W Gminie Ochotnica Dolna powstała spółdzielnia socjalna EKO – OCHO

Fot. 2021.04.08 18:06 / news / czytano 258 / opinie 0

W spółdzielni zatrudnionych zostanie 5 osób - na pół etatu każda. Na początek zostaną zatrudnieni Romowie – w tej grupie panuje najwyższa stopa bezrobocia.

Gmina otrzymała środki na realizację projektu: „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki temu powstała spółdzielnia socjalna EKO – OCHO.
Spółdzielnia będzie zajmowała się:
•      utrzymaniem ogrodów, zieleni i porządku w przestrzeni publicznej i prywatnej w zakresie estetycznego utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych, skwerów, trawników, placów zabaw, terenów trawiastych;
•      sprzątaniem, utrzymaniem porządku i czystości w budynkach użyteczności publicznej i prywatnych;
•      remontami dróg;
•      pozostałym sprzątaniem - zamiatanie i polewanie ulic i usuwanie śniegu i lodu, włącznie z usuwaniem śniegu i lodu z dachów budynków, usługa wykonywana będzie ręcznie.

Spółdzielnia socjalna będzie świadczyć usługi na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, innych klientów instytucjonalnych, lokalnych przedsiębiorców oraz prywatnych klientów.
 
Spółdzielnia Socjalna EKO-OCHO dla swych klientów będzie wykonywać zadania na podstawie umów, świadcząc usługi jednorazowo lub wg częstotliwości określonej w umowie. Zlecenia pozyskane od Gminy będą zleceniami ryczałtowymi. W zakresie zagospodarowania terenów zielonych dla klientów instytucjonalnych spółdzielnia oferować będzie m.in. koszenie poboczy, wykaszanie nieużytków rolnych, koszenie obiektów sportowych, pielęgnację skwerów i zieleńcy, sadzenie kwiatów.

Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na zatrudnienie pracowników oraz zakup sprzętu: odzieży roboczej, samochodu 3,5 t. 130 KM, sprzętów (m. in. zagęszczarka, ubijak, przecinarka)  elektronarzędzi (m. in. kosa elektryczna, kosiarka). Dofinansowanie na zakup sprzętu wynosi 105 100,00 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie. Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej. Projekt: „ Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr projektu: RPMP.09.03.00-12-0004/19.
Autor: oprac.red.
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij