Przed nami kolejny konkurs – GRANTY

Fot. 2016.12.29 10:33 / news / czytano 2037 / opinie 0

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” planuje ogłosić w I kwartale 2017 r. kolejny nabór wniosków, tym razem na realizację GRANTÓW. 

Grant jest  operacją, w ramach której Lokalna Grupa Działania udziela innym podmiotom zwanym grantobiorcami grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji. Projekty te od początku do końca będą weryfikowane,  kontrolowane oraz rozliczane przez LGD.

Grantobiorcą może być:
- osoba fizyczna, jeżeli:
- jest obywatelem państwa członkowskiego UE,
- jest pełnoletnia,
- ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR
- osoba prawna, z wyłączeniem województw, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objetym LSR, albo
- jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – nie dotyczy spółek kapitałowych w organizacji.

Pomoc na operacje może być przyznawania w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego. Wsparcie wypłacane będzie w formie refundacji, czyli po zrealizowaniu zadania. Pomoc na operację jest przyznawana w wysokości nie wyższej niż 95% kosztów kwalifikowanych. Wartość zadania realizowanego przez grantobiorcę służącego osiągnięciu celu projektu grantowego nie może być niższa niż  10 000zł i wyższa niż  50 000zł.

Na realizację projektu grantowego w ramach Przedsięwzięcia1.2.4 Zachowanie tożsamości regionalnej Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny”  przeznaczyło  kwotę 300 000 zł.
Źródło: LGD Gorce-Pieniny
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij