Małe projekty - planowany nabór nowe zasady

Fot. 2013.05.15 15:35 / news / czytano 2295 / opinie 0

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” informuje, że w 2013 roku planowane są nabory wniosków z działania „Małe projekty” w terminie od 17 czerwca 2013 r do 1 lipca 2013 r - nabór na wszystkie cele LSR.

Ogłoszenie o naborach i  nowe formularze  wniosków zostaną umieszczone na naszej stronie od 30 maja 2013 r. Jednocześnie informujemy, że z dniem 31 stycznia 2013 r. weszło w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju  Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013,(Dz.U.poz.63) warunkujące, iż nabory na Małe Projekty odbędą się według nowych zasad. Wraz z wejściem w życie nowych przepisów nastąpiło:
  • zwiększenie limitu na jednego beneficjenta na 200.000,00 złotych dla Beneficjentów, którzy nie mogą ubiegać się o pomoc w ramach "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", 
  • zmniejszenie limitu do 50.000,00 złotych dla Beneficjentów, którzy mogą ubiegać się o pomoc w ramach "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw",
  • podniesienie limitu pomocy na realizację jednego małego projektu  z 25 000,00 do 50.000,00 złotych!
Dodatkowo ponownie informujemy wszystkich beneficjentów realizujących małe projekty, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała interpretację dotyczącą ujęcia wkładu niepieniężnego w wyodrębnionej księgowości w działaniu 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów, a mianowicie:
  • Wkład niepieniężny, praca oraz usługi świadczone nieodpłatnie (niepieniężny wkład własny), jak również udostępnianie ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców musi być ewidencjonowany w ewidencji księgowej wyodrębnionej w ramach prowadzonych przez beneficjenta ksiąg rachunkowych.
  • Nie ujęcie wartości wkładu niepieniężnego w ramach wyodrębnionej rachunkowości podlegać będzie sankcji pomniejszenia (w wysokości 10%) tych kosztów kwalifikowalnych operacji, które wynikają ze zdarzenia, co do którego nie zastosowano wyodrębnionej księgowości i które zostały zatwierdzone jako podstawa do refundacji.
W sprawie przygotowania wniosków biuro LGD prowadzi doradztwo ciągłe. Doradztwo indywidualne uruchomione zostanie bezpośrednio przed naborami po uprzednim zgłoszeniu. Prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia tel. 18 262 35-90 lub na adres: biuro@leadergorce-pieniny.pl

Szkolenia doradcze dla beneficjentów małych projektów odbędą na terenie każdej gminy o czym poinformujemy wkrótce.
Autor: K. Kubik
Źródło: leadergorce-pieniny.pl
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij