Informacja o planowanych na terenie Gminy Czorsztyn kontrolach palenisk domowych

Fot. 2023.01.22 07:18 / news / czytano 615 / opinie 0

Zgodnie z obowiązującym Programem Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego, gmina zobowiązana jest do przeprowadzania na swoim terenie kontroli, dotyczących przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych oraz przestrzegania uchwały antysmogowej w zakresie wykorzystywanych urządzeń grzewczych oraz stosowanych rodzajów paliw. 

Kontrolę prowadzić będą pracownicy Urzędu Gminy Czorsztyn na podstawie udzielonego upoważnienia do kontroli. Podczas kontroli pracownicy Urzędu dodatkowo będą informowali o możliwości pozyskania dofinansowania na wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła oraz przedstawią założenia uchwały antysmogowej województwa małopolskiego, która obowiązuje od 2017 roku. W 2023 roku Gmina Czorsztyn ma obowiązek przeprowadzenia kontroli w 120 nieruchomościach.

Czynności kontrolne wykonywane będą w obecności właściciela nieruchomości lub jej użytkownika (ustalonego na mocy umowy najmu/dzierżawy) lub innej osoby dorosłej zamieszkującej nieruchomość, którzy zobowiązani są umożliwić przeprowadzenie kontroli.

Podczas kontroli sprawdzeniu podlegać będą urządzenia grzewcze: w szczególności kocioł, piec, kominek w następującym zakresie:

1)    klasa kotła (zgodnie z normą PN-EN-303-5:2012) oraz rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe);
2)    zgodność miejscowego ogrzewacza pomieszczeń z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe);
3)    najbliższe otoczenie pieca, obecność odpadów w otoczeniu urządzenia grzewczego;
4)    skład opału;
5)    dokumenty potwierdzające zakup paliwa do celów grzewczych (świadectwo jakości paliwa stałego) i jego zgodności z uchwałą antysmogową;
6)    dokumentacja potwierdzająca klasę urządzenia grzewczego i zgodności z uchwałą antysmogową.
Autor: oprac.red.
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch Poxitel
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © MAPI
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij