Krościenko: Zasięg tak, nadajnik nie

Fot. Magda Wojtarowicz 2021.05.10 16:58 / news / czytano 1078 / opinie 0

W sobotę mieszkańcy sołectwa Biały Potok - Tylka spotkali się z przedstawicielem Pienińskiego Parku Narodowego oraz samorządu lokalnego. Wcześniej niemal 100 osób podpisało się pod petycją do władz gminy, wyrażając swój sprzeciw dla powstania stacji bazowej telefonii komórkowej.

Na spotkanie zorganizowane przez Sołtys wsi przyszło około 50 osób. Z mieszkańcami spotkali się przedstawiciel Pienińskiego Parku Narodowego - kierownik działu ochrony przyrody Grzegorz Voncina oraz wicewójt Krościenka - Tadeusz Topolski. Niestety zabrakło drugiej strony, w tym wypadku spółki P4 - operatora sieci Play, która planuje postawienie około 40-metrowego masztu na jednej z działek w sołectwie. 

Najpierw przedstawiciel PPN przedstawił stanowisko parku, które zostało przygotowane i przesłane do wójta gminy Jana Dydy, w którym dyrektor parku wyraził negatywne stanowisko dla lokalizacji planowanego przedsięwzięcia. W stanowisku PPN podkreśla swoje zaskoczenie, zaznaczając jednocześnie, że teren na którym ma zostać zlokalizowany maszt obejmują trzy formy ochrony przyrody: Park Narodowy, Natura 2000 oraz Obszar Chronionego Krajobrazu. 

- Lokalizacja tego przedsięwzięcia miałaby być w otulinie Pienińskiego Parku Narodowego, nie w samym parku, a otulina jak państwo wiecie jest strefa buforową (ma chronić przyrodę parku przed wpływem z zewnątrz) - mówił Grzegorz Voncina. 

Zapewnienie o wydaniu negatywnej decyzji o warunkach zabudowy przekazał zebranym także Tadeusz Topolski - zastępca wójta w Krościenku n.D. - Jestem zadowolony, że Państwo tak szybko się zorganizowaliście i mówicie zdecydowane "nie". Sprawa jest jasna, park się wypowiedział, mamy Państwa opinię, czekamy teraz na opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Nie można tak pięknego terenu zeszpecić masztem. To jest nieodpowiednie miejsce, jednak na wydaniu negatywnej decyzji rola wójta się kończy.

Pośród pytań jakie pojawiły się podczas spotkania było jedno o znaczenie specustawy telekomunikacyjnej (nadrzędnego przepisu). Podpisana przez prezydenta RP Andrzeja Dudę we wrześniu 2019 roku tzw. „megaustawa 5G” formalnie noszącą tytuł „o rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych” reguluje przepisy i zapala zielone światło dla budowy takiej infrastruktury jak maszty nawet w parkach narodowych, rezerwatach przyrody czy uzdrowiskach. Budowa masztu telefonii komórkowej zaliczana jest zatem do katalogu tzw. inwestycji pożytku publicznego, co ogranicza możliwości działania.

Przedstawiciel parku wyraźnie podkreślił, że w myśl tej ustawy dyrektor parku może wyrazić opinię dla budowy takiego masztu w otulinie. - Jeśli zwróci się do nas inwertor to możemy wyrazić swoje zdanie w opinii, może ona być poparta rożnymi ekspertyzami ale nie jest wiążąca. 

Podczas spotkania głosy mieszkańców dotyczyły głównie wyrażanych obaw o skutki zdrowotne promieniowania elektromagnetycznego oraz o szpecącą otoczenie i krajobraz infrastrukturę. Pojawiła się także sugestia do władz gminnych o zaproponowanie inwestorowi innej lokalizacji masztu w okolicy Marszałka (pasmo Lubania w Gorcach) oraz o zorganizowanie spotkania w gminie z właścicielem działki i być może zaoferowanie pomocy w odstąpieniu od umowy z Play-em.

- Stanowisko gminy jest jednoznaczne, będziemy szukać argumentów, aby nie doszło do budowy i postawienia masztu. Musimy jednak pamiętać o jednym, że poruszamy się w literze prawa, każdy z Państwa ma swoją posesję, działkę. Nie znam warunków umowy, dzierżawy. Zapraszam do urzędu właściciela działki, ale to jest wola właściciela terenu - podsumował wicewójt.

Zapytaliśmy spółkę o zasięg, a dokładnie które miejscowości miałyby zyskać na budowie masztu? W odpowiedzi do redakcji czytamy:

Powstanie stacji bazowej w Krościenku poprawi zasięg w miejscowościach: Tylka, Grywałd, Hałuszowa, Krośnica, Dziadowe Kąty, Niwki. Spółka P4 na żadnym etapie inwestycji nie otrzymała propozycji alternatywnej lokalizacji stacji bazowej. Przedstawiciele mieszkańców, ani też władz samorządowych nie zwrócili się do spółki z prośbą o spotkanie i rozmowę na temat inwestycji. 
 
Inwestycyjna związana z budową stacji bazowej telefonii mobilnej to złożony i skomplikowany proces, dotyczy to również wyznaczania lokalizacji na terenie danej gminy czy też miasta. Taki proces odbywa się o zaawansowane narzędzia planistyczne, za pomocą których zdefiniowany został obszar poszukiwań konkretnej lokalizacji stacji - w związku z tym zakres dowolności umiejscowienia stacji jest ograniczony i wynika z zasady funkcjonowania tego typu łączności. 

Od początku działalności spółki, czyli już od ponad 13-stu lat skrupulatnie i wyczerpująco odpowiadamy na pytania mediów, udzielamy informacji władzom lokalnym i organizacjom pozarządowym, bierzemy udział w konferencjach tematycznych, działamy w izbach branżowych, w jednym celu – chcemy rzetelnie i precyzyjnie przekazywać wiedzę o naszej działalności i technologii, którą wykorzystujemy. Wielokrotnie przedstawiciele spółki brali udział w spotkaniach z przedstawicielami władz lokalnych i mieszkańcami, pod warunkiem otrzymania zaproszenia i uzgodnienia wszelkich szczegółów uwzględniających komfortowe, bezpieczne i zasadne warunki partycypacji wszelkich zainteresowanych.
Autor: mw
Zdjęcia: Magda Wojtarowicz
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij