Jakub Jamróz i Helena Ostrowska odpowiadają na pytania

Fot. Arch. kandydatów 2014.11.09 14:17 / news / czytano 6277 / opinie 11

Poniżej kolejny z cyklu wywiadów z kandydatami na wójta. Tym razem rozmawiamy z konkurentami Pawła Dziubana Wójta Gminy Łapsze Niżne.

Pieninyinfo.pl: Proszę krótko przedstawić siebie wyborcom.
Jakub Jamróz: Mam 30 lat, jestem żonaty, wspólnie z żoną wychowujemy trójkę wspaniałych córek (Anię, Madzię i Asię). Pracuję w ZEW Niedzica S.A. na stanowisku Sp. ds. Administracji oraz jestem kierownikiem projektu energetycznego „PROSUMENT” – związanego z wytwarzaniem energii odnawialnej w tzw. mikroinstalacjach. Od wielu lat z powodzeniem prowadzę działalność gospodarczą. Jestem człowiekiem pracowitym, pogodnym, wesołym i z racji pełnionych obowiązków, a także prowadzenia działalności gospodarczej - mocno stąpającym po ziemi realistą. 
 

Helena Ostrowska: Moja decyzja o starcie w wyborach podyktowana jest chęcią zmiany postrzegania samorządu terytorialnego jako czegoś wrogiego, obcego co kojarzy się z opresyjnością. Uważam, że to my wszyscy tworzymy te wspólnotę i nam wszystkim powinno zależeć, żeby prawo tu stanowione było przyjazne i wychodziło naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.
 
 
 

P: Dlaczego zdecydowała się Pani/Pan wystartować w wyborach?
J.J.: W ostatnich 4 latach, jako radny gminny miałem łatwiejszy niż Mieszkańcy dostęp do wielu informacji. Dało mi to wiedzę i świadomość, że trochę podobnie jak ma to miejsce w ogólnej sytuacji w naszym kraju, kreowany przez władze obraz sytuacji nie zawsze jest obrazem rzeczywistym. Do tego jednak jeszcze nawiążę w dalszej części wywiadu. Podczas ostatniej kadencji zrealizowałem dziesiątki działań samorządowych – m. in. złożyłem do obecnego Wójta ponad 30 interpelacji w sprawach ważnych dla gminy i Mieszkańców – wierząc, że osoby do których kieruję moje wnioski, jako że stanowią władzę gminy Łapsze Niżne, pochylą się nad rozwiązaniem wskazanych problemów. Niestety, nie na każdą interpelację otrzymałem odpowiedź. Było to dla mnie o tyle zaskakujące, że poruszane w nich sprawy były naprawdę bardzo istotne. Jako osoba nie znosząca poczucia bezsilności, postanowiłem  pokonać brak dialogu w sposób najbardziej radykalny i po dwóch kadencjach obecnego Wójta zaproponowałem Mieszkańcom gminy Łapsze Niżne zmianę na tym stanowisku, poprzez  zgłoszenie swojej kandydatury. 
Niepokoi mnie to, że sporo rozwiązań dla Mieszkańców władze gminne podejmowały w sposób odgórny, a jak ktoś się temu sprzeciwił (np. reprezentujący Mieszkańców Radny) to był stawiany „na cenzurowanym”.

Uściślając nieprawidłowości, wobec których nie mogę pozostać obojętny, przybliżę najważniejsze z nich:
- nieprzemyślane i nie konsultowane działania inwestycyjne i logistyczne (m. in. brak przygotowania infrastruktury np. hydranty, kanalizacja przed ułożeniem asfaltów),
- zaniedbania w obszarze sportu, turystyki i rynku pracy 
- zaniedbania i oszczędności w oświacie
- rosnące ceny mediów (woda, ścieki, śmieci są już tak wysokie, że pomimo XXI wieku ich ogromny udział w domowym budżecie wskazuje, że są to dobra niemal luksusowe),
- słaba współpraca z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami.

H.O.: Uważam, że z racji mojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego /28 lat pracy w urzędzie gminy/, moim przyjaznym nastawieniem do ludzi, chęcią niesienia pomocy jestem w stanie sprostać oczekiwaniom mieszkańców i temu wyzwaniu. Przy wydatnej pomocy moich koleżanek i kolegów z urzędu gminy, radnych i mieszkańców.

P: Czy uważa Pani/Pan, że rządzenie gminą to trudne zadanie?
J.J.: Dla wielu obserwatorów bycie Wójtem wydaje się być niczym trudnym. Jednak dla mnie bycie Wójtem oznacza tylko i wyłącznie bycie bardzo dobrym Wójtem, tzn. takim, który patrzy nie tylko w tegoroczny budżet ale kilka i kilkanaście lat do przodu ( w tym również w obszarze edukacji, lub np. kosztów eksploatacji źródeł ogrzewania). Bycie Wójtem jest niezwykle absorbującym zajęciem (praca właściwie 7 dni w tygodniu i absolutnie nie kończąca się o godzinie 16:00 razem z zamknięciem drzwi do gabinetu). Jeżeli pracujący poza gminą Mieszkaniec chce porozmawiać z Wójtem to czasem jedynym dostępnym  terminem może być np. sobotnie popołudnie. Zatem kierowanie gminą (czy rządzenie, jak to Pani redaktor nazywa) to niezwykle odpowiedzialne zadanie, jednak posiadając doświadczenie zawodowe (również w zarządzaniu kapitałem ludzkim) i biznesowe, z pewnością sobie z tym poradzę. Nie zmarnowałem 4 lat bycia radnym. Przygotowując się do objęcia stanowiska Wójta, w ostatnim roku sporo podróżowałem, przyglądałem się najlepiej zarządzanym gminom w kraju, ale również poza jego granicą. Z pełnym przekonaniem mogę zapewnić Mieszkańców - mamy w gminie Łapsze Niżne naprawdę bardzo wiele rzeczy do zrobienia i jestem do tego bardzo dobrze przygotowany.

H.O.:  Termin rządzenie ma dla mnie negatywne konotacje. SŁUŻBA - to jest odpowiedni termin. Wójt, cały aparat gminy powinien służyć. Powinien być do dyspozycji mieszkańców 24 godziny na dobę. To jest mój priorytet. Chciałabym by urząd gminy był przyjazny mieszkańcom, wsłuchany w ich problemy, empatyczny.

P: Co Pani/Pana zdaniem powinno się zmienić w gminie Łapsze Niżne w pierwszej kolejności?
J.J.: Przede wszystkim chciałbym aby gmina Łapsze Niżne była gminą dialogu na wszystkich płaszczyznach. Mieszkańcy muszą mieć poczucie, że ich głos jest ważny i mają możliwość skutecznego komunikowania się z zatrudnionym przez nich Wójtem (tak – tak to traktuję, bo w dniu 16 listopada mieszkańcy zadecydują kogo zatrudnią na stanowisku Wójta). Ten obszar (dialogu z mieszkańcami) zostanie naprawiony jeszcze w roku 2014. Następnie przystąpię do wdrażania harmonogramu działań wspierających (w tym oświata, w której nasza gmina wypada na tle województwa bardzo słabo). Statystyki Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie podają dane stawiające naszą gminę na 128 miejscu na 182 gminy w Małopolsce (wyniki ze sprawdzianu  po VI klasie szkoły podstawowej – rok 2014). Chyba nie tylko rodzic, ale każdy Mieszkaniec gminy odczuwa, że jest to wyjątkowo niepokojąca sytuacja. Powołam z Dyrektorów i pedagogów grupę, która w ciągu 2-3 miesięcy przedstawi program naprawczy tej sytuacji (szczegółowy plan działania na najbliższe 4 lata).
Oprócz działań – nazwijmy je strategicznych chciałbym przeanalizować i wyjaśnić kilka istotnych wątpliwości jak np. skonstruowany mechanizm zasilania lokalnych kotłowni bardzo drogim pelletem (zawartość energii w pellecie wynosi ok. 16-19 GJ/tonę, co oznacza że przy zakupie pelletu w cenie aż 1050 złotych/tonę (cena z rozstrzygnięcia przetargu – po szczegółowe materiały zapraszam na stronę www.JakubJamroz.pl), koszt 1 GJ wynosi aż 57 złotych/GJ, co po uwzględnieniu sprawności pieca prowadzi do ceny 1 GJ na zasilaniu układu ogrzewania zbliżonej do 67 złotych/GJ (blisko 3 razy więcej niż z pompy ciepła tj. 20-30 złotych /GJ). Rozwiązanie to zatem naprawdę nie należy do najbardziej optymalnych. Różnica w kosztach eksploatacji zestawu pomp ciepła i zestawu kotłowni w obiektach gminy Łapsze Niżne (dla których prowadzona jest dostawa pelletu) daje podczas całego okresu żywotności układu kwotę ok. 6-7 mln złotych na korzyść pomp ciepła. Nie zamierzam jednak tego teraz zmieniać (kotłownie na pellet już mamy). Zamierzam natomiast możliwie szybko przeciąć ten dziwny łańcuch korzyści związanych z dostawą tak drogiego pelletu (w całości spoza naszej gminy). Środki posiadane przez naszą gminę powinny być w możliwie dużej części wydatkowane na terenie naszej gminy (z informacji zamieszczonych w rozstrzygnięciu przetargu wynika, że roczne koszty zakupu pelletu przez gminę Łapsze Niżne wynoszą 499 tys. złotych (przetarg na dostawę w roku 2014). Spora część tej kwoty mogłaby pozostać w gminie Łapsze Niżne – dlatego w porozumieniu z lokalnymi przedsiębiorcami zbudujemy linię do produkcji pelletu (sama gmina potrzebuje dla swoich kotłowni od 346 do 475 ton rocznie).

H.O.: W pierwszej kolejności nastawienie do obywatela /obywatel to nie intruz/. Obecny włodarz za sprawą swoich cech osobistych odstraszał. Jego poprzednicy byli osobami sympatycznymi, dobrze przygotowanymi do współpracy z mieszkańcami - dotkliwą bolączką mieszkańców jest transport publiczny. Problem dojazdu do Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych, centrów handlowych czy do najbliższego miasta. - należy zwielokrotnić wysiłki i pomóc w zakresie pozyskiwania dotacji i wszelkiej pomocy unijnej, w zakresie tworzenia miejsc pracy, samozatrudnienia.

P: Z czego według Pani/Pana gmina może być obecnie dumna? 
J.J.: Na pewno piękna lokalizacja, bogactwo kulturowe i architektoniczne, no i przepiękny Zbiornik Czorsztyński. Nie znam innego miejsca w Polsce, w którym płynąc żaglówką można podziwiać dwa zamki i piękne góry (u nas Tatry), oraz wyrastające wprost z wody niesamowite skały rezerwatu „Zielone Skałki”. Gmina może też być dumna z tego, że to właśnie na jej terenie zlokalizowany jest Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. Tak potężny podmiot, działający w branży energetycznej daje naszej gminie ogromne szanse. Wg. mnie, ale też wg wielu Mieszkańców nadal szanse te nie są wykorzystywane. W naszym kraju gminy na terenie których zlokalizowane są podmioty gospodarcze związane z energetyką, są to gminy w szalenie uprzywilejowanych pozycjach (m. in. ze względu na wysokie wpływy z podatków).
Możemy też być dumni z mieszkańców, którzy dbają o dziedzictwo kulturowe, ale też o estetykę gminy. Podróżując po Polsce widziałem, że w wielu gminach mieszkańcy nie przywiązują znaczącej uwagi do estetyki swojego obejścia i budynku w którym mieszkają. Dobrze, że dla Mieszkańców naszej gminy estetyka nie jest bez znaczenia. Domy są ładne, zadbane, obejścia uporządkowane.

H.O.: Gmina jest bogata energią jej mieszkańców, ich zaradnością i przedsiębiorczością. A zadaniem gminy jako organu jest te działania wspierać, nie przeszkadzać, tworząc przyjazne prawo, stosując ulgi i ułatwienia.

P: Jakie będą Pani/Pana pierwsze kroki jeśli zostanie Pani/Pan wójtem, jak gmina będzie wyglądała za 4 lata?
J.J.: Moja propozycja to 7 dużych kroków dla gminy Łapsze Niżne, począwszy od usprawnienia i zwiększenia transparentności działania Urzędu, przez poprawę sytuacji w oświacie i uruchomienie inkubatora przedsiębiorczości, po nowoczesne technologie w oparciu o środki unijne. Ten program od pierwszych dni będę konsekwentnie realizował. Przede wszystkim jednak musimy zintensyfikować działania w obszarze rozwoju turystyki i rynku pracy. Tutaj jest najwięcej do zrobienia. Jako ciekawostkę podam fakt, że w ostatnich dniach zwrócił się do mnie młody człowiek po poradę z zakresu uruchomienia własnej działalności. Było to dla mnie o tyle miłe i zaskakujące, że zapoznając się z moim programem nie czekał aż zostanę Wójtem. Rozmawialiśmy prawie trzy godziny i zarówno ten młody człowiek jak i ja byliśmy bardzo zbudowani tym spotkaniem. Mój gość - dlatego, że ktoś mu chce pomóc, a ja - bo widzę że mamy na terenie gminy młodych przedsiębiorczych ludzi, którym wystarczy pomoc i zaczną działać przynosząc korzyści sobie, swoim rodzinom i całej gminie Łapsze Niżne.

Obecnie funkcjonuje na mojej stronie (www.jakubjamroz.pl) ankieta dzięki której Mieszkańcy mają możliwość przekazania swoich wniosków i uwag zupełnie anonimowo. Dzięki temu narzędziu już wiem, że Mieszkańcy widzą np. potrzebę zatrudnienia jeszcze jednego pediatry. Takich problemów,  jak się okazuje jest bardzo dużo i będę je sukcesywnie rozwiązywał od pierwszych dni objęcia przeze mnie urzędu. 

Wiem, że Gmina Łapsze Niżne za kilka lat będzie nowoczesną gminą, z szybkim Internetem dającym ogromne możliwości edukacyjne i biznesowe oraz z nowoczesnymi technologiami,  dającymi korzyści Mieszkańcom w postaci znaczących oszczędności w obszarze mediów. Już wkrótce może to być gmina, w której dzieci i młodzież będą mieć  bogatą ofertę aktywnych zajęć sportowych, muzycznych i edukacyjnych, a obiekty sportowe będą intensywnie eksploatowane. To gmina która pozyskując środki zewnętrzne na inwestycje przeanalizowane, skonsultowane które będą przede wszystkim przynosiły wymierne, długoletnie korzyści jej Mieszkańcom.

Gmina Łapsze Niżne za 4 lata - to gmina, która będzie prawdziwym liderem województwa małopolskiego. Wspominam o tym bo mówi się nam, że gmina Łapsze Niżne jest „liderem w pozyskiwaniu środków unijnych”, podczas gdy oficjalne statystyki (i tu znowu po szczegółowe informacje odsyłam do mojej strony internetowej) mówią, że wśród gmin województwa małopolskiego zajmujemy w rankingach miejsce na granicy lub poza pierwszą pięćdziesiątką, w zależności od tego czy ranking dotyczy kategorii „ogólna wysokość pozyskanych środków”, czy kategorii „wysokość pozyskanych środków w przeliczeniu na jednego Mieszkańca gminy”. Tak nie może być ! To musi się zmienić i Mieszkańcy powinni o tym zadecydować w dniu 16 listopada 2014 roku.

H.O.: Chciałabym, żeby mieszkańcom się tu dobrze żyło. Żeby czuli, że jest to ich miejsce na ziemi. Ich mała Ojczyzna. A urząd pracował nad tym by przyciągnąć inwestorów, którzy będą chcieli tu inwestować, dając zatrudnienie miejscowej ludności. Żeby młodzież właśnie tu rozwijała swój młodzieńczy potencjał. A urząd był miejscem gdzie znajdą pomoc i radę.

P: Kto zostanie Pani/Pana zastępcą?
J.J.: Na dzień dzisiejszy uważam, że stanowisko zastępcy Wójta jest zbędnym wydatkiem. Ogólnie stanowisko to bardzo często kojarzone jest ze spłacaniem przez Wójta długu wdzięczności wobec osób które mu pomogły w objęciu stanowiska. Ja nie mam takich zobowiązań. Nasza gmina nadal jest gminą o skromnym budżecie! Być może kiedyś będzie potrzeba zatrudnienia zastępcy Wójta, ale wyobrażam sobie to dopiero w okolicznościach bardzo znaczącego wzrostu przychodów gminnego budżetu i realizacji znacznie większej ilości inwestycji niż ma to miejsce obecnie. 

H.O.: Na pewno wzorem obecnego wójta nie dam "wspaniałomyślnie" w pierwszej kolejności zatrudnienia osobom spoza gminy Łapsze Niżne. Podczas gdy miejscowi bezskutecznie poszukują pracy poza miejscem zamieszkania. Tu powinien obowiązywać lokalny patriotyzm. Ludzi z wykształceniem i odpowiednim wykształceniem na terenie gminy nie brakuje. A o personaliach to po ewentualnym zwycięstwie.

P: Jak Pani/Pan ocenia swoich kontrkandydatów? 
J.J.: Podchodzę do nich z dużym szacunkiem jak z resztą do każdego człowieka. Owszem krytykuję działania obecnego Wójta, ale nie krytykuję go jako osoby. Po prostu oceniając ostanie 8 lat uważam, że dla dobra naszej gminy nadszedł czas zmiany na stanowisku Wójta. W praktyce wiele funkcji ma ustawowy zakaz ubiegania się o trzecią kadencję (np. funkcja Prezydenta w wielu krajach). Nie wzięło się to z chęci robienia Prezydentom na złość, ale z tego , że po kilku latach pełnienia tej samej funkcji wydajność zapewne spada i potrzebne jest nowe świeże podejście do spraw właściwych dla danego stanowiska. Inny punkt widzenia pozwala rozwiązać sprawy pozornie nierozwiązywalne.

Pani Helena Ostrowska jako były pracownik gminy Łapsze Niżne ma całkiem duże uznanie wśród Mieszkańców, trzeba przecież pamiętać, że w ostatnich wyborach na stanowisko Wójta gminy Łapsze Niżne wynik był niemal remisowy – z lekkim wskazaniem na Pana Pawła. 

Taka jest moja ocena, ale przyznam, że jestem bardzo ciekaw oceny Mieszkańców, dlatego dzień 17 listopada będzie dla nas wszystkich tak wyczekiwanym poniedziałkiem.

H.O.: Uważam, że dwie kadencje to wystarczająco długi czas, żeby zrealizować swoją wizję i strategie działania gminy. Z jakim skutkiem to zostawiam ocenie wyborców. Mnie osobiście bardzo razi arogancja i bufonada obecnego wójta.
 
Natomiast drugi kontrkandydat Jakub Jamróz, połknął bakcyla samorządności, gdy wszedł do Rady Gminy w poprzednich wyborach z mojej listy. Jest pełen entuzjazmu, z pasja, dobrze przygotowany, otwarty. Widzę go w przyszłości jako dobrego samorządowca i życzę mu wielu sukcesów.

P: Do wyborów idzie Pani/Pan z hasłem... Proszę o jego rozwinięcie.
J.J.: „Bliżej Ludzi”- te dwa wyrazy to skrót mojego głównego nurtu programu.  Jeśli wygram wybory, to zmieni się podejście do mieszkańców i styl zarządzania naszą gminą. Zamierzam wprowadzić budżet obywatelski - do którego każdy mieszkaniec będzie mógł zgłosić swój pomysł. Później te pomysły będą poddawane konsultacji z mieszkańcami. Prawo obowiązujące w naszym kraju daje mieszkańcom gmin szereg możliwości: m.in. konsultacji społecznych, podejmowania inicjatyw lokalnych, dysponowania budżetem obywatelskim, czy projektowania uchwał. TAK - jako mieszkańcy gminy mamy na to wszystko wpływ! Jeśli komuś wydaje się to niemożliwe to znaczy, że ostatnie 8 lat wywarło zbyt duży i niekorzystny wpływ na pojmowanie przez niego samorządności i praw Mieszkańców gminy.
 
H.O.: Do wyborów idę z hasłem: Służyć - nie rządzić!!! 

P: Proszę podać trzy najważniejsze priorytety z Pana programu wyborczego. Dlaczego właśnie takie?
J.J.: 1. Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy – tj. transparentne działania władzy (w tym publikacja wyników głosowań radnych oraz wideo rejestracja posiedzeń Rady Gminy) i uruchomienie w Urzędzie Gminy Inkubatora przedsiębiorczości - Młodzi ludzie pracujący poza granicami naszego kraju dysponują kapitałem, który mogliby zainwestować w naszej gminie otwierając działalność gospodarczą i dając zatrudnienie innym. Nie mając jednak perspektyw decydują się na powrót za granicę, opóźniając tym samym założenie rodziny, albo przez wiele lat pozostają w rozłące z najbliższymi. 

2. Nowoczesna edukacja - wydawałoby się - stosunkowo prosty obszar działania, a mamy w nim tak wiele zaległości. 

3. Nadrobienie zaległości w rozwoju turystyki i rekreacji - Nie będę po raz kolejny porównywał nas do innych okolicznych gmin, które w ostatnich ośmiu latach mocno się rozwinęły pod względem turystycznym. Z pewnością mamy kogo gonić choć biorąc pod uwagę uwarunkowania w naszej gminie to inni powinni dzisiaj gonić nas. Potencjał turystyczny naszej gminy jest ogromny, ale zbyt słabo jak dotychczas wykorzystany.

H.O.: Najważniejsze priorytety:
- zmiana wizerunku gminy - urząd dla Obywatela,
- rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej i rekreacyjno-sportowej,
- kontynuowanie pozyskiwania pomocy unijnej dla gminy i jej mieszkańców jako element przeciwdziałania rosnącemu bezrobociu.

P: Ma pan 30 lat. Może się Pan pochwalić już sporym doświadczeniem w pracy samorządowej?
J.J.: Funkcjonowanie samorządu jest mi znane od wielu lat, w tym od 4 lat jestem b. aktywnym Radnym gminy Łapsze Niżne, który złożył już około 30 interpelacji dbając o to aby głos Mieszkańca był dobrze słyszany. Właśnie oczekuję na odpowiedź na jedną z moich ciekawszych interpelacji (złożoną w dniu 21 października 2014 roku a dotyczącą warunków na jakich był sprzedawany majątek gminy, oraz stanu i tempa zadłużania gminy). Z tekstem tej interpelacji można zapoznać się na wspominanej już powyżej mojej stronie internetowej. Jak tylko uzyskam odpowiedź to niezwłocznie przedstawię ją mieszkańcom (najprawdopodobniej opublikuję ją na mojej stronie internetowej). Jak wcześniej wspomniałem, nie zmarnowałem ostatnich 4 lat. Ta praca na początku musiała być oczywiście dużo bardziej intensywna i musiałem jej poświęcać znacznie więcej czasu, aby wszystkiego się nauczyć. Teraz poruszam się w tym obszarze bardzo sprawnie. Cztery lata to kawał czasu. 

P: Jest Pan radnym, jakie sukcesy może Pan sobie przypisać? Co udało się Panu wywalczyć dla społeczności  gminy?
J.J.: Za osobisty sukces mogę uznać to, że w trakcie budowy ronda w Niedzicy wynikło wiele zmian projektowych i robót dodatkowych, na skutek mojej interwencji zostały wykonane. 

Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że walczyłem o wiele spraw i próbowałem przekonywać władze do moich argumentów, czego dowodem są wspomniane powyżej pisemne interpelacje. Najistotniejsze z nich dotyczyły sfery budżetów domowych mieszkańców, a więc wysokości stawki za śmieci, opłat za ścieki, wodę, itp. Nie mniej ważne były też interpelacje dotyczące zakupu aparatu USG do ośrodka zdrowia, czy sprzedaży budynku banku w Niedzicy. Niewątpliwym sukcesem jest przeprowadzona na mojej stronie ankieta, która niezależnie od tego kto wygra wybory pozwoli nowej władzy gminnej poznać potrzeby szerokiego grona mieszkańców. Stanie się tak ponieważ we wstępie do ankiety zobowiązałem się, że raport z ankiety trafi w ręce osoby, która wygra wybory. Ankietę można nadal wypełniać (jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, ponieważ jest zabezpieczona możliwością jednokrotnego wypełnienia z danego komputera).

P: Jak Pani/Pan ocenia swoje szanse na wygranie wyborów?
J.J.: Docierają do mnie bardzo pozytywne głosy mieszkańców. Są to „prognozy”, że powinienem otrzymać bardzo dużo głosów bo mój program działania (podkreślam – nie obietnic a działania, nie eksperymentów, a sprawdzonych rozwiązań, które z powodzeniem funkcjonują w innych gminach naszego kraju ale i poza nim.) jest pakietem bardzo oczekiwanych przez Mieszkańców gminy rozwiązań .

Zobaczymy co przyniesie 16 listopada, przyznam, że zwycięstwo w pierwszej turze byłoby dla mnie bardzo silnym sygnałem od mieszkańców, że są gotowi na szybki rozwój gminy. Przyjmę jednak z pokorą każdy wynik. Moim konkurentom życzę aby kampania była do końca merytoryczna, bez prób brutalnej dyskredytacji (jak np. wobec mnie zarzucano zbyt młody wiek) lub niszczenia plakatów (co również miało już miejsce, ale podjęte kroki skutecznie powstrzymały „aktywistów” przed dalszym niszczeniem). Pokażmy wszyscy, że jesteśmy dojrzałą społecznością, która nie akceptuje takich działań, a wręcz zdecydowanie negatywnie na nie reaguje.

Przeprowadzone przez lokalny portal internetowy dwa sondaże – pokazały (co prawda na wąskiej grupie mieszkańców naszej gminy – bo zawężonej do internautów), że mój program spotkał się z bardzo dużym  uznaniem. Ostatnie sondaże są tak optymistyczne (w pierwszym otrzymałem „tylko” 47% głosów, ale po publikacji mojego programu, spotu wyborczego i pracy z Mieszkańcami – wynik drugie sondażu to aż 92% głosów na moją kandydaturę – które oczywiście przyjmuję z rezerwą właściwą dla tego typu badania). Podchodząc do sprawy z rezerwą muszę przyznać, że nawet jak błąd badania wynosi 40 punktów procentowych to i tak w poniedziałek 17 listopada 2014 roku gmina Łapsze Niżne stanie na właściwej drodze do szybkiego rozwoju, poprawy edukacji i wzrostu poszanowania dla jej mieszkańców.

H.O.: W poprzednich wyborach "prawie" otarłam się o fotel wójta. Liczę, że moi wierni wyborcy kolejny raz na mnie zagłosują a jednocześnie zabiegam i proszę o poparcie młodych wyborców, dla których są to pierwsze w życiu wybory. Obiecuję /choć wzdragam się przed tym/, że postaram się ich nie zawieść. Ta odpowiedź jest także odpowiedzią na Pani ostatnie pytanie. Postaram się otworzyć na oścież podwoje urzędu gminy dla wszystkich mieszkańców.

P: Dlaczego wyborca powinien oddać swój głos właśnie na Panią/Pana?
J.J.: Dlatego, że wierzę, że Mieszkanka i Mieszkaniec gminy Łapsze Niżne są ambitni, mają wymagania, chcą się rozwijać i nie chcą, aby wszystko dookoła było przeciętne.

Przez lata nie mieli dostępu do oferowanych nowoczesnych rozwiązań, na które zasługują (np. nowoczesne źródła energii, nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, nowoczesna edukacja). Mieszkańcy gminy Łapsze Niżne zasługują na nowoczesne rozwiązania. Nie rozumiem dlaczego mielibyśmy się godzić na minimalizowanie naszych oczekiwań. Awersja władz do nowoczesnych rozwiązań (jak np. wyśmiewane pompy ciepła) przynosi opóźnienia na lata i są to opóźnienia, które są potem bardzo trudne do nadrobienia.

Nam - mieszkańcom gminy Łapsze Niżne nie wystarczy już dzisiaj tylko ciepła woda w kranie. My mieszkańcy gminy Łapsze Niżne chcemy mieć władzę ambitną.

Powinien też pamiętać o tym dotychczasowy Wójt – który swój urząd sprawował przez 8 lat i dlatego teraz trochę dziwnie brzmią deklaracje, że już wkrótce coś się zmieni na lepsze. Zgadzam się z Panem Wójtem – zmiany są potrzebne, tylko nie rozumiem skoro jest to takie oczywiste, to dlaczego przez 8 lat zmian tych nie wprowadzono?
Autor: Oprac. red.
Zdjęcia: Arch. kandydatów
Dodaj do:


Ostatnie komentarze

kolega zza góry2014.11.11 21:11
Gumczas powodzenia, szkoda że nie mogę na Ciebie zagłosować. Ale... ludzie znam tego człowieka baardzo dobrze i jest to uczciwy, pracowity i dobry chłop a przede wszystkim słowny. Pozdrawiam GCz
plus dla plusa2014.11.11 20:11
Ja mam takie samo odczucie. Czas na rozwój gminy. Ściągnięcie środków unijnych na nowe inwestycje. 8 lat to wystarczająco dużo, żeby zrobić wszystko co się potrafiło zrobić. 8 lat to wystarczająco dużo, żeby mieszkańcy przekonali się jakim człowiekiem jest Wójt. Stąd podobno to paniczne kolędowanie (bo mieszkańcy się wyznali).
plus dla plusa2014.11.11 20:11
Ja mam takie samo odczucie. Czas na rozwój gminy. Ściągnięcie środków unijnych na nowe inwestycje. 8 lat to wystarczająco dużo, żeby zrobić wszystko co się potrafiło zrobić. 8 lat to wystarczająco dużo, żeby mieszkańcy przekonali się jakim człowiekiem jest Wójt. Stąd podobno to paniczne kolędowanie (bo mieszkańcy się wyznali).
plus dla plusa2014.11.11 17:11
Ja mam takie samo odczucie. Czas na rozwój gminy. Ściągnięcie środków unijnych na nowe inwestycje. 8 lat to wystarczająco dużo, żeby zrobić wszystko co się potrafiło zrobić. 8 lat to wystarczająco dużo, żeby mieszkańcy przekonali się jakim człowiekiem jest Wójt. Stąd podobno to paniczne kolędowanie (bo mieszkańcy się wyznali).
plus2014.11.11 12:11
Mój głos oddany w poprzednich wyborach na Pawła teraz trafi do Kuby. Dlaczego? Bo jak się okazuje obraz gminy jaki kreował Paweł jest daleki od rzeczywistości. Robi inwestycje, które widać ale które nie przynoszą konkretnych korzyści nam mieszkańcom. Teraz tylko pytanie ilu jeszcze jest w gminie ludzi, którzy nie znają prawdy i za przysłowiowa drogę pod domem zagłosują jeszcze raz na kogoś kto wstrzymuje rozwój gminy? Ja osobiście czuje się przez obecnego wójta oszukany. Tyle.
jan2014.11.11 01:11
Panie Jakubie ma Pan mój głos. Faktycznie widziałem artykuł w którym to Pan Paweł pisał że jesteśmy liderem w pozyskiwaniu środków unijnych. Pomyślałem że mimo swoich wad jest skuteczny a tu proszę Zwykły kłamca i oszust. Dlatego popieram pomysł nagrywania sesji skończy się: to co dobre to ja wójt a co złe to ta wstrętne rada.
prokurator2014.11.09 23:11
Mamy trzech kandydatów. Właściwie to mieliśmy bo jeden sprzedał działkę za 10% ceny i tracąc gminne miliony sam się unicestwił. Pozostało wybrać pomiędzy dwoma. Zobaczymy co przyniesie Niedziela. Wg. mnie będzie taki nokaut na dotychczasowym Wójcie jakiego w okolicy nie znają.
spokojnie2014.11.09 23:11
Moim zdaniem nie jest merytoryczny a populistyczny. Ja rozumiem ze ktoś moze mieć problem z napisaniem czegos konstruktywnego w jednym zdaniu bo to bywa trudne. Ale jeśli ktoś tego nie potrafi w 10 zdaniach to znaczy se musi popracować. Tylko czy posiada zdolność do takie refleksji, skoro sprawia wrażenie ze posiadł już wszelkie zdolności.
Gęsiareczka2014.11.09 20:11
No i dobrze! No i na zdrowie! Pawły, Gawły, do domu! A kysz! A kysz!
Młody mieszkaniec Krościenka2014.11.09 19:11
Nie znam nikogo z nich ale osobiście Pan Jakub ciekawie się prezentuje :D

reklama

fajna ta kampania w tym roku2014.11.09 14:11
Obie osoby spoko, jednak Jamróz wydaje się znacznie bardziej merytoryczny. W sumie o panie Pawle to raczej już można mówić w czasie przeszłym.
1

reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij