Diety wyższe niż pozwala prawo - nadpłacone około 28 tysięcy złotych

Fot. Magdalena Wojtarowicz 2015.03.04 21:38 / news / czytano 4312 / opinie 0

Helena Klimczak przewodnicząca Rady Gminy Łapsze Niżne otrzymywała w ostatnich latach zbyt wysokie diety. Czy teraz będzie musiała zwrócić różnicę?

Proceder nadpłaconych diet trwa w Łapszach na dobre od kilku lat.Chodzi o nadpłacone diety w okresie od stycznia 2010 roku do teraz i dotyczy Heleny Klimczak przewodniczącej rady sprawującej tę funkcję od 2011 roku i być może jej poprzednika.

Wiedzieć należy, że każdy radny ma prawo do diety, czyli rekompensaty za utracone zarobki związane z pełnieniem mandatu. Ustalenie wysokości diety radnego należy do kompetencji Rady Gminy, która podejmuje uchwałę określając zasady przyznawania diet radnym a więc tryb rozliczeń diet, kosztów podróży, oraz sposób określenia ich wysokości. Ustalając wysokość diet Rada Gminy zobowiązana jest do przestrzegania nie tylko maksymalnej wysokości wynagrodzenia określonej w art. 25 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ale również obowiązujących w tym zakresie przepisów wykonawczych. I tutaj, co ważne, maksymalna wysokość diety przysługujących radnemu gminy w ciągu miesiąca jest uzależniona od liczby mieszkańców tej gminy i wynosi w przypadku Gminy Łapsze Niżne (gmina do 15 tysięcy mieszkańców – przyp. red.) - 1324,85 zł. od 2011 roku. Z diet radych nie są odprowadzane żadne składki, diety są też zwolnione z podatku do kwoty 2280 zł. Oprócz diety, radni mają także zagwarantowane ustawowo prawo do zwrotu kosztów podróży służbowej.

Przewodnicząca Rady Gminy w Łapszach otrzymywała od stycznia 2011 roku dietę w formie ryczałtu miesięcznego, który dość znacznie przewyższał dopuszczalną przepisami wysokość diety. Ryczałt dla przewodniczącej przyjęty został przez Radę Gminy Łapsze Niżne 30 grudnia 2010 roku  a cała uchwała dotycząca zmian w sprawie ryczałtu dla przewodniczącej i diet dla radnych weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

Zgodnie z zapisem przewodnicząca otrzymywać miała 123 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. Co kształtowało się w kolejnych latach następująco. Dopuszczalna wysokość miesięcznej diety nie mogła przekroczyć w latach 2011-2015 kwoty 1324,85 zł. Jednak w myśl zapisu, we wspomnianej powyżej uchwale rady, przewodnicząca mogła otrzymywać kolejno: w 2011 – 1704 zł, 2012 – 1845 zł, 2013– 1968 zł, 2014 – 2066 zł, 2015 – 2152 zł. Jeśli założymy, że tak właśnie było nadpłata za te kilka lat sięga teraz około 28 tysięcy złotych.

Przewodnicząca rady komentuje całą sytuacje następująco: - Uchwała dotycząca mojej diety była podjęta w 2009 roku. Poprzednią kadencję nikt nie zainteresował się wysokością diet i tak to po prostu trwało. Już pod koniec roku chciałam złożyć wniosek o obniżenie własnej diety, bo uważałam że ona niebezpiecznie rośnie w górę. Zostało jak zostało przez to, że był to koniec roku i koniec kadencji.

Helena Klimczak zapewniała nas w rozmowie, że od marca br. zmieni się wysokość jej  diety i nie przekroczy ona dopuszczalnej przez przepisy wysokości. Wniosek ten ma przygotować sama przewodnicząca. Czy zatem pobieranie przez przewodniczącą do teraz „zbyt wysokiej” diety wiąże się z jakimiś konsekwencjami prawnymi? - Ja tego nie wiem, taka była uchwała i to było zgodne z tą uchwałą – zaznacza Klimczak. Przewodnicząca zadeklarowała też, że przekaże ewentualną różnicę (nadpłatę) na cel charytatywny (hospicjum, przedszkole). 

Na pytanie, czy uważa, że koledzy radni otrzymują zbyt niskie diety (w nawiązaniu do artykułów „Trzy miesiące po wyborach radni chcą podwyżki” oraz „Diety radnych z Łapsz bez zmian - pomogła presja społeczna?”) odpowiada, że byłaby przeciw podwyżce a za utrzymaniem ich na dotychczasowym poziomie. Przypomnijmy. Punkt dotyczący podwyżek diet dla radnych, na wniosek pomysłodawcy, został zdjęty z obrad ostatniej sesji Rady Gminy.
Autor: mw
Zdjęcia: Magdalena Wojtarowicz
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij