Przyznane stypendia i podpisane umowy ze sportowcami

Fot. Arch. UMiG Szczawnica 2013.05.28 16:13 / news / czytano 2706 / opinie 0

Powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica Komisja weryfikująca wnioski dotyczące przyznawania stypendiów i nagród osobom za ich osiągnięcia sportowe uzyskane w 2012 roku rozpatrzyła 18 złożonych wniosków na kwotę ponad 28 tys. złotych.

Komisja pozytywnie rozpatrzyła 18 wniosków, zgodnie z regulaminem określającym szczegółowe zasady, tryb przyznawania nagród sportowych i wyróżnień dla osób fizycznych . - Miasto Szczawnica zabezpieczyło w budżecie środki, aby wesprzeć młodych sportowców, dlatego też zawodnicy oraz kluby sportowe mają w tym roku po raz pierwszy możliwość uzyskać stypendium - mówił burmistrz Grzegorz Niezgoda. 

Według regulaminu przyjętego uchwałą Rady Miejskiej, stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który ma miejsce zamieszkania na terenie Szczawnicy i nie jest członkiem klubu sportowego mającego siedzibę i działającego na terenie innej gminy. Wysoki wynik sportowy to medal olimpijski, mistrzostwa Świata czy Europy, jak również medal mistrzostw Polski. Wysokość ewentualnego stypendium zależy zarówno od zajętego miejsca jak również od tego czy wynik został osiągnięty w kategorii seniora czy juniora. Kwota stypendium sportowego stanowi sumę kwot przypadających za poszczególne osiągnięcia. Regulamin stypendiów miał na celu zachęcić naszych zawodników do stałego reprezentowania Klubu Sportowego Pieniny. Stąd też zapisy dotyczące reprezentowania klubu i miejsca zamieszkania. – Na mój wniosek jest odstępstwo od tej zasady. Mogę w wyjątkowych przypadkach, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Miejskiej, przyznać stypendium zawodnikowi będącemu członkiem klubu sportowego mającego siedzibę i działającego na terenie innej gminy. Zapis ten jest podyktowany aktualną sytuacją gdzie nasi mieszkańcy reprezentują inne kluby, ale zarazem reprezentują Szczawnicę, czego przykładem może być chociażby Mateusz Polaczyk – wyjaśnił burmistrz.

Po długiej i trudnej weryfikacji stypendia zostały przyznane sześciu zawodnikom, którzy uzyskali odpowiednie osiągnięcia sportowe i spełniali warunki regulaminu. Należą do nich: Dominik Węglarz, Grzegorz Majerczak, Michał Wiercioch, Kwiatek Grzegorz, Mateusz Polaczyk i Rafał Polaczyk. Najniższe stypendium wynosi 1 200 zł a najwyższe 12 000 zł rocznie. Łączna kwota przyznanych stypendiów wyniosła 28 800 zł. Stypendia będą wypłacane z wyrównaniem za ostatnie pięć miesięcy. Pozostałe wnioski, które zostały złożone nie kwalifikowały się do przyznania stypendium ze względów formalnych. - W przypadku przyznania stypendium sportowego zasady są bardzo czytelne – konkretny wynik powoduje, że udzielana jest gratyfikacja finansowa. Głównym celem tej inicjatywy jest stała pomoc dla wybitnych sportowców w przygotowywaniu się do kolejnych zawodów, a tym samym dalszy wzrost osiągnięć sportowych. Myślę, że możemy czuć się dumni, że właśnie w Szczawnicy rozwinęli się tak wybitni sportowcy, są oni dowodem na to, że pra­ca da­je okazję od­kryć nam nas sa­mych, po­kazać to, czym nap­rawdę jes­teśmy, a nie tyl­ko to, na jakich wyglądamy.  – podsumował Niezgoda. 
Autor: Oprac. red.
Źródło: UMiG Szczawnica
Zdjęcia: Arch. UMiG Szczawnica
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij