Dofinansowanie wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe - wypełnij ankietę

Fot. 2016.07.05 10:48 / news / czytano 2959 / opinie 0

Wójt Gminy Krościenko informuje o możliwości uzyskania poprzez  gminę dofinansowania w zakresie wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych.

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Małopolskiego  naborem Kart Projektów w ramach wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach RPO,4 Oś Priorytetowa, Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) , oraz Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, Wójt Gminy Krościenko informuje  o możliwości uzyskania poprzez  gminę dofinansowania w zakresie :

1. wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe wraz z możliwością wykonania wewnętrznych instalacji w  indywidualnych gospodarstwach domowych.

2.wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) Wsparcie będzie udzielone  na inwestycje w źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe

Zgodnie z regulaminem wstępnej kwalifikacji  projektów subregionalnych  dofinansowanie  na nowe urządzenie grzewcze wynosi 350 zł/kW mocy urządzenia, ale nie więcej niż 8000 PLN. W przypadku konieczności poniesienia kosztów dodatkowej instalacji niezbędnej do funkcjonowania urządzenia można dodatkowo uzyskać dofinansowanie  w wysokości do  6000,00 zł

Dofinansowanie jest uwarunkowane od oceny energetycznej budynku w którym planowana jest  wymiana źródła ciepła. Koszt oceny energetycznej  budynku w którym wykonana zostanie wymiana źródła ciepła planowany jest do sfinansowania ze środków pomocy technicznej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego).

 Wnioskodawcy powinni:

– poddać się  ocenie energetycznej budynku wykonanej przed realizacją projektu

– wykonać modernizację energetyczną budynku w zakresie wynikającym z ww. oceny energetycznej budynku (jeżeli tego rodzaju konieczność wynika z przeprowadzonej oceny energetycznej)

Zgodnie z regulaminem został przyjęty  minimalny standard efektywności energetycznej budynku spełnienie którego oznacza brak konieczności przeprowadzania modernizacji energetycznej budynku. Warunek ten zostanie spełniony w przypadku gdy budynek posiada maksymalną wartość wskaźnika EPH+W nie większą niż 150 kWh/(m2 x rok) dla domów jednorodzinnych lub 135 kWh/(m2 x rok) dla domów wielorodzinnych (EPH+W -nieodnawialna energia pierwotna na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej). Dodatkowo informujemy iż wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2co najmniej o 30% w odniesieniu do istniejących instalacji

Na podstawie złożonych do tej pory ankiet gmina przygotowuje  Karty Projektu. Nie mniej jednak zwracamy się z apelem do  mieszkańców którzy są jeszcze zainteresowani wymianą urządzeń grzewczych o składanie DODATKOWYCH  ankiet do urzędu gminy. Ostateczny termin składania ustala się na 15 lipca 2016 roku.

Jednocześnie informujemy iż w przypadku pozytywnej oceny Kart Projektu gmina będzie mogła ubiegać się o środki po ogłoszeniu konkursów przez Urząd Marszałkowski.
 
Źródło: UG Krościenko n.D
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij