje już trzeci raz, chciałem zapytać dlaczego uaktywnia się za każdym razem tuż przed wyborami zamiast działać na rzecz społeczności lokalnej cały czas? Wreszcie, dlaczego w tej kampanii nie zaapelował o większy umiar do tej części swoich sympatyków, którzy nieustannie próbuje nas zdyskredytować w oczach wyborców przez rozpowszechnianie insynuacji, kłamstw i oszczerstw na forach internetowych? My zaapelowaliśmy do naszych wyborców o nieuleganie prowokacjom i publikowanie wyważonych opinii. Liczyliśmy na taki sam gest z Jego strony. 

P: Do wyborów idzie Pan z hasłem... Proszę o jego rozwinięcie.

S.J.: -  mam dwa hasła. Pierwsze, to ,,dobry gospodarz’’, ale ważniejsze od tego, to doświadczenie – gospodarność – rozwój. Doświadczenie wynika z mojej dotychczasowej pracy zawodowej uhonorowanej wieloma nagrodami. Między innymi: za całokształt pracy w oświacie otrzymałem  nagrodą Kuratora Oświaty oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Z tytułu pracy w dziedzinie turystyki otrzymałem nagrody w plebiscytach i konkursach turystycznych, w tym między innymi I miejsce w Ogólnopolskim Plebiscycie „Gościnny Próg", czy II miejsce w konkursie agroturystycznym „Zielone Lato", organizowanym przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Ale najważniejszym doświadczeniem, to rokroczna obsługa około kilku tysięcy turystów, dzięki którym promuję naszą Gminę nie tylko w Polsce, ale poza jej granicami. Gospodarność wynika właśnie z moich doświadczeń zawodowych. Przecież praca w oświacie od 30 lat, bycie dyrektorem szkoły od 20 lat i prowadzenie od ponad dwudziestu lat działalności w branży turystycznej i osiąganie w tych działaniach sukcesów, a nie porażek, to doświadczenie. Rozwój wynika z doświadczenia i gospodarności. Bo przecież jako dyrektor szkoły cały czas pracuję na rzecz jej rozwoju. Podobnie pracuję na rozwój turystyki w  gminie. To wszystko świadczy o posiadanych predyspozycjach do kandydowania na stanowisko wójta Gminy Ochotnica Dolna. Mogę odpowiedzialnie powiedzieć, że posiadane doświadczenie pozwoli na gospodarne działania jako wybranego wójta Gminy Ochotnica Dolna, gwarantując  dalszy jej rozwój.
 
M.M.: „Czas na zmiany. Dajmy szansę młodym.” Czas na zmiany oznacza, że dotychczasowa polityka się nie sprawdziła. W gminie zamiera ruch turystyczny a ludzie muszą jeździć za pracą do innych miejscowości. Czas na rozwój turystyki i tworzenie lokalnych miejsc pracy, aby ludzie mogli tu zarabiać i tu mieszkać. Czas na samorząd przyjazny mieszkańcom i turystom. Dajmy szansę młodym oznacza po prostu, że chcemy dostać szansę rządzenia. O nic więcej nie zabiegamy, tylko o szansę na pokazanie tego co potrafimy zrobić.  Jeśli się nie sprawdzimy, to za cztery lata będzie nas można pogonić. Ale uważamy, że młodzi zasługują na swoją szansę.

P: Proszę podać trzy najważniejsze priorytety z Pana programu wyborczego. Dlaczego właśnie takie?
 
S.J.: - Moje priorytety, to gospodarka, edukacja, kultura i sport. To właśnie one gwarantują  dalszy, właściwy rozwój naszej gminy.
 
M.M.: Po pierwsze rozwój turystyki, bo to najbardziej naturalna droga rozwoju naszej gminy i szansa na zarabianie pieniędzy dla wszystkich. Po drugie tworzenie samorządu przyjaznego mieszkańcom poprzez rządy uczciwe, sprawiedliwie i profesjonalne. Po trzecie poprawa nadzoru i jakości wykonywanych na terenie gminy inwestycji.
 
P: Pytanie do Macieja Mikołajczyka: Jest Pan radnym, jakie sukcesy może Pan sobie przypisać? Co udało się Panu wywalczyć dla społeczności  gminy?

M.M.: Jak Pani wie przez cztery lata byłem w opozycji, która nie była liczna w tej radzie. Opozycja niestety jest w mniejszości i nie może zbyt wiele zrobić, ale mimo to mam pewne sukcesy na koncie. Po pierwsze, po wielu bojach udało się wywalczyć poprawę transportu publicznego, czyli po prostu zaczęły wreszcie u nas jeździć busy. Po drugie, po wielu apelach i wnioskach dot. rozwoju turystyki składanych przez Komisję Turystyki, w której działam  gmina przygotowała projekt „Enklawa aktywnego wypoczynku w sercu Gorców, który właśnie teraz jest realizowany i prezentowany również na Państwa portalu. I po trzecie zaczyna przynosić efekty moja walka o poprawę wykonywania inwestycji gminnych i ich nadzoru. Razem z komisją rewizyjną doprowadziłem do napraw gwarancyjnych źle wykonanych inwestycji. Wielka szkoda, że na efekty tych zabiegów trzeba było czekać tyle lat i tyle energii zmarnować na walkę o rzeczy oczywiste.

P: Jak Pan ocenia swoje szanse na wygranie wyborów?

S.J.: - Powtarzam ponownie. Nie mnie oceniać moje szanse. Jest to rola wyborców, głosujących 16 listopada br., a nie przedwyborczych rankingów. Mogę jedynie powiedzieć, że decyzję o kandydowaniu podjąłem odpowiedzialnie i chcę wybory wygrać. 
 
M.M.: Wszystko w rękach wyborców. Wszystko zależy od tego czy mieszkańcy, którzy chcą rzeczywistych zmian pójdą na wybory. Choć Pan Jurkowski jest od początku faworytem tych wyborów, to z dnia na dzień dociera do nas coraz więcej sygnałów, że wyborcy są pod wrażeniem zjednoczenia młodych, współpracy  i profesjonalizmu naszej kampanii. Także przedstawiony przez nas konkretny program wyborczy, tworzący spójną całość z przedstawioną koncepcją rozwoju turystyki dodaje  nam wielu zwolenników. Ponoć nawet zagorzali zwolennicy mojego konkurenta nieoficjalnie przyznają, że nasza kampania robi bardzo dobre wrażenie.

P: Dlaczego wyborca powinien oddać swój głos właśnie na Pana?

S.J.: - Dlatego, że jestem odpowiedzialny, doświadczony i gospodarny. Posiadam predyspozycje do  wspólnego działania oraz do sprawnego zarządzania. Będę działał dla dobra Naszej Małej Ojczyzny. Dlatego też mój Komitet nazywa się RAZEM DLA ROZWOJU GMINY OCHOTNICA DOLNA. 

M.M.: Bo nie jestem kotem w worku, tylko sprawdzonym samorządowcem. Przez cztery lata pracy w samorządzie udowodniłem, że jestem człowiekiem niezależnym,  spoza układów i sprawiedliwie działałem na rzecz każdego sołectwa. Jako przedsiębiorca mam doświadczenie w zarządzaniu a co najważniejsze mam zespół profesjonalnych współpracowników i dobrych kandydatów na radnych - młodych, pełnych energii i pomysłów, co widać w naszej kampanii. Mam szczegółowo opracowany  program rozwoju turystyki i poprawy sytuacji w naszej gminie. Unikam ogólników i frazesów. Składam konkretne propozycje, z których będzie mnie można rozliczyć.
Autor: Oprac. red.
Zdjęcia: Arch. kandydatów
Dodaj do:


Ostatnie komentarze

hahah :D2014.11.12 23:11
Do sympatyków P. Jurkowskiego, którzy uczepili się literówki na stronach internetowych młodych kandydatów. Jeśli tylko tyle macie do zarzucenia kampanii w wykonaniu młodych, to znaczy że jest ona superprofesjonalna.
mieszkaniec2014.11.12 21:11
Najlepiej dla Jurkowskiego żeby wszyscy mądrzejsi wyjechali z naszej miejscowości. A tu oni wrócili do siebie, są wykształceni, mówią biegle kilkoma językami i okazuje się że są przeszkodą w naszej gminie (co za absurd) Stali się konkurentami w jego polityce. A lepiej przecież starszych ludzi nagabywać w domu i zapraszać natrętnie do pensjonatów i wcisnąć im jakieś rondelki niepotrzebne albo kołderkę za tysiące i biznesik się kręci. A młodzi z konkretnym programem działania to zagrożenie dla niego. Najlepiej niszczyć krytykować wyśmiewać ile się da i gdzie popadnie. Ich plakaty to nie śmieci panie dziadku z układku!
Rozsądek2014.11.12 21:11
Jestem święcie przekonany, że w wyborach zwycięży zdrowy rozsądek. Mieszkańcy gminy Ochotnica dobrze wiedzą na kogo zagłosować. Nam potrzeba ludzi z inicjatywą a nie tylko administratorów ciągnących tylko pod siebie. Mam pewność, że dni kliki są policzone!!!
do swój2014.11.12 19:11
Największą kasę wziął inny radny tak na marginesie. A Wójt weźmie 150 tyś zł samej odprawy i tu wszystko ok.
do swój2014.11.12 19:11
A radny Piszczek też był w tej samej komisji ,czy to nie dziwi ,że takie wpisy się pojawiają tylko wobec Mikołajczyka.
rodak2014.11.12 18:11
Piszesz: Będzie rządził Mikołajczyk, to dobrze. Będzie rządził Królczyk, to też dobrze. Będą rządzić razem, to bardzo dobrze! Najważniejsze, że pokazują że gadają jednym glosem i te samo a czy gada Mikołajczyk czy Królczyk dla mnie bez roznicy . A co ty będziesz miał za to, że aż tak się produkujesz? Szanuj innych! Jest demokracja!
swoj2014.11.12 16:11
Szczególnie, że Mikołajczyk "spolecznie" wypracował najlepszy wynik w historii Gminy jeśli chodzi o posiedzenia komisji i zabrał największą kase, to jest społeczna praca, naciagnąć kasę Gminna ile sie da
do głos ze wsi2014.11.12 16:11
Wszyscy pochodzimy ze wsi: Ochotnicy i Tylmanowej, ale to nie zwalnia nas z uczciwego myślenia, działania i mówienia. Twój wpis jest przykładem nieuczciwego bełkotu przedwyborczego. Piszesz jakbyś w ogóle nie słuchał o czym mówi Królczyk i Mikołajczyk. A oni mówią, że można uczciwie i mądrze, rozmawiając z ludźmi rządzić gminą; że da się zatroszczyć o autobusy, turystykę. A to, że są biznesmenami świadczy o tym, że to potrafią robic. Potrafili mimo młodego wieku stworzyć dobrze prosperujące firmy Umieją współpracować z ludźmi i te doświadczenia wykorzystać w zarządzaniu gminą dla dobra mieszkańców. A propos padania na kolana. Padnij na kolana i poproś P. Boga o rozum! Bo można pochodzić ze wsi, ale nie musi się być wieśniakiem!
swoj2014.11.12 15:11
Szczególnie, że Mikołajczyk "spolecznie" wypracował najlepszy wynik w historii Gminy jeśli chodzi o posiedzenia komisji i zabrał największą kase, to jest społeczna praca, naciagnąć kasę Gminna ile sie da
do znajomy2014.11.12 15:11
I tym razem z uporem maniaka powtarzasz kłamstwa na temat Mikołajczyka i Królczyka. Dodanie do tych kłamstw "moim zdaniem" w niczym nie uwiarygadnia twoich twierdzeń. Wskazuje tylko na twoją patologiczną skłonnośc do obrażania ludzi, którym nie możesz niczego zarzucić. Mikołajczyk i Królczyk to młodzi, profesjonalni, uczciwi przedsiębiorcy i działacze społeczni. Dlatego są b. dobrymi kandydatami na wójta gminy Ochotnica i radnego. Będę na nich głosował!!! A czy Jurkowski posiada te wszystkie cechy...? Niech ocenią wyborcy!

reklama

WYBORCA2014.11.12 14:11
wyborcy2014.11.12 13:11 W odpowiedzi - nie strasz nikogo!!! Ej nie strasz!!!! Widze, że "zwolennicy" P. Jurkowskiego nie mają argumentów merytorycznych. Sprawdzałem, jest błąd, ale widzialem tez plakaty P. Jurkowskiego, dyrektora szkoły który na swoim plakacie pisał o przejżystej polityce finansowej, ten temat juz był poruszany gdzieś poniżej. Jesli wychodzi się od takich argymentów no to co zrobić. licze na rozsądnośc wyborców. Wszystko juz niedlugo się wyjaśni i osoby/a piszące/a poniżej bedą/dzie bezrobotni/a
do rozsndnego2014.11.12 14:11
Będzie rządził Mikołajczyk, to dobrze. Będzie rządził Królczyk, to też dobrze. Będą rządzić razem, to bardzo dobrze! Najważniejsze, że pokazują że gadają jednym glosem i te samo a czy gada Mikołajczyk czy Królczyk dla mnie bez roznicy
młoda2014.11.12 13:11
Ja tam będę głosować na Mikołajczyka. Kandydat dziadek i ta cała jego klika jakoś do mnie nie przemawiają... Do tego jak się czyta o "osiągnięciach" kandydata dziadka to się włos na głowie jeży i człowiek się zastanawia co ten człowiek jeszcze robi na swoim dotychczasowym stanowisku. Może czas już iść na emeryturę a nie na wójta??? ;p
znajomy2014.11.12 13:11
argumentów to nie mają Panowie Królczyk i Mikołajczyk, którzy wymyślili taką bajkę w tym swoim programie i mówią, że potrzebują na to minimum 2 kadencje. Panowie kadencja trwa 4 lata i na 4 lata jest program. Wasz kandydat na radnego nawet nie raczył zerknąć na stronę gdzie go promujecie, ciekawe czy czytał w ogóle program. Ale jak Pan Królczyk mówi najpierw, że jest właścicielem firm a później zmienia na to że jest współwłaścicielem to ciekawe kim okaże się po wyborach. Moim zdaniem są to obiboki /Pan Tadziu i Maciu/ /szukający lepszego źródła dochodu bo w ich prywatnych działalnościach to kiepsko z groszem NIE zagłosuje na Was
wyborcy2014.11.12 13:11
Widze, że "zwolennicy" P. Jurkowskiego nie mają argumentów merytorycznych. Sprawdzałem, jest błąd, ale widzialem tez plakaty P. Jurkowskiego, dyrektora szkoły który na swoim plakacie pisał o przejżystej polityce finansowej, ten temat juz był poruszany gdzieś poniżej. Jesli wychodzi się od takich argymentów no to co zrobić. licze na rozsądnośc wyborców. Wszystko juz niedlugo się wyjaśni i osoby/a piszące/a poniżej bedą/dzie bezrobotni/a
ale news2014.11.12 12:11
faktycznie jest błąd w nazwisku kandydata na radnego, zamiast Faltyn jest Pan Flatyn i całą kampanie z tym błędem jadą. Minus dla Pana Królczyka. Taki ten ich profesjonalizm
mieszkaniec2014.11.12 11:11
Jurkowski GÓRĄ!! Niech się Pan nie poddaje!!!
Wyborca2014.11.12 11:11
Wyborca2014.11.12 10:11 Najwyższa pora powiedzieć, że przez cały ten czas kampanii mieliście błąd w nazwisku swojego radnego na Waszej stronie www. Zamiast Stanisław Faltyn jest Stanisław Flatyn.... O czym to świadczy? O tym, że każdy może popełnić błąd a w waszym przypadku świadczy to o tym, że nikt Waszej strony nie czytał nawet sam kandydat Faltyn. Żołądkujecie się, obrażacie Pana Jurkowskiego, dlaczego? Czy dlatego, że na argumenty nie macie żadnych szans?? Co zrobił Pan Mikołajczyk przez 4 lata oprócz tego, że bił głową w mur i nie jest kotem. Każdy się z Was śmieje
rozsądny2014.11.12 11:11
Mieszkańcy zdecydują kto będzie rządził. Czytajcie ulotki ze zrozumieniem!!!!!
wtopa wizerunkowa2014.11.12 11:11
cala kampanie mają na stronie pomylone nazwisko zamiast Faltyn jest FLATYN ale nikt i tak tym sie nie interesuje nawet kandydat na radnego tam nie zagląda. Wszyscy śmieją się z Waz i boki zrywają. Wygra Jurkowski głosuję ja i cała moja rodzina za nim
1, 2, 3, 4, 5, 6

reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij